profil

Szary

poleca b/d

1. ‘mający kolor popiołu, ciemnosiwy, ciemnopopielaty’; 2. ‘mroczny, niepogodny, nierozjaśniony światłem słonecznym (np. o dniu)’; przenośnie: 3. ‘mało urozmaicony, jednostajny, nieciekawy, bezbarwny’ oraz 4. ‘w niczym się niewybijający, przeciętny’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (postać z š- w zachsłow., np. dolnołuż. šery, czes. šerý; we wschsłow. i płdsłow. postaci z s-, np. ros. séryj); podstawą pierwotne psłow. *chěrъ > wtórne w zachsłow. *šarъ, a w płdsłow. i wschsłow. *sěrъ ‘mający kolor popiołu, popielaty, szary’.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta