profil

Religia

(799)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca86%

Dziecko? Nie, dziękuję. – analiza wypowiedzi internautów na wybranych forach internetowych.

W dzisiejszych czasach coraz więcej kobiet i małżeństw decyduje się na bezdzietność. Odważę się nawet powiedzieć, że zapanowała taka moda. Co może być powodem takich postanowień? Co z tak zwanym instynktem macierzyńskim? Aby odpowiedzieć na wyżej...

poleca85%

Człowiek

Człowiek jest istotą wyjątkową w całym znanym nam świecie – dzięki bogactwu swej natury rozwija różnorodną działalność (cywilizację, kulturę, sztukę, inżynierię), a skala jego przeżyć jest nieograniczona. Chociaż na świecie żyją miliardy ludzi,...

poleca85%

Sekty destrukcyjne

Pojęcie „sekta” pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego słowa „sequi” lub „sectare”, czyli „iść za kimś” lub „odcinać od kogoś”. W tym sensie oznacza kogoś, kto idzie za swym nowym nauczycielem; odrywa się od pierwotnego nurtu, kościoła czy...

poleca89%

Parafia św. Piotra i Pawła w Tucznie

Tuczno – znane też dawniej jako Thuz, Tuzna, Thurzna, Tucznow, Thuczno, wieś parafialna położona nad Jeziorem Tuczyńskim albo Tuczno, 5 km na południe od Złotnik Kujawskich. Tuczno było niegdyś królewszczyzną w starostwie inowrocławskim. Słowo...

poleca85%

Rachunek sumienia

„ Przed oczy Twoje panie winny nasze składamy…” Zwykle codzienny rachunek sumienia jest pierwszą praktyką, która znika z życia modlitwy człowieka wierzącego. Często nie określa się jasno przyczyn porzucenia...

poleca85%

Patriotyzm Polaków w historii

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” -Jan...

poleca85%

Eutanazja, a 5 przykazanie:„nie zabijaj”

Codziennie dowiadujemy się o tym, że popełniono kolejne zbrodnie - napady, pobicia, zabójstwa. W wyniku popełnienia tych przestępstw ginie codziennie wielu ludzi. Oni nie chcą ginąć i śmierć ta nie jest świadoma. A co z tymi, którzy podejmują...

poleca85%

Rola Kapłana We Współczesnym Świecie

Rola kapłana we współczesnym świecie jest bardzo duża, gdyż to on powinien stać się wzorem do naśladowania. Powinien zachowywać przykazania Boskie, a szczególnie przykazanie miłości Boga nad wszystko „ Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie...

poleca83%

Prawosławie - prezentacja

w załączniku znajduje się prezentacja w programie microsoft power point 2007 i open office ;)

poleca86%

Rodzimowierstwo i Pseudorodzimowierstwo

Rodzimowierstwo najprościej rzecz ujmując, to system wierzeń etnicznych (zarówno minionych jak i współczesnych, zawsze jednak nawiązujących do konkretnego systemu wierzeń etnicznych - opartych na mitologii i wierzeniach lokalnej społeczności,...

poleca85%

Co znaczy dziś być uczniem Chrystusa

Każdy chrześcijanin nazywa siebie uczniem Chrystusa. Jednak czy naprawdę wszyscy oni zasługują na ten szczególny tytuł? Co właściwie oznacza bycie uczniem Chrystusa? Jakie obowiązki się z tym wiążą? Jak rozpoznać ucznia Chrystusa? W mojej pracy...

poleca85%

Dekalog współczesnego człowieka

Temat: Dekalog współczesnego człowieka Dekalog to dosłownie „dziesięć słów”. Jest to dziesięć przykazań, jakie Bóg przekazał ludzkości – jeśli tylko będą ich przestrzegać, dostąpią zbawienia. Zostały one zawarte w Księdze Wyjścia, części...

poleca84%

Uzasadnij,w jaki sposób rodzina decyduje o przyszłości świata.

Uzasadnij,w jaki sposób rodzina decyduje o przyszłości świata. Każdy z nas wywiera wpływ na innych i każdy takiemu wpływowi podlega. Związki międzyosobowe oraz ich charakter mają zasadnicze znaczenie dla kierunku i stopnia rozwoju człowieka....

poleca85%

Uzasadnij słowa Jana Pawła II zamieszczone w Encyklice Dives in misericordia: "Ludzki świat może stać się "bardziej ludzki: tylko wówczas, gdy we wzajemne stosunki (...) wprowadzimy element przebaczenia. Przebaczenie świadczy o tym, że

Uzasadnij słowa Jana Pawła II zamieszczone w Encyklice Dives in misericordia: "Ludzki świat może stać się "bardziej ludzki: tylko wówczas, gdy we wzajemne stosunki (...) wprowadzimy element przebaczenia. Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie...

poleca85%

Wspólnota Bahaicka (Bahaizm)

WIARA BAHA’I WSPÓLNOTA BAHAICKA Założenia, dążenia i cele Spis treści: I Zamierzenia Wiary Bahá'í II Nauki i zalecenia Wiary Bahá'í 1. Jednostka i jej cel w życiu 2. Ewolucja społeczeństwa 3. Stosunek człowieka do Boga 4....

poleca87%

Bab - Zwiastun Wiary Baha'i (Bahaizmu)

BAB HISTORIA ŻYCIA ROZDZIAŁ 1 Okres Prawodawstwa Bába rozpoczął się w 1844 roku i trwał zaledwie 9 lat. Jego głównym przeznaczeniem było przygotowanie drogi na przyjście Bahá’u’lláha. Pomimo krótkiego okresu trwania, Objawienie Bába miało tak...

poleca85%

Wiara Baha'i (Bahaizm)

Wiara Baha’i (Bahaizm) Wprowadzenie Rozdział 1 Wiara bahá’í, najmłodsza niezależna monoteistyczna religia świata, została założona przez Bahá’u’lláha (1817 – 1892) w Iranie w XIX wieku. Jej 5 milionów wyznawców, zamieszkujących 218 różnych...

poleca85%

O pokorze

Wielki cud Boży możemy ujrzeć w naszej duszy: jeśli dusza upokorzy się należycie to łaskawy Bóg daje jej wielką radość i ukojenie; jeśli skłania się ku pysze, to popada w przygnębienie i posępność. Z powodu jednej myśli wyniosłej dusza...

poleca85%

Co we współczesnej pop kulturze i w tzw. nowoczesnej obyczajowości prowadzi do rozwiązłości seksualnej, niewierności małżeńskiej i rozwodów?

Gdyby nasze praprabacie jeszcze żyły, za pewne obraz dzisiejszych czasów przyprawiłby je o ostry ból głowy. Bo faktycznie, niektóre zjawiska, które mają dziś miejsce, tylko to mogą spowodować. Mam tu na myśli katastrofalną rozwiązłość...

poleca82%

Maksymilian Kolbe

Święty Maksymilian Maria Kolbe, właściwie Rajmund Kolbe (ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, zm. 14 sierpnia 1941 w obozie koncentracyjnym Auschwitz) – polski franciszkanin konwentualny, święty kościoła katolickiego. Życiorys Dzieciństwo 18...

poleca83%

Jan Bosko

JAN BOSKO Jan Bosko (ur. 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (obecnie Castelnuovo Don Bosco), zm. 31 stycznia 1888 roku w Turynie) – duchowny włoski, założyciel zgromadzenia salezjanów i salezjanek, święty Kościoła...

poleca85%

Islam

ISLAM Islam – religia monoteistyczna, założona przez Mahometa, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się Bogu. Apologeci i misjonarze muzułmańscy wywodzą często...

poleca85%

Duch Święty ukazuje nam prawdę.

Możemy scharakteryzować Ducha Świętego jako prawdę: Ducha Prawdy (wg Jana 14, 17, 15, 26, 16, 13), który prowadzi do całej prawdy (16, 13). Zapewne, jeśli chodzi o Prawdę, to Chrystus powiedział: JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM (J 14, 6;...

poleca87%

Sekty – owocem kryzysu kościoła ?

Moją pracę rozpocznę od definicji, czym tak naprawdę jest sekta : Sekta (od łac. secta - kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi - iść za kimś, postępować, towarzyszyć lub łac. secare, sectare - odcinać, odrąbywać,...

poleca89%

Średniowieczne modlitwy do Ducha Świętego, ale wciąż popularne

VENI CREATOR (9 wiek) O Stworzycielu Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, Niebieską łaskę zesłać racz, Sercom, co dziełem są Twych rąk....

poleca85%

Relacja z Duchem Świętym.

Relacja z Duchem Świętym nie jest jakąś tajemną kulturą psychologiczną, ale transcendentną łącznością z czymś większym od nas, przekraczającym naszą przeciętność i zdolność. Wchodzimy w kontakt z Duchem Świętym pokornie, świadomi swoich...

poleca89%

Czy można poznać Ducha Świętego?

Nie ma On (Bóg) własnego i specyficznego imienia, jak Ojciec i Syn. Nie jest Synem, nie jest zrodzony, On POCHODZI od Ojca w relacji do Syna. Wybrano to słowo, pochodzić, z racji jego nieokreślonego i ogólnego charakteru. Mówi się o procesji Ducha...

poleca87%

Funkcja Ducha Świętego w trzytysięcznym doświadczeniu Biblii i Kościoła.

ODPOCZYNEK W DUCHU Analogiczną rolę mogą odgrywać jeszcze inne znaki, jak na przykład odpoczynek w Duchu,m który pojawia się w pewnych grupach modlitewnych i charyzmatycznych, a...

poleca85%

Po stronie reformy

Luter (1483-1546) Reforma także chciała być odnową inspirowaną przez Ducha Świętego, w Kościele, w którym wszystko wołało o reformę, jak wyznawali niektórzy papieże w tym stuleciu, w którym szerzyło się rozluźnienie obyczajów i przesądy. Luter...

poleca86%

Doświadczenie Ducha Świętego w historii Kościoła

Niestrudzone wezwanie Hezychazm oznacza również wzywanie imienia Jezusa, powtarzane w nieskończoność : Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznym ! Albo krócej : Panie Jezu, zmiłuj się nade mną; albo nawet...

poleca83%

Czym dla mnie jest miłość? Mój ideał męża.

Miłość to uczucie, które jest bardzo ważne w zyciu każdego człowieka. Niesie ze sobą wiele radości ale również i smutków. Czasem rani, lecz każdy stara się aby była szczera, prawdziwa bezinteresowna i żeby uszczęśliwiała każdego z nas. Niektórzy...

poleca84%

Czym jest dla mnie prawda?

Prawda jest to pojęcie, które nie do końca można zdefiniować. Każdy człowiek różnie ją postrzega i ma odmienne zdanie na ten temat. Dla niektórych jest to tylko coś, co jest oczywiste dla wszystkich, fakt udowodniony naukowo, dla innych zaś jest...

poleca82%

Mały katechizm

MAŁY KATECHIZM Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska) Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,...

poleca84%

Pytania i odpowiedzi do kartkówki z Eucharystii

Pytania od księdza: 1. Co to jest eucharystia? 2. Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię? Ustanowienie przez Chrystusa Najświętszego Sakramentu miało miejsce w Wielki Czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wspomina o tym św. Paweł, a także św....

poleca85%

Sąd nad Judaszem, scenka, rola arcykapłana

„Arcykapłan” Okoliczności zawarcia umowy z Judaszem. "Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał...

poleca83%

Krzyżówka o św. Pawle

Krzyżówkę umieszczam w załączniku.

poleca86%

Czym jest relatywizm?

Relatywizm ~ po francusku ‘relativisme’, po łacinie ‘relativs’, znaczy odnoszący się do czegoś, względny, warunkowy. Jest to pogląd głoszący, że wartości logiczno-poznawcze (prawda,fałsz), etyczne (dobro,zło), estetyczne (piękno,brzydota) czy...

poleca84%

Świętość.

Świętość – czym właściwie jest? Jak ją zdefiniować? I kim są Ci, którzy są uważani, bądź też sami uważają się za świętych? Podobno ‘świętości’ można się nauczyć, nabyć w trakcie życia, które, jak wiemy, często potrafi zmienić postrzeganie naszego...

poleca83%

Siódme Przykazanie

Siódme przykazanie zabrania kradzieży w tym. Umyślnego zatrzymania rzeczy pożyczonej Kradzieży (przywłaszczenie dobra innego człowieka)Wbrew woli właściciela, Zatrzymanie rzeczy znalezionej Oszustwa i handlu Darowania niesprawiedliwych...

poleca87%

Hinduizm

Religia, którą nazywamy hinduizmem jest właściwie bez nazwy. Uczy ona, że prawda istnieje poza nazwą i formą a wszystkie drogi, które prowadzą do boga są dobre. Jako najstarsza religia, matka wszystkich religii, uznaje wszystkie religie. W swej...

poleca85%

Ks. Jerzy Popiełuszko- Rycerz Prawdy

„Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala.”- te słowa doskonale oddają sens życia ks. Jerzego Popiełuszki. Już jako mały chłopiec nie dał stłamsić swojej religijności, a wręcz przeciwnie- okazywał ją, przez co jego rodzice byli nieraz wzywani do szkoły....

poleca87%

Islam

CO TO JEST JEROZOLIMA? Największe miasto Izraela, stolica administracyjna i stolica państwa Izraela (Jerozolima jest stolicą według izraelskiego prawa). Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta, większość urzędów państwowych, sąd...

poleca85%

Określenie i cele małżeństwa.

Określenie i cele małżeństwa. Małżeństwo w języku łacińskim nosi nazwę ?matrimonium,które wywodzi się od słów macher (matka) i monium (obowiązek). Polska nazwa małżeństwa może się wywodzić od wyrazów słowiańskich mał-układ i żena-co mogło oznaczać...

poleca85%

Przygotowanie dalsze w zawarciu małżeństwa.

Przygotowanie dalsze zaczyna się już w dzieciństwie ramach wychowywania rodzinnego oraz zwyczajnej katechezy. Ważny jest tutaj przykład życia małżeńskiego we własnym domu rodzinnym,gdzie powinno się zaszczepić szacunek dla męża(ojca) i...

poleca85%

Wymagane dokumenty i zezwolenia do zawarcia małżeństwa.

Jest rzeczą oczywistą że samo oświadczenie stron nie wystarcza do ustalenia stanu faktycznego, które powoduje określone skutki w zawieraniu małżeństwa. Dlatego dochodzenie przedślubne obejmuje zebranie odpowiednich wymaganych prawem dokumentów:...

poleca87%

Forma liturgiczna, czas i miejsce zawarcia małżeństwa.

W kościele małżeństwo jest sakramentem dlatego zawarcie jest ściśle związane z jego obrzędem liturgicznym. Forma liturgiczna zawarcia małżeństwa zostaje zatwierdzona przez Kongregację Obrzędów. W Polsce w 1994r.ustalono obrzędy sakramentu...

poleca82%

Przeszkoda wieku.

Ze względu na wielkie znaczenie małżeństwa wymaga się od nubturientów wystarczającej dojrzałości fizycznej i psychicznej uzdalniającej do pożycia małżeńskiego oraz do uświadomienia sobie swoich praw i obowiązków w małżeństwie. Przeszkoda ta...

poleca85%

Przeszkoda uprowadzenia.

Przepis stoi na straży w pełni dobrowolności zgody małżeńskiej ze strony kobiety i konsekwentnie uniezdalnia mężczyznę do zawarcia małżeństwa.Jak długo uprowadzona znajduje się pod władzą mężczyzny tak długo nie może ważnie wyrazić zgody...

poleca85%

Przeszkoda przyzwoitości publiczej.

Przeszkoda ta jest analogiczna do powinowactwa przy czym podstawą tej ostatniej jest ważnie zawarte małżeństwo albo notoryczny lub publiczny konkubinat.Prawodawca stanowi:?przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po...