profil

Siać

poleca b/d

1. ‘rzucać, sypać ziarno w ziemię’; 2. ‘przepuszczać, przesypywać przez sito (mąkę, ziarno)’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. < psłow. *sěti (wtórnie też postać *sějati utworzona od formy czasu teraźniejszego) ‘rzucać, sypać ziarna w ziemię, siać’ oraz ‘przepuszczać przez sito w celu oczyszczenia, przesiewać’ – czasownik ten w obu znaczeniach miał identyczną formę, ale odrębne odpowiedniki w in. językach ie. wskazują na ich odrębność; pierwsze znaczenie pochodzi od pie. *sē- ‘siać’, natomiast drugie – od pie. *sēi- ‘przesiewać’.

poleca b/d

dosiać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

nasiać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

posiać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

przesiać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wysiać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zasiać

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

siewać

forma wielokrotna

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta