profil

Słaby

poleca b/d

1. ‘bez sił, niemocny’; 2. stpol. ‘nieskory do wysiłku, opieszały’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. m.in. czes. slabý, ros. slábyj) < psłow. *slabъ ‘słaby, słabowity, osłabiony’ pochodzącego od pie. *(s)lēb- / *(s)lōb- / *(s)lāb- ‘luźno zwisać, być obwisłym, wiotkim’.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta