profil

bliźnię

poleca 100% 2 głosy

(zwykle liczba mnoga bliźnięta) – 1. ‘dzieci urodzone w czasie jednego porodu’; 2. stpol. bliźnięta też ‘owoc kasztanowca’; od XV w.; ogsłow. (por. stczes. blizne, -ete ‘jedno z bliźniąt’, czes. dialektyczne bližňata ‘bliźnięta’, ukr.blyznjá, liczba mnoga blyznjáta) < psłow. przymiotnik *blizьnъ (patrz wyżej)z dodaniem przyrostka -ę, -ęte, używanego przy tworzeniu nazw młodych istot; w stpol. w XV-XVII w. była używana też forma bliźniec ‘ts.’

poleca b/d

bliźniak

‘ts.’; od XVI w.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
bliźnię