profil

Wiedza o społeczeństwie

(2573)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

28 online
satysfakcja60%

Państwa należące do Unii Europejskiej

1.Austria - 1 stycznia 1995r. 2.Belgia - 25 marca 1957r. 3.Bułgaria - 1 stycznia 2007r. 4.Chorwacja - 1lipca 2013r. 5.Cypr - 1 maja 2007r. 6.Czechy - 1 maja 2007r. 7.Dania - 1 stycznia 1973r. 8.Estonia - 1 maja 2004r. 9. Finlandia - 1 stycznia...

satysfakcjab/d

Prawa człowieka

Prawa człowieka są prawami osobistymi przysługującymi każdemu z racji jego człowieczeństwa. Mają one charakter powszechny, czyli dotyczą każdego człowieka i w każdej sytuacji. Niepodzielny to znaczy że wszystkie są równie ważne i obowiązują jako...

satysfakcjab/d

Typy grup i wiezi spolecznych,typy czlonkostwa z definicjami i ilustracjami

1. Grupa spoleczna- 3 lub wiecej osob, polaczonych trwalymi wieziami spolecznymi. 2. Zbiorowosc spoleczna- grupa ludzi, w której wytworzyla i utrzymuje sie wiez spoleczna. 3. Krag spoleczny- powstanie; styczznosc spoleczna, charakteryzuje sie...

satysfakcjab/d

Problem ubóstwa w Polsce

     Uważam, że jednym z najważniejszych i najpoważniejszych problemów społeczeństwa polskiego jest ubóstwo. W ostatnich latach w Polsce następował zarówno wzrost liczby osób dotkniętych ubóstwem, jak i głębokość tego ubóstwa....

satysfakcja67%

„Źródła, przejawy i skutki stygmatyzacji społecznej”

„Źródła, przejawy i skutki stygmatyzacji społecznej” Stygmatyzacja to proces polegający na nadawaniu określeń jednostce np. złodzieja, alkoholika, osoby chorej psychicznie, mordercy czy gwałciciela. Źródłem stygmatyzacji wobec jednostki może być...

satysfakcjab/d

„Rządzący i rządzeni, czyli bycie obywatelem we współczesnej Polsce. Scharakteryzuj i oceń problem odwołując się funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i odpowiednich rozwiązań prawnych.”

„Rządzący i rządzeni, czyli bycie obywatelem we współczesnej Polsce. Scharakteryzuj i oceń problem odwołując się funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i odpowiednich rozwiązań prawnych.” W Polsce panującym ustrojem politycznym jest...

satysfakcjab/d

„Czy ordynacja większościowa jest szansą na podniesienie poziomu życia politycznego w Polsce?”

„Czy ordynacja większościowa jest szansą na podniesienie poziomu życia politycznego w Polsce?” Wielu zwolenników reform w państwie uważa, że jedną z pierwszych rzeczy, które należałoby zmienić w kraju jest ordynacja wyborcza. Wyróżniamy trzy...

satysfakcja100%

“Scharakteryzuj system ochrony praw człowieka ONZ oraz, odwołując się do przykładów dwóch państw, kwestie łamania praw i wolności człowieka w XXI wieku.”

“Scharakteryzuj system ochrony praw człowieka ONZ oraz, odwołując się do przykładów dwóch państw, kwestie łamania praw i wolności człowieka w XXI wieku.” W swojej pracy postaram się scharakteryzować Organizację Narodów Zjednoczonych, opisać...

satysfakcjab/d

„Obywatel wobec władzy państwowej. Przedstaw i oceń system ochronny polskich obywateli przed nadużyciem ze strony organów państwowych.”

„Obywatel wobec władzy państwowej. Przedstaw i oceń system ochronny polskich obywateli przed nadużyciem ze strony organów państwowych.” Pomimo iż Polska jest krajem demokratycznym to bardzo często dochodzi w niej do łamania prawa i nadużyć ze...

satysfakcja80%

“Scharakteryzuj rolę NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego po 1989 roku.”

“Scharakteryzuj rolę NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego po 1989 roku.” NATO jest międzynarodową organizacją polityczno-wojskową, która zajmuje się między innymi utrzymaniem bezpieczeństwa na świecie, lecz przede wszystkim dbaniem...