profil

Szczać

poleca 100% 6 głosów

‘oddawać mocz’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. np. górnołuż. ščeć, czes. scáti, ros. scať) < psłow.*sьkati > *sьcati, *sьčę ‘wydzielać z siebie ciecz’ > ‘oddawać mocz’ – pokrewne np. ze stniem. sîhan (dziś niem. seihen) ‘cedzić ciecz po kropelce’; podstawą było pie. *seiku- ‘wylewać; cedzić; ciec, płynąć; kapać’.

poleca b/d
poleca 100% 3 głosy

szczaw

‘roślina o wydłużonych, jadalnych liściach i niepozornych kwiatach’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *sьčavъ ‘szczaw’ pochodzącego od psłow. czasownika *sьkati ‘wydzielać z siebie ciecz’; pierwotne znaczenie ‘roślina soczysta, wydzielającą z siebie sok’

poleca b/d

naszczać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

oszczać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wyszczać się

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zeszczać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

sikać

forma wielokrotna sikać --> nasikać, wysikać się

poleca b/d

siknąć

forma jednokrotna

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta