profil

Turystyka i rekreacja

(74)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

22 online
poleca85%
poleca85%

Psychologia

PSyCHOLOGIA

poleca85%

Teoria metodyki i rekreacji

TEORIA – zespół twierdzeń wyjaśniających daną dziedzinę rzeczywistości oraz mechanizmy jej przekształcania TEORIA REKREACJI : # zespół twierdzeń wyjaśniających rekreację jako dziedzinę kultury fizycznej oraz mechanizmy jej przekształcania #...

poleca85%

Podstawy Turystyki i Hotelarstwa, WSSP Lublin

Podstawy Turystyki i Hotelarstwa, slajdy, dr Krzysztof Łopaciński

poleca85%

Informacja w turystyce i rekreacji

wykłady z przedmiotu

poleca88%

Mitot

Organizacja i prowadzenie Przygot. imprezy realizacja Zaświadczenie świadczeń opanowanie (najpierw nocleg) krajoznawczej...

poleca87%

Filozofia turystyki

FILOZOFIA TURYSTYKI Literatura: 1. Bauman Z.: ?Etyka ponowoczesna? 2. Lipiec: ?Filozofia turystyki? 3. Kazimierczarek: ?O filozoficznym wymiarze turystyki? 4. MacCannell: ?Turystyka. Nowa teoria klasy próżniaczej? 5. Popkin, Stroll: ?Filozofia?...

poleca87%

Ochrona środowiska

Pewne zamierzenia na rzecz ochrony przyrody były podejmowane już od bardzo dawnych czasów. Działalność ochroniarska początkowo była podporządkowana celom religijnym i praktyczno-urzytkowym, dla celów religijnych chroniono pewne drzewa i głazy,...