profil

Strach

poleca b/d

1. ‘lęk, obawa, przerażenie, trwoga’; stpol.: 2. ‘zdolność wywoływania trwogi, przerażenia’ oraz 3. ‘zamieszanie, hałas wywołane strachem’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. strach, ros. strach) < psłow. *strachъ ‘strach, przerażenie, lęk’ – prawdopodobnie pochodzi on z wcześniejszego *strōg-so związanego z psłow. *strogъ ‘surowy, ostry, srogi’ pochodzącego od pie. *(s)terg- / *(s)treg-.

Źródło Nie raczcie się strachować ani czego bać.
Biblia królowej Zofii, 1455 r.

poleca b/d
poleca b/d

straszyć

1. ‘wzbudzać strach, przerażenie, grozić czymś’; 2. stpol. straszyć się ‘bać się, lękać się, odczuwać strach’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *strašiti ‘wzbudzać strach, przerażać’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *strachъ ‘strach, przerażenie’

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści