profil

Statystyka

(80)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca85%
poleca94%

Statystyka - Wykład trzynasty - AE Poznań

Praca w załączniku spakowana w WinAce 2.xx

poleca85%

Statystyka - Wykład dwunasty - AE Poznań

Praca w załączniku spakowana w WinAce 2.xx

poleca85%

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GUS

W skład Głównego Urzędu Statystycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne: Sekretariat Prezesa Zadaniem Sekretariatu Prezesa jest obsługa Prezesa GUS, wiceprezesów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz działających w GUS komisji, zespołów...

poleca85%

Statystyka - Wykład trzeci - AE Poznań

Statystyka - Wykład trzeci - AE Poznań w załączniku reszta jush niedługo

poleca85%

Miary tendencji centralnej- statystyka

Miary tendencji centralnej i ich podział Tendencja centralna w zbiorowości, to wskazanie wartości badanej cechy w zbiorowości statystycznej, wokół której skupione są wartości cech wszystkich jednostek wchodzących w skład tej zbiorowości....

poleca85%

Nazwy i interpretacje testów statystycznych

Analiza danych - proces obróbki statystycznej danych w celu otrzymania na ich podstawie wniosków i informacji. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów (predykcyjnych, klasyfikacyjnych, deskrypcyjnych) może to oznaczać użycie metod...

poleca85%

Statystyki opisowe, rozkłady teoretyczne

Statystyki opisowe, rozkłady teoretyczne - pakiet Statistica

poleca89%

Statystyka - Wykład pierwszy - AE Poznań

Statystyka - Wykład pierwszy - AE Poznań w załączniku