profil

stawić

drukuj
poleca b/d

1. ‘umieścić, położyć’; stpol. też: 2. ‘przedstawić przed sądem’ oraz 3. ‘zbudować, postawić, budować stawiać’; 4. stawić się ‘przybyć osobiście, zgłosić się, ukazać się’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *staviti ‘powodować, że coś stoi’, forma wielokrotna *stavati – czasownik pochodzący odpsłow. *stojati

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

dostawić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

nastawić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

obstawić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

podstawić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

postawić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

przestawić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d
poleca b/d

rozstawić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

ustawić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wystawić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zastawić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d
poleca b/d

stawiać

forma wielokrotna

Przydatne hasło? Tak Nie