profil

Religia

(1274)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
poleca86%

Tekst wyznania wiary.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa syna jego jedynego Pana naszego który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny umęczon pod Polskim. Piłatem ukrzyżowan umarł i pogrzebion zstąpił do...

poleca82%

7 Sakramentów świętych

1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Najświętszy Sakrament (Eucharystia) 4. Pokuta 5. Namaszczenie chorych 6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo

poleca85%

Kim jest dla mnie Jan Paweł II

Wszyscy ludzie znający dobrze naszego kochanego ojca Jana pawła drugiego powiadają, że papież nawet w najgorszych sytuacjach nie tracił poczucia humoru. Jan Paweł drugi zwany wcześniej Karolem Wojtyłą który przyszedł na...

poleca87%

Chrześcijanin - tak, Kościół - nie

W dzisiejszych czasach bardzo popularną postawą życiową jest uważanie się za chrześcijanina niepraktykującego. Wielu ludzi twierdzi, że nieutożsamianie się ze wspólnotą Kościoła nie zaprzecza samej istocie wiary w Boga. Ale czy ich wiara jest...

poleca88%

Benedykt XVI

Urodził się 16 kwietnia 1927 ochrzczony następnego dnia przez wikariusza miejscowej parafii ks. Josepha Stangla, w Wielką Sobotę, w domu rodzinnym przy ul. Szkolnej w Marktl jako syn policjanta Josepha i Marii Ratzingerów, pochodzącej z...

poleca85%

Chrześcijaństwo, hinduizm, judaizm

Chrześcijaństwo ma wspólne korzenie z judaizmem. Przejęło ono z judaizmu na przykład dekalog. Jest religia tych, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Istotną cechą chrześcijaństwa jest wiara w Trójcę Święto, czyli jednego Boga...

poleca85%

Spotkanie ze Słowem - karty pracy - zadania II SŁOWA BOGA DO CZŁOWIEKA

1/11 ETAPY POWSTAWANIA KSIĄG BIBLIJNYCH ------------------------------------------------------------------------------------- STARY TESTAMENT --------------------------------- I. Bóg działa w słowach i wydarzeniach...

poleca93%

Pytania o wiarę

• Czym jest dla Ciebie wiara? Wiara jest dla mnie sposobem radzenia sobie z rzeczywistością. Wstawanie każdego dnia z myślą, że nic dobrego mnie nie czeka, że jestem zdana sama na siebie, a w ostatecznym rozrachunku i tak umrę, sprawiałoby, że...

poleca86%

Dobro i zło w życiu człowieka

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” (Rz 12,21). Jest rzeczą naturalną, że człowiek jest z natury zarówno dobry jak i zarówno zły. Nie ma i nie było na świecie osoby, z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny, która nie popełniłaby w...

poleca85%

Jan Paweł II

Karol Wojtyła był bez wątpienia człowiekiem renesansu. Nie sposób wymienić wszystkich dziedzin życia, którymi się zajmował. Oprócz krzewienia wiary w jedynego Jezusa Chrystusa, parał się również literaturą i filozofią. Poezja Jego fascynacja...

poleca92%

Dobro i zło w życiu człowieka

Dobro i zło istnieją w życiu człowieka prawie od zawsze. Granica między nimi wydaje się być bardzo mocna , często jednak to , co dla jednych jest dobrem, inni trkatują jako zło. Człowiek jest istotą niedoskonałą , aby czynić dobro musi...

poleca85%

Historia Bibli

1. Czas powstania Bibli. Pismo Święte powstawało od około 2000r.p.n.e. do 1r.n.e. . 2. Etapy jej powstawania. Stary testament: - Powstanie Dekalogu, - Spisanie pierwszych pieśni, opowiadań i przepisów prawnych. - Opracowanie ,,Historii...

poleca85%

Święta Jadwiga-patronka Śląska.

BIOGRAFIA : Urodzona pomiędzy 1174 a 1180r.na zamku w achdchs. Córka hrabiego Bertolda VI i Agnieszki Wettyńskiej. W wieku 12 lat została wydana za mąż. Wyszła za Henryka Brodatego , który wówczas miał ok.18 lat! Święta urodziła 7 dzieci :...

poleca86%

List do przyjaciela na temat nauki Jana

Radom, 18 VIII 2013r. Droga Marleno ! Wiem, że bardzo długo do Ciebie nie pisałam, bo aż dwa miesiące. Bardzo za to przepraszam. W tym czasie poznałam na...

poleca85%

Jezus Chrystus - Pan i Zbawiciel

Jezus Chrystus jest Panem i Stwórcą wszechrzeczy. Jego święta osoba od zawsze wzbudzała kontrowersje. Jest uosobieniem Boga w ciele. Jako Boży Syn przyszedł na świat, aby umrzeć, przebłagać Ojca za nasze grzechy. Jezus zgodnie z obietnicą danej...

poleca84%
poleca85%

Naprotechnologia a in vitro

Wiele małżeństw spotyka się z trudnościami związanymi z wydaniem na świat potomstwa. Niepłodność, niemożność zajścia w ciążę jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem, a przecież dziecko to marzenie niejednego człowieka. Nie ma chyba nic...

poleca85%

Poczet papieski

" Leon XIII (20.02.1878 — 20.07.1903) - To pierwszy papież tego stulecia. Walczył z masonerią. Wydał on dwie ważne encykliki: Humanum generis w 1884 roku oraz Inimica vis (1892). Nazwał w nich masonerię „Świątynią szatana” - ruchem,który...

poleca87%

Po czym można poznać człowieka który na codzień żyje słowem bożym ?

Myślę, że ktoś taki na zewnątrz nie różni się od reszty. Po wyglądzie nie można poznać takiego człowieka. Jednak po zachowaniu-tak. Taka osoba nie jest wcale perfekcyjna, ale pracuje bardzo nad sobą i stara się pokonywać swoje słabości. Nie...

poleca88%

Zatracanie poczucia grzechu

Słownikowa definicja grzechu ujmuje go jako przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Dokładniej mówi, iż jest to dobrowolne zerwanie przymierza z Bogiem. Jest to oczywiście prawda. Wiadome jest, że w dzisiejszych czasach nie jest...

poleca84%

Abraham i Mojżesz

1. WSTĘP Dzieje Abrahama, Izaaka i Jakuba są pełne najdonioślejszych momentów w historii chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Powszechnie się uznaje, że plemiona arabskie i izraelskie wywodzą się od tych trzech postaci; podobnie trzy wielkie...

poleca85%

Odpowiedzi do egzaminu z bierzmowania.

Pytania: 1. Jaka jest moja modlitwa i uczestnictwo w niedzielnej Mszy sw.? (znajomosc modlitw, streszczenie kazania niedzielnego) 2. Co wiesz o sakramentach? (liczba, znaczenie) 3. Co wiesz o Kosciele? (załoyciel, chrzest, papie) 4. Jakie...

poleca85%

Kościół w czasach totalitaryzmu.

Postawa kościoła wobec Hitlera. Poczynania Papieża Piusa XII. Pius XII po stronie Hitlera? Pierwszą głową państwa z którą Pius podzielił się radością ze swojej elekcji był Adolf Hitler. W specjalnym telegramie Pius XII przekazał Hitlerowi...

poleca85%

Młodzież a kościół katolicki

Jeżeli chodzi o młodzież to ja myślę ,że młodzi ludzie nie czują potrzeby chodzenia do kościoła, co raz więcej młodych ludzi uważna się za ateistów, uważają ze jest im to niepotrzebne, głównie w miastach. Na wsi jest trochę lepiej bo tam się żyje...

poleca90%

Deizm, teizm, ateizm.

ATEIZM Słowo ateizm pochodzi od greckiego ἄθεος .Określenie to było przypisywane każdemu, kogo uznano za wierzącego w fałszywych bogów, żadnych bogów lub doktryny wchodzące w konflikt z ówczesnymi religiami. Pierwsze osoby, które same określały...

poleca85%

Chrześcijaństwo.

Chrześcijanie wierzą, że Jezus z Nazaretu był synem Boga, który zstąpił na ziemię zgodnie z obietnicą zawartą w Starym Testamencie. Poprzez jego życie, śmierć i zmartwychwstanie wierzący zostają oczyszczeni z grzechów. Chrześcijaństwo narodziło...

poleca86%

Recenzja filmu pt. "Horton słyszy Ktosia" (w aspekcie religijnym)

Film pt. „Horton słyszy Ktosia” to film szczególny. Da się go dwojako zinterpretować. Na pierwszy rzut oka można by rzec, że jest to zwykła, animowana bajka dla dzieci. Jednakże udaje się zauważyć w tym filmie głębszy sens. Wydarzenia pokazane w...

poleca79%

Józef- syn Jakuba

Józef był najbardziej ukochanym synem Jakuba, ponieważ urodził mu się na starość. Bracia go nienawidzili, ponieważ donosił co mówiono o nich złego. Jego matka miała na imię Rachela i była ukochaną żoną Jakuba. Józef miał 2 sny prorocze, które się...

poleca85%

'Mieć czy być', praca z religii

To nurtujące pytanie od wieków dzieli ludzi na całym świecie. Każdy z nas ma własne zdanie na ten temat, które potrafi poprzeć odpowiednimi argumentami. Warto jednak dogłębniej zastanowić się nad wyborem i w miarę możliwości wspomóc się...

poleca85%

Błogosławiony Jan Paweł II

Karol Wojtyła urodził się osiemnastego maja 1920 roku w Wadowicach jako syn Emilii z Kaczorowskich i Karola Wojtyły. Ojciec przyszłego papieża był byłym oficerem, został on jednak urzędnikiem. Gdy Karol miał dziewięć lat zmarła mu mama. Bardzo...

poleca82%

Święta Siostra Faustyna - życiorys

Św. Faustyna czyli Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w okolicach Łodzi, w małej wiosce Głogowiec, w której nie było ani szkoły, ani kościoła. Miała dziewiątkę rodzeństwa. Z okresu szkolnego Helena wyniosła bolesne wspomnienia....

poleca85%

Aniołowie i Archaniołowie.

Anioł jest to byt duchowy, który według wielu tekstów biblijnych spełnia funkcję Bożego posłańca, wysłannika, przekazującego Boże przesłanie. Aniołowie niosą pomoc tym, którzy zaufali Bogu, pragną życia z Bogiem przez całą wieczność-zbawienia....

poleca81%

Święty Stanisław Kostka

Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550r. na Mazowszu w Rostkowie. Miał on siedmioro rodzeństwa. Stanisław był drugim z kolei. Do 14 roku życia mały Staś uczył się w domu. W 1564r. rodzice wysłali Stanisława do szkoły jezuickiej mieszczącej...

poleca85%

O modlitwie niestandardowo ... A gdyby tak czasami usiąść i zwyczajnie porozmawiać z Bogiem. Jak z przyjacielem o ...

Słowo modlitwa. Cóż ono dla nas znaczy ? Zwykłą czynność, którą powinniśmy wykonywać każdego dnia ? Coś, dzięki czemu możemy zrealizować nasze marzenia i zamiary z pomocą Boga ? To jest coś więcej. To jest rozmowa z Boiem, która ma nam pomagać, ma...

poleca85%

Czym dla Ciebie jest Kościół ?

Kościół posiada dwa znaczenia w różnorakich słownikach. Jednym z nich jest słowo kościół, pisane małą literą oznaczające budowlę sakralną, przeznaczoną do modlitwy, odprawiania różnych sakramentów itp. Drugą definicją jest Kościół pisany dużą...

poleca85%

Charakterystyka Salezjanów

FRANCISZEK SALEZY - święty 1567-1622, biskup francuski; założyciel zakonu wizytek; doktor Kościoła; przedstawiciel renesansowego humanizmu chrześcijańskiego; autor dzieł ascetycznych, m.in. Filotei albo Drogi do życia pobożnego (1608, wydanie...

poleca85%

Duch Święty jednoczy Kościół - krótka charakterystyka różnych religii

DUCH ŚWIĘTY JEDNOCZY KOŚCIÓŁ Kościół * jeden - jedna wiary - jedność osób Trójcy - wspólna celebracja - przyjmowanie tych samych sakramentów - wspólna nadzieja - wspólna ożywiająca miłość J.Ch. przywraca ludziom utracona (przez...

poleca84%

Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II

Jan Paweł II był wielkim człowiekiem. Papież, który nie bał się stawać w obronie człowieka oraz pomagać potrzebującym. Jego przemowy zawsze budziły w ludziach uznanie i szacunek oraz pomagały kreować wizję dalszego życia każdego z nas. Papież...

poleca84%

Jak został przedstawiony Jezus w Ewangelii według św. Łukasza?

Przeczytawszy wstęp do Ewangelii według świętego Łukasza mogę stwierdzić, że Ewangelista prawdopodobnie pochodził z rodziny pogańskiej. We wstępie jest również napisane, że częste kontakty z ludźmi uczyniły go pisarzem dobroci, miłosierdzia i...

poleca82%

Streszczenie wstępu do Księgi Izajasza

Okoliczności powstania : Księga Izajasza jest pierwszą i najdłuższą z najważniejszych ksiąg proroków w Starym Testamencie. Jej nazwa pochodzi od imienia proroka Izajasza, co w języku hebrajskim w oryginale Jesza’jahu lub Jesza’ja oznacza...

poleca89%

Recenzja filmu "Próba ogniowa" (praca na religię)

Próba ogniowa Film pt. „Próba ogniowa” w reżyserii Alexa Kendrick’a opowiada o małżeństwie, trudnościach życiowych oraz miłości, która została na nowo zbudowana dzięki staraniom jednego z głównych bohaterów. Mimo, że film jest utworem...

poleca86%

Aborcja

Hasło Aborcja od pewnego czasu nie jest już nam słowem obcym mówiąc ogólnikowo. W gruncie rzeczy jest po prostu celowe przerwaniem ciąży przed jej zakończeniem, które ma na celu zniszczenie zarodka. Nawet, jeśli matka tak bardzo nie chce tego...

poleca83%

Podanie do Bierzmowania

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Księdza Biskupa o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania. Moją prośbę motywuje tym, że pragnę umocnić swoją wiarę na drodze dojrzałości chrześcijańskiej. Dzięki temu sakramentowi stanę się lepszym członkiem...

poleca83%

Bierzmowanie

1. Czym jest wiara? Wiara jest ufnym powierzeniem się Bogu i przyjęciem całej prawdy, którą On objawił, za drogowskaz i światło swojego życia. 2. Czy za pomocą naszego rozumu możemy poznać Pana Boga? Możemy poznać Pana Boga jako przyczynę i cel...

poleca89%

Podanie do Bierzmowania Płock

Imię i Nazwisko Płock, dn. 24.02.2012 r. ADRES Gimnazjum nr ... Klasa III ... Jego Ekscelencja...

poleca83%

Różne ciekawostki religijne...

Wszystkie wydarzenia i słowa, przez które Bóg objawił się człowiekowi, nazywamy historia zbawienia. Jest to historia miłości Boga do człowieka. Jestem wezwany do świętości na wzór Pana Jezusa, to znaczy do ofiarowania siebie Bogu i ludziom. Moje...

poleca81%

Streszczenie 1 listu św Pawła do Koryntian

ROZDZIAŁ 1 Powitanie 1 Paweł, zwany jako apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, a Sostenes, brat, 2 do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie, Św dzwoniąc z wszystkich, którzy w każdym...

poleca87%

List o prawach naturalnych

Miejscowość, 18.09.11 Drogi Fidelisie Zwracam się do Waszej Królewskiej mości z ogromą prośbą, która ma na celu dobro i sprawiedliwość...

poleca85%

Czyste serce lustrem Boga - czym jest dla ciebie czyste serce? Czy jest ktoś dla kogo chciałbyś stać się lepszy? Czy pragniesz oglądać Boga?

Czyste serse jast dlamnie kluczem do szczęśliwego, błogosławionego życia, pełnego miłości, sprawiedliwości. Najczystsze serce mają dzieci, które nie popełniają zła, a jeśli już to na pewno nie świadomie. Młodzieży i dorosłym zdarza się popełnić...