profil

Szkoła

poleca 6% 58 głosów

1. ‘instytucja zajmująca się kształceniem, głównie dzieci i młodzieży’; 2. ‘siedziba tej instytucji’; 3. ‘uczniowie i pracownicy tej instytucji’; 4. ‘kurs, na którym uczy się czegoś z konkretnej dziedziny lub zdobywa jakieś umiejętności’; 5. potocznie ‘czas spędzony w szkole na zajęciach’; 6. ‘kierunek lub metoda w nauce, sztuce, literaturze itp. mająca wspólne cechy charakterystyczne, oparte na tych samych założeniach’; 7. ‘grupa twórców lub naukowców związana z jakąś wybitną osobistością lub pozostająca w kręgu tych samych oddziaływań’; 8. ‘sytuacja kształtująca w określony sposób osobowość lub jakieś konkretne cechy człowieka’; 9. ‘podręcznik do nauki gry na jakimś instrumencie’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; zapożyczenie z łac. schola / scola ‘szkoła; lekcja, wykład, nauka; grono uczniów, szkoła filozoficzna’, dokąd zapożyczone z gr. skholē’ ‘wolny czas, bezczynność, spokój, odpoczynek’, ‘to, na co się poświęca czas’; por. też np. czes. škola oraz ros. škóla.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści