profil

Czepić

poleca b/d

1. ‘chwycić, ująć rękami’; 2. ~ się ‘chwycić się, złapać się’.

Pochodzenie:

Od XVIII w.; ogsłow. (por. czes. dialektalne čepit ‘bić’, ukr. čipaty ‘zaczepiać,wieszać, przypinać’) < psłow. *čepati ‘chwytać, łapać; dotykać, poruszać;zahaczać, zginać’ i forma dokonana *čepiti – czasownik ten pochodzi od dźwiękonaśladowczego wykrzyknienia *kep- ‘szybki, nagły ruch, chwytanie’.

Pierwotna postać

Dawniej (XVIII w.) występowała również forma jednokrotna czepnąć ‘ująć, chwycić’ oraz ~ się ‘uczepić się, przyczepić się; zająć się czymś’.

poleca b/d

czepiać się

1. ‘chwytać się, przytrzymywać się, lgnąć’; 2. ‘dopatrywać się złych intencji, mieć pretensje, zarzuty wobec kogoś’; forma wielokrotna

poleca b/d

czepek

1. ‘nakrycie głowy, głównie kobiece (dziś noszone np. przez pielęgniarki)’;2. ‘część błony płodowej okrywającej czasem główkę noworodka’ (stąd wyrażenie w czepku urodzony ‘mający wyjątkowe szczęście’); odXV w.; ogsłow. < psłow. *čepъkъ, pochodzącego od psłow. *čepiti ‘ogarniać, otaczać czymś, nakładać pannie młodej czepiec’

poleca b/d

czepiec

1. ‘dawne specjalne nakrycie głowy zamężnych kobiet’; 2. ‘nakrycie głowy w niektórych zakonach żeńskich’; od XV w.; ogsłow. (por. czes. čepec, ros. čepec) < psłow. *čepьcь ‘nakrycie głowy nakładane w obrzędzie weselnym jako symbol przejęcia przez pannę młodą obowiązków żony i gospodyni’; pochodzi od psłow. *čepiti ‘ogarniać, otaczać czymś, nakładać pannie młodej czepiec’.

poleca b/d

doczepić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

odczepić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

przyczepić (się)

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

uczepić (się)

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zaczepić

czasownik przedrostkowy

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta