profil

Dym

poleca 34% 3 głosy

1. ‘lotne produkty spalania; efekt palenia czegoś’; 2. ‘para, opary’; 3. dawniej‘przewód dymny, komin’; 4. ‘kurz, kłęby kurzu’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dým, ros. dym) < psłow. *dymъ ‘produkty spalania, parowania, dym, para, opar’ – ma odpowiedniki w lit. dūmai ‘ts.’, łot. dūmioraz łac. fūmus ‘ts.’ – podstawą tych wyrazów jest pie. *dhū-mo- ‘kłębienie się, dym’, utworzone od pie. pierwiastka *dheu- ‘wirować, unosić się kłębami’.

poleca b/d

dąb

1. ‘drzewo Quercus’; 2. ‘drewno dębowe, dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) < psłow. *dąbъ ‘ts.’; pochodzi od pie. *dhū-mbho- ‘ciemny, koloru dymu, dymny’ – nazwa barwy powstała od pie. nazwy dymu; drzewo nazwano tak ze względu na ciemny kolor drewna

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści