profil

pąk

poleca b/d

‘zawiązek łodygi, liścia lub kwiatu’; od XV w.; zachsłow. *pąk – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *pękati ‘puszczać liście, rozwijać się’; w stpol. występowała forma pęk

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta