profil

Pełny

poleca b/d

1. ‘zawierający wiele czegoś, obficie zaopatrzony’; 2. ‘przeniknięty czymś, przepełniony’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. plný ‘pełny, zapełniony; zupełny, całkowity; okrągły, pulchny’, ros. pólnyj ‘pełny; otyły, tłusty; całkowity, kompletny’) < psłow. *pľnъ ‘napełniony, wypełniony czymś całkowicie; cały, całkowity, zupełny, kompletny’; podstawą pie. *pl-no- ‘nalany, napełniony’.

Źródło Na zdrowie jeden drugiego pełnimy do siebie.
Polska fraszka mieszczańska, XVII w.

Dom pełniustek mężów i niewiast.
Biblia Leopolity, 1561 r.

poleca b/d
poleca b/d
poleca b/d

pełnić

1. ‘wykonywać, sprawować, wypełniać, spełniać, odbywać’; dawniej: 2. ‘napełniać’ oraz 3. ‘pić, przepijać do kogoś’; od XIV w.; ogsłow. (por. czes.plnit ‘napełniać; spełniać, wypełniać coś’, ros. pólniť  ‘pogrubiać’) < psłow. *pľniti ‘czynić pełnym, napełniać, wypełniać’ – czasownik odprzymiotnikowy od psłow. *pľnъ

poleca b/d

dopełnić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

napełnić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

popełnić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

przepełnić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

spełnić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wypełnić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

zapełnić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

pełniać

forma wielokrotna -pełniać w czasownikach przedrostkowych: dopełniać, napełniać, popełniać, przepełniać, spełniać.

Podoba się? Tak Nie