profil

czujny

poleca b/d

1. ‘zwracający na wszystko baczną uwagę, czuwający, baczny’; 2. ‘uważny, wrażliwy’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *čujьnь ‘czuwający, odczuwający, wrażliwy, doznający wrażeń zmysłami’

poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta