profil

Turystyka i rekreacja

(74)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

12 online
poleca85%

Zabytki o znaczeniu międzynarodowym

Wg ewidencji mamy ponad 40tyś zabytków architektoniczno-budowlanych. Brzeg ? zespół zamkowy książąt brzeskich XV i XVI w. Henryków ? zespół opactwa cystersów założony kościół i klasztor w 1222r przez ks. Henryka Brodatego. Krzeszów ? zespół...

poleca86%

Wykład z teori i metodyki rekreacji

TEORIA I METODYKA REKREACJI ZAGADNIENIA PODSTAWOWE CZAS WOLNY – to czas jaki pozostaje po wypełnieniu wszystkich obowiązków zawodowych, rodzinnych, domowych i związanych z obowiązkową nauką, który człowiek może przeznaczyć na zajęcia...

poleca87%
poleca86%

Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Krajoznawstwo uprawiano w Polsce już czasach Sejmu czteroletniego. Kontynuacja działań osób związanych z Sejmem były prace komisji Spraw Wewnętrznych królestwa kongresowego. Podejmowano je również w pozostałych zaborach. Krajoznawstwo było...

poleca85%

Politologia - "Terminologia nauk politycznych"

TERMINOLOGIA NAUK POLITYCZNYCH Współcześnie termin "polityka" jest wieloznaczny, używany conajmniej w 2 znaczeniach, tzn. w najwęższym konwencjonalnym słownikowym używciu, polityka oznacza działanie...

poleca85%

Katastrofy lotnicze i nie tylko....

Największe trzęsienia W 1906 roku w San Francisco uderzyło bardzo silne trzęsienie o sile ponad 8 stopni w skali Richtera; w wyniku wstrząsów i pożarów w gruzach legło około 90% zabudowy. Zginęło 50 tysięcy ludzi. Niestety, miejsce to...

poleca85%

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z ponad 100 narodowych organizacji turystycznych na świecie. Prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej w kraju i zagranicą. • Głównym zadaniem Polskiej Organizacji...

poleca86%

Zarządzanie jakościa usług turystycznych- pytania i odpowiedzi

1. Polityka zarządzania jakością składa się: 2. Co to jest zintegrowany system?  Kilka systemów ISO 3. Jak można budować zintegrowany system?  Wprowadzać każdy system z osobna, następnie zająć się jego budowaniem oraz wprowadzaniem w...

poleca86%

Metodologia Maciołek

METODOLOGIA Termin metoda jest pochodzenia greckiego; wyrażenie méthõdos posiada wiele znaczeń, pośród których pojawia się też takie znaczenie, jak: sposób postępowania czy robienia czegoś. Kształtuje się jako nauka na przełomie XVI-XVII w....