profil

Bóg

poleca 100% 3 głosy

1. ‘deus; istota najwyższa’; 2. ‘bóstwo, istota opiekuńcza’.

Pochodzenie:

Od XIII w.; ogsłow. (por. czes. bůh, ros. bog) < psłow. *bogъ ‘bóstwo’ – ma swoje odpowiedniki w stind. bhága- ‘przydzielający, dawca, pan, przydomek niektórych bóstw’; pierwotnie ‘ten, kto przydziela, dawca’ > specjalne znaczenie religijne ‘przydzielający bogactwo, szczęście, dawca, pan, bóg’; źródłem pie. forma *bhag- ‘przydzielać’; nazwa wspólna dla grup językowych słowiańskiej i irańskiej.

Pierwotna postać

Stpol. forma bożec.

poleca b/d

bodaj

1. ‘niechby, oby’; 2. ‘przynajmniej’; od XV w.; powstałe ze stpol. wyrażenia bog daj ‘niech Bóg da’; w stpol. w XV w. również w postaci bogdaj

poleca 100% 4 głosy

bogaty

1. ‘zamożny, majętny’; 2. ‘kosztowny, wystawny; obfitujący w coś’;od XIV w.; ogsłow. (por. czes. bohatý, ros. bogátyj) < psłow. *bogatъ ‘zamożny,majętny; obfity’ – utworzony od psłow. rzeczownika *bogъ ‘udział, dola, bogactwo, szczęście’

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

bogini

‘Bóstwo rodzaju żeńskiego’; od XV w.; ogsłow. (por. czes. bohyně,ros. boginja) < psłow. *bogyńi ‘ts.’ – forma żeńska od rzeczownika *bogъ;w XVI w. również postać boginia; ludowe boginka, bogienka, bogunka ‘istota mityczna, nimfa, rusałka’

poleca 10% 10 głosów
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

boski

Pochodzi od przymiotnika *bożski < psłow. *božьskъ

poleca b/d

bożek

‘Bóg pogański; wyobrażający go przedmiot’; zdrobnienie od XV w.;ogsłow.

poleca b/d

bożnica (bóżnica)

1. ‘świątynia żydowska, synagoga’; 2. ‘świątynia’ (XV--XVII w.); płnsłow. (por. czes. božnice, strus. božьnica) < przymiotnik psłow.*božьnъ ‘boży, boski’ z przyrostkiem *-ica; pierwotnie ‘coś bożego, poświęconego Bogu’

poleca b/d
poleca b/d

boży

‘należący do Boga’

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie