profil

Skromny

poleca b/d

1. ‘niewyzywający, powściągliwy’; 2. ‘niedbający o rozgłos, uznanie, niezarozumiały’; 3. ‘niewyszukany, prosty’; 4. ‘niemający dużych dochodów, niezamożny, nieprzynoszący dużych zysków’; 5. ‘niewielki, niepokaźny, ograniczony’; 6. stpol. ‘niezarozumiały, pokorny; świadczący o braku pychy, o pokorze’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; zachsłow. (por. czes. skromný ‘skromny, niezarozumiały’, ‘prosty, niewyszukany’, słowac. skromný ‘skromny, powściągliwy; niepozorny; bezpretensjonalny’) < psłow. dialektalne *sъkromьnъ – przymiotnik utworzony odpsłow. *kromъ, *kroma ‘coś odciętego, brzeg, skraj; odkrajany kawałek czegoś’ z przedrostkiem *sъ- i przyrostkiem *-ьnъ; pierwotnie ‘mający krawędzie, z brzegami, ograniczony brzegami’ > znaczenie konkretne ‘o ograniczonych rozmiarach, niewielki, niepokaźny’ > przenośnie ‘ograniczony czymś, powściągliwy, umiarkowany, skromny’.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta