profil

Duży

poleca b/d

1. ‘dość wielki’; 2. ‘obszerny’; 3. ‘wysoki’.

Pochodzenie:

Od XVI w.; płnsłow. (por. czes. duži ‘silny, mocny, tęgi’, ukr. dúžyj ‘bardzo silny, mocny, zdrowy; bardzo wielki’) < psłow. dialektalne *dužь (< *dug-jь)‘bardzo silny, mocny, krzepki; wyróżniający się pod względem rozmiarów, ilości’– utworzony od pie. *dhough-o-; pierwotnie ‘obfity, liczny, obficie udzielany’> ‘bardzo silny, krzepki’, ‘dużych rozmiarów’.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Duży