profil

dziewiąty

poleca b/d

liczebnik porządkowy; od XIV w.; w in. językach słow. (czes. devátý, ros. devjátyj) < psłow. *devętъ ‘dziewiąty’ – w tym samym znaczeniu odpowiedniki w grupie języków bałt. (por. lit. devintas, łot. devîtais); w in. grupachpostać z n- (por. goc. niunda, gr. énatos); wszystkie utworzone w oparciu o pie. *neun-to- ‘ts.’ (co z kolei od pie. liczebnika głównego *neun)

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta