profil

Rad

poleca b/d

1. ‘zadowolony, ucieszony, uszczęśliwiony’; 2. ‘chętny, skłonny, gotów’; 3. stpol. ‘chętnie, z ochotą, z własnej woli coś czyniący’; 4. w funkcji przysłówka ‘łatwo, zwykle, często’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. rád ‘zadowolony, kontent’, ros. rad ‘ts.’) < psłow. *radъ ‘zadowolony, radosny’ < pie. *rêd- ‘rozweselić; radosny’.

Pierwotna postać

W XV w. występował przysłówek rado ‘chętnie, z ochotą, z przyjemnością’.

Źródło Radszej się wolą bawić.
Maciej Wirzbięta (1523-1605)

Gdzie gościom w domu rado, sroczce zawsze wierzą.
Szymon Szymonowic (1558-1629)

Po wielkim zaburzeniu rado jasno bywa.

Mikołaj Rej (1505-1569)

poleca b/d

raczej

1. ‘właściwie, ściśle mówiąc’; 2. ‘lepiej, słuszniej, chętniej’; od XVI w.; utworzone z wcześniejszej (od XV w.) postaci radszej ‘ściśle mówiąc, właściwie’, która była formą stopnia wyższego przysłówka rado; w stpol. występowała również postać radniej ‘raczej, lepiej; chętniej’

poleca 20% 5 głosów

radość

1. ‘zadowolenie, wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ

poleca b/d

radować się

1. ‘sprawiać radość’; 2. ‘cieszyć (się)’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radovati ‘sprawiać radość, cieszyć’, *radovati sę ‘cieszyć się, odczuwać radość’ – czasowniki odprzymiotnikowe od psłow. *radъ ‘zadowolony, radosny’.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści