profil

baśń

poleca 54% 15 głosów

1. ‘opowiadanie o treści fantastycznej, bajka’, 2. dialektalnie również‘kłamstwo, nieprawda, wymysł; plotka’; od XV w.; ogsłow. (por. np.czes. báseň ‘wiersz, poemat’, stczes. básň / basň / báseň ‘bajka, baśń’, ros. basn’ ‘bajka, wymysł, łgarstwo; gadanina’, scs. basnъ ‘baśń, mit, bajka’)< psłow. *basnъ ‘gadanie’ > ‘opowieść fantastyczna, nieprawdopodobna’– wyraz pochodzi od pie. rdzenia *bhā-, od którego powstał też wyraz bajać

poleca 17% 6 głosów

baśniarka

‘opowiadająca baśnie’; od XVIII w.

poleca b/d

baśniowy

‘legendarny, złudny, nierealny’; od XVII w.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści