profil

Brzydki

drukuj
poleca 100% 3 głosy

1. ‘nieładny’; 2. stpol. (od XV w.) też ‘ostry, surowy, budzący obrzydzenie’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (np. czes. břitký ‘ostry’, przenośnie ‘bystry’, przestarzale břidký ‘odrażający, wstrętny, brudny’) < psłow. *bridьkъ ‘ostry; cierpki, gorzki,niesmaczny’ > ‘wstrętny, odrażający, brudny, szpetny’ – wyraz ten pochodził od starszej psłow. formy *bridъ ‘ostry, tnący; cierpki, nieprzyjemny(w smaku); wstrętny, odrażający’ < psłow. czasownik *briti ‘ciąć czymś ostrym’ (por. BROIĆ / brzytwa); pierwotnie w znaczeniu ‘tnący, ostry’ > ‘cierpki, przykry w smaku’ > ‘budzący odrazę, wstrętny, szpetny’.

Źródło W brzydliwościach dusza ich kochała się.
Szymon Budny (ok. 1536-ok. 1596)

poleca b/d

brzydko

1. ‘przykro, wstrętnie, nieładnie’; 2. w XVI w. brzydko mi ‘niedobrze mi, zbiera mi się na wymioty’ (w stpol. w XV-XVII w. brzydkość ‘wymioty’)

poleca b/d

brzydota

‘coś brzydkiego, szpetota’; od XVIII w.

poleca b/d

brzydzić się

1. ‘odczuwać wstręt, obrzydzenie wobec czegoś’; 2. stpol. też‘ulegać chorobie morskiej’; od XV w.; ogsłow. (por. czes. břidit ‘psuć’, przestarzałe ‘niepokoić, przerażać’, ukr. brýdytysja ‘odczuwać wstręt, odrazę’)< psłow. *briditi ‘ostrzyć’, ‘czynić nieprzyjemnym, wstrętnym’, *briditi sę ‘odczuwać wstręt, odrazę’ < psłow. przymiotnik *bridъ; od XV w. także forma bezzwrotna brzydzić ‘czynić coś wstrętnym, budzić wstręt’, dziś przestarzale; występuje też w gwarach również w znaczeniu...

Przydatne hasło? Tak Nie