profil

bliźni

poleca 67% 3 głosy

1. ‘jednakowy, bliski, pokrewny’; 2. dziś ‘każdy człowiek w stosunku do drugiego’; od XIV w.; ogsłow. (np. czes. bližní, ros. blížnij, bułg. bližen) < psłow.*blizьnъ / *blizьńь ‘bliski, blisko się znajdujący’ > ‘pokrewny, krewny’ – utworzonyod przymiotnika *blizъ ‘znajdujący się w pobliżu, bliski’; w stpol. od XIV w. też w postaci blizny, a w XVI w. także bliżny / bliżni ‘krewny, powinowaty; bliźni’

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta