profil

Piana

poleca b/d

‘pęcherzykowata masa tworząca się na powierzchni niektórych płynów’.

Pochodzenie:

Od XV w.; ogsłow. (por. czes. pěna, ros. péna) < psłow. *pěna ‘piana’; podstawą pie. *(s)poi-n- / *(s)poi-m- ‘piana’.

poleca b/d

pienić się

1. ‘wydzielać pianę lub ślinę’ (od XV w.); 2. pienić ‘pokrywać pianą lub śliną’ (od XVI w.)

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści