profil

Chrapać

poleca b/d

1. ‘wydawać podczas snu świszczące, charkotliwe dźwięki’; 2. ‘charczeć, rzęzić’;3. o odgłosie wydawanym przez zwierzęta ‘parskać, prychać, sapać’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. czes. chrápat ‘ts.’, słoweń. hrâpati ‘chrypieć, wydawać chrapliwe dźwięki’) < psłow. *chrapati ‘wydawać chrapliwe dźwięki’ –czasownik wielokrotny od psłow. *chropti ‘powodować, wydawać trzeszczące, chrapiące dźwięki’ utworzonego od wyrazu dźwiękonaśladowczego(np. pol. chrr).

Pierwotna postać

W stpol. stosowano formy chrapać, charpać, chrapieć, w XVI w. wyjątkowo też chrapiać; w XVI w. u Mikołaja Reja wystąpiła forma chrapać ‘mieć chrapkę na coś’.

poleca b/d

chrapa

(zwykle w liczbie mnogiej chrapy) – ‘część górnej wargi u niektórych ssaków (np. konia) okalająca nozdrza’; podobnie czes. chřípí oraz słowac. chriapy

poleca b/d

chrapka

1. ‘ochota, chętka’ (od XIX w.); 2. dawniej (od XVI w.) ‘chrypka’; 3. także chrap ‘gniew, nienawiść’ (XVI w.); rzeczownik odczasownikowy odchrapać, utworzony ze względu na odgłosy towarzyszące emocjom ochoty, chęci oraz gniewu czy nienawiści; dziś stosowany głównie w wyrażeniu mieć chrapkę na coś.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści