profil

radość

poleca 20% 5 głosów

1. ‘zadowolenie, wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ

poleca b/d

radosny

w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa stosowano postaci radostny oraz radościen

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
radość