profil

błąd

poleca b/d

1. ‘pomyłka’; 2. ‘czyn, działanie przynoszące komuś złe skutki’; 3. przestarzale‘mylne, fałszywe mniemanie o czymś’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *błądъ ‘niewłaściwe postępowanie; mylne mniemanie, odstępstwo od normy, właściwej drogi’ – rzeczownik odczasownikowy od *blęsti z przejściem samogłoski*ę > *ą

poleca b/d

błędny

1. ‘błąkający się, ukazujący się tu i tam’, np. błędny rycerz;2. ‘fałszywy, nieprawdziwy’; 3. ‘zły, niewłaściwy’; od XIV-XV w.; utworzony od błąd

poleca b/d

błędnik

1. dawniej ‘heretyk’ (w tym znaczeniu w XVI w. u Piotra Skargi); 2. pod koniec XVIII w. wznowione w znaczeniu ‘labirynt’, co przeniesione na znaczenie anatomiczne: 3. ‘o części ucha wewnętrznego’

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści