profil

rodzeństwo

poleca b/d

‘dzieci tych samych rodziców w stosunku do siebie’; od XVIII w.; słowo utworzone od przymiotnika rodzony ‘spokrewniony w linii prostej’ będącego formą imiesłowu biernego czasownika rodzić; pierwotnie ‘pokrewieństwo w prostej linii’ > wtórnie ‘osoby spokrewnione w prostej linii’

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta