profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
185
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
Fajny000 rozwiązanych zadań
Chemia 10 pkt 21.4.2018 (16:56)

Równanie reakcji      2Mg + CO2  2 AgCl  === 2 Ag + Cl2

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj