profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
185
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
MemeFamilia0 rozwiązanych zadań
Język polski 15 pkt 16.4.2018 (20:05)

Wskaż 3 cechy Aliny i 5 cech Balladyny, uzasadnij te cechy.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12
Rozwiązuj