profil

datek

poleca b/d

1. ‘drobne wynagrodzenie’; 2. ‘jałmużna; ofiara na cele społeczne’; 3. przestarzale ‘darowizna’; 4. dawniej ‘danie czegoś, ofiarowanie’; od XV w.; utworzone z imiesłowu biernego czasu przeszłego *datъ od czasownika *dati ‘dać, darować’

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta