profil

radzić

poleca b/d

1. ‘obradować, debatować, naradzać się’; 2. ‘udzielać rad, porad, doradzać, zalecać’; 3. ‘szukać sposobu, rady’; 4. radzić sobie ‘znajdować na coś sposób, dawać sobie radę’; od XIV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od rada, por. też górnołuż. radźić ‘radzić, doradzać’ i czes. radit ‘radzić’

poleca b/d

radny

1. ‘członek rady’; 2. stpol. (XV w.) ‘roztropny, mądry, rozważny’

poleca b/d

rajca

‘członek rady miejskiej’; w postaci radca ‘urzędnik odpowiedzialny za określony dział’; w stpol. w formach radca, radźca, radźsa, rajdźca, rajdca oraz rajca ‘członek rady (miejskiej)’; nazwa wykonawcy czynności powstała od czasownika radzić

poleca b/d

doradzić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

naradzić się

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

poradzić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zaradzić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

radzać

forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych: doradzać, naradzać się, obradować ( --> obrady).

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta