profil

Czysty

poleca b/d

1. ‘niezabrudzony’; 2. ‘bez domieszek, zniekształceń, obcych wpływów’; 3. ‘przejrzysty, przezroczysty, niezamglony; wyrazisty’; 4. ‘dźwięczny, wyraźny w brzmieniu’; 5. ‘szlachetny, prawy, moralny’; 6. stpol. też ‘szczery’ (np. czysta spowiedź).

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. čistý, ros. čístyj) < psłow. *čistъ ‘z niczym niezmieszany, pozbawiony domieszek, prawdziwy; bez zanieczyszczeń, niezabrudzony, przejrzysty, klarowny’ – pochodzi od pie. *(s)kēi-d- ‘ciąć, odciąć, oddzielać’ (podobnie jak lit. skýstas ‘rzadki, płynny’ oraz łot. škîsts ‘ts.; jasny,czysty’).

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

czyścić

1. ‘usuwać brud, czynić czystym’; 2. ‘powodować rozwolnienie’;3. ‘trzebić’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *čistiti ‘czynić czystym, czyścić’ –czasownik odrzeczownikowy od psłow. *čistъ

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta