profil

Statystyka

(80)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

4 online
poleca85%
poleca85%
poleca94%

Statystyka - Wykład trzynasty - AE Poznań

Praca w załączniku spakowana w WinAce 2.xx

poleca85%

Zadanie z weryfikacji hipotez

Ustalono na podstawie analizy kosztów, że będzie się opłacać się wybudowanie motelu przy trasie komunikacyjnej, jeśli będzie przejeżdżać tą trasą więcej niż 800 samochodów dziennie. W losowe wybrane dni roku liczono ilość przejeżdżających...

poleca85%

Miary tendencji centralnej- statystyka

Miary tendencji centralnej i ich podział Tendencja centralna w zbiorowości, to wskazanie wartości badanej cechy w zbiorowości statystycznej, wokół której skupione są wartości cech wszystkich jednostek wchodzących w skład tej zbiorowości....

poleca89%

Statystyka - Wykład pierwszy - AE Poznań

Statystyka - Wykład pierwszy - AE Poznań w załączniku

poleca85%

Statystyka - Wykład dwunasty - AE Poznań

Praca w załączniku spakowana w WinAce 2.xx

poleca85%

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GUS

W skład Głównego Urzędu Statystycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne: Sekretariat Prezesa Zadaniem Sekretariatu Prezesa jest obsługa Prezesa GUS, wiceprezesów, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz działających w GUS komisji, zespołów...

poleca85%

Statystyka - Wykład trzeci - AE Poznań

Statystyka - Wykład trzeci - AE Poznań w załączniku reszta jush niedługo

poleca88%

Statystyka

3 zadania które były na egzaminie zerowym + odpowiedzi na 2 z nich.

poleca85%

Nazwy i interpretacje testów statystycznych

Analiza danych - proces obróbki statystycznej danych w celu otrzymania na ich podstawie wniosków i informacji. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów (predykcyjnych, klasyfikacyjnych, deskrypcyjnych) może to oznaczać użycie metod...

poleca88%

Statystyka - Wykład drugi - AE Poznań

Statystyka - Wykład drugi - AE Poznań - w załączniku

poleca85%

Statystyki opisowe, rozkłady teoretyczne

Statystyki opisowe, rozkłady teoretyczne - pakiet Statistica

poleca85%

Statystyka- wzory, zagadnienia, ściągi, zadnaia, wykłady

pliki: 1Pytania i odpowiedzi 2Wzory 3Zagadnienia 4Ściągi 5Zadania 6wyklady

poleca87%

Moda Medjana

Na podstawie danych w tabeli przeprowadź analizę obrotów w badanej grupie 65 sklepów. Wykonaj obliczenia, podaj interpretację podanych wyników. Medianę i dominantę wyznacz także graficznie.

poleca87%
poleca86%

Statystyka - Wykład dziesiąty - AE Poznań

Wykład 10 wraz z przykładem - spakowany w WinAce 2.xx

poleca85%

Statystyka - podstawy

Podstawy statystyki w załącznikach.

poleca86%

Metoda Najmniejszych Kwadratów - testowanie założeń i prognozowanie

Analizie zostały poddane akcje spółki SKOK. Praca zawiera: 1. Obliczenie równania metodą MNK regresji liniowej 2. Testowanie zalozeń MNK; 3. Prognozowanie i analiza ex-post Tutaj wrzucam opis słowny w Wordzie oraz towarzyszące obliczenia w...

poleca85%

Statystyka opisowa

Materiały przydatne w nauce do egzaminu ze statystyki...

poleca85%

“Many believe that environment degradation of the planet is the most seriously crisis now facing human kind. What do you think? Should business and industry be concerned about “green issues”?

Subject : Communications Date 24.11.2008 “Many believe that environment degradation of the planet is the most seriously crisis now facing human kind. What do you think? Should business and industry be concerned about “green issues”?...

poleca85%
poleca85%

Wzory ściąga

Wzory na statystykę - w załączniku

poleca85%

Prace statystyczne graficzne

Graficzne przedstawienie danych statystycznych 1.Wykresy 2 zmiennych a/Wykresy liniowe(,proste,złożone,sumaryczne,strukturalne) 2.wykresy liniowe – modyfikowane(częstotliwości,Lorenza,bilansowy) 3.Wykresy słupkowe...