profil

Wiedza o społeczeństwie

(40)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

22 online
poleca85%

Naród i czynniki zawiadujące o jego powstaniu. Negatywne postawy wobec narodu. Czy Polacy są narodem tolerancyjnym?

Naród jest to wspólnota ludzi, którzy posiadają pewne wspólne cechy i odczuwają przynależność do owej wspólnoty; to uczucie, które nazywamy świadomością narodową, spaja masy ludzi, mimo ich różnic, w całość, tworząc specyficzną zbiorowość, którą...

poleca85%

Problemy współczesnego świata i ich rozwiązania.

CKU Problemy współczesnego świata, odgrywają ważną rolę w życiu wszystkich wspólczesnych społeczeństw,decydując o szansach i zagrożeniach ich rozwoju.Problemy na skalę ogólnoświatową dotyczą bezpośrednio lub pośrednio calej ludzkości, a...

poleca85%

Społeczeństwo polskie i jego problemy.

*Nasilenie zjawisk patologicznych związane z przemianami ustrojowymi *Wiecej mieszkańców miast (2002 - 61,7%) niz wsi. *Na 100mężczyzn - 106 kobiet a w miastach 110, wśród ludnosci powyzej 65r.z na 100m. - 164k., a w wieku 80lat i wiecej -241...

poleca85%

Szanse i zagrożenia dla demokracji w Polsce.

PRACA KONTROLNA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE TEMAT: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA DEMOKRACJI W POLSCE. Początkom procesu demokratycznej transformacji w Polsce, zainicjowanej utworzeniem rządu Tadeusza Mazowieckiego, towarzyszyły wielkie nadzieje....

poleca89%

Ojczyzna i Patriotyzm. Zafałszowanie postaw patriotyzmu.

Życie każdego człowieka realizuje się w określonym czasie i przestrzeni. Od początku powołania do życia, aż do chwili naturalnej śmierci, człowiek wzrasta w konkretnym środowisku społecznym, które jest kształtowane obecnością innych osób, a...

poleca88%

Media

Media są środkiem masowego przekazu ważnych lub mniej ważnych informacji dotyczących wydarzeń na świecie. Odbiorcą jest społeczeństwo, które ma swobodny dostęp do mediów. Jest wiele pozytywnych cech, które możemy przypisać mediom, np. przekazują...

poleca87%

Używki

Każdy kto wprowadza do obrotu środki odurzające i substancje psychotropowe albo uczestniczy w nim , musi liczyć się z grzywną i pozbawienie wolności od dwóch do dwunasty lat (w przypadku większej ilości narkotyków ). Karze się także przygotowanie...

poleca88%

Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim?

Uważam, że społeczeństwo polskie nie jest do końca społeczeństwem obywatelskim. Pierwszym dobrym argumentem na poparcie mojego zdania może być sprawa frekwencji w wyborach. Mimo że mamy możliwość jako takiej ingerencji w sprawy państwa, możliwość...

poleca87%

Bezpieczeństwo

1. Prokurator Generalny – powoływany przez Prezydenta RP. Jego kadencja trwa 6 lat. - Prokuratura Generalna – apelacyjne, okręgowe, rejonowe - Naczelna Prokuratura Wojskowa – okręgowe, garnizonowe - Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania...

poleca85%

Polonia w USA

(w załączniku) 1. Początki: Polonia w USA jest nazywana „Polish Americans” i jest największą Polonią na świecie. Polska emigracja rozpoczęła się 1 października 1608 roku, kiedy to z inicjatywy kapitana Johna Smitha do nowo powstałej osady...

poleca87%

Problem biedy we współczesnej Polsce

Temat: Przedstaw sposoby rozwiązywania problemu biedy we współczesnej Polsce. Jakie działania mające na celu zwalczenie biedy powinny być podejmowane przez państwo, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe w dziedzinie polityki społecznej,...

poleca87%

Główne problemy, z którymi styka się współczesna, polska rodzina.

Główne problemy, z którymi styka się współczesna rodzina polska Przemiany w Polsce, które miały miejsce po roku 1989, przyniosły ze sobą nie tylko pozytywne zmiany społeczne, ale również pozwoliły dostrzec takie problemy, które dotąd nie były...

poleca86%

Społeczeństwo.

Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo aktywne, zdolne do organizowania się w celu określenia i realizacji swych celów politycznych, społecznych i ekonomicznych w których jednostki korzystają z równych szans i możliwości swego rozwoju, a jego...

poleca85%

Współczesne problemy Polski i świata

Ludzkość od zawsze boryka się z różnymi problemami. Mogą to być problemy, które dotyczą poszczególnych krajów, czy nawet regionów, a mogą być ogólnoświatowe. Oto pięć subiektywnie przeze mnie wybranych współczesnych problemów świata i Polski....

poleca85%

Jak wygląda hierarchia społeczna w Polsce ?

Jest w Polsce garstka ludzi bardzo bogatych. Należą do nich przedsiębiorcy posiadający, duże dobrze prosperujące firmy, a także ludzie wielkiego talentu, artyści, muzycy, gwaizdy sportu i ekranu. Ludzie ci mieszkają w rezydencjach i apartamentach,...