profil

Religia

(1275)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

94 online
poleca86%

Tekst wyznania wiary.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa syna jego jedynego Pana naszego który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny umęczon pod Polskim. Piłatem ukrzyżowan umarł i pogrzebion zstąpił do...

poleca82%

7 Sakramentów świętych

1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Najświętszy Sakrament (Eucharystia) 4. Pokuta 5. Namaszczenie chorych 6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo

poleca85%

Kim jest dla mnie Jan Paweł II

Wszyscy ludzie znający dobrze naszego kochanego ojca Jana pawła drugiego powiadają, że papież nawet w najgorszych sytuacjach nie tracił poczucia humoru. Jan Paweł drugi zwany wcześniej Karolem Wojtyłą który przyszedł na...

poleca87%

Chrześcijanin - tak, Kościół - nie

W dzisiejszych czasach bardzo popularną postawą życiową jest uważanie się za chrześcijanina niepraktykującego. Wielu ludzi twierdzi, że nieutożsamianie się ze wspólnotą Kościoła nie zaprzecza samej istocie wiary w Boga. Ale czy ich wiara jest...

poleca89%

Benedykt XVI

Urodził się 16 kwietnia 1927 ochrzczony następnego dnia przez wikariusza miejscowej parafii ks. Josepha Stangla, w Wielką Sobotę, w domu rodzinnym przy ul. Szkolnej w Marktl jako syn policjanta Josepha i Marii Ratzingerów, pochodzącej z...

poleca85%

Chrześcijaństwo, hinduizm, judaizm

Chrześcijaństwo ma wspólne korzenie z judaizmem. Przejęło ono z judaizmu na przykład dekalog. Jest religia tych, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Istotną cechą chrześcijaństwa jest wiara w Trójcę Święto, czyli jednego Boga...

poleca85%

Spotkanie ze Słowem - karty pracy - zadania II SŁOWA BOGA DO CZŁOWIEKA

1/11 ETAPY POWSTAWANIA KSIĄG BIBLIJNYCH ------------------------------------------------------------------------------------- STARY TESTAMENT --------------------------------- I. Bóg działa w słowach i wydarzeniach...

poleca93%

Pytania o wiarę

• Czym jest dla Ciebie wiara? Wiara jest dla mnie sposobem radzenia sobie z rzeczywistością. Wstawanie każdego dnia z myślą, że nic dobrego mnie nie czeka, że jestem zdana sama na siebie, a w ostatecznym rozrachunku i tak umrę, sprawiałoby, że...

poleca88%

Dobro i zło w życiu człowieka

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” (Rz 12,21). Jest rzeczą naturalną, że człowiek jest z natury zarówno dobry jak i zarówno zły. Nie ma i nie było na świecie osoby, z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny, która nie popełniłaby w...

poleca85%

Jan Paweł II

Karol Wojtyła był bez wątpienia człowiekiem renesansu. Nie sposób wymienić wszystkich dziedzin życia, którymi się zajmował. Oprócz krzewienia wiary w jedynego Jezusa Chrystusa, parał się również literaturą i filozofią. Poezja Jego fascynacja...

poleca93%

Dobro i zło w życiu człowieka

Dobro i zło istnieją w życiu człowieka prawie od zawsze. Granica między nimi wydaje się być bardzo mocna , często jednak to , co dla jednych jest dobrem, inni trkatują jako zło. Człowiek jest istotą niedoskonałą , aby czynić dobro musi...

poleca85%

Historia Bibli

1. Czas powstania Bibli. Pismo Święte powstawało od około 2000r.p.n.e. do 1r.n.e. . 2. Etapy jej powstawania. Stary testament: - Powstanie Dekalogu, - Spisanie pierwszych pieśni, opowiadań i przepisów prawnych. - Opracowanie ,,Historii...

poleca85%

Święta Jadwiga-patronka Śląska.

BIOGRAFIA : Urodzona pomiędzy 1174 a 1180r.na zamku w achdchs. Córka hrabiego Bertolda VI i Agnieszki Wettyńskiej. W wieku 12 lat została wydana za mąż. Wyszła za Henryka Brodatego , który wówczas miał ok.18 lat! Święta urodziła 7 dzieci :...

poleca86%

List do przyjaciela na temat nauki Jana

Radom, 18 VIII 2013r. Droga Marleno ! Wiem, że bardzo długo do Ciebie nie pisałam, bo aż dwa miesiące. Bardzo za to przepraszam. W tym czasie poznałam na...

poleca85%

Jezus Chrystus - Pan i Zbawiciel

Jezus Chrystus jest Panem i Stwórcą wszechrzeczy. Jego święta osoba od zawsze wzbudzała kontrowersje. Jest uosobieniem Boga w ciele. Jako Boży Syn przyszedł na świat, aby umrzeć, przebłagać Ojca za nasze grzechy. Jezus zgodnie z obietnicą danej...

poleca83%
poleca85%

Naprotechnologia a in vitro

Wiele małżeństw spotyka się z trudnościami związanymi z wydaniem na świat potomstwa. Niepłodność, niemożność zajścia w ciążę jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem, a przecież dziecko to marzenie niejednego człowieka. Nie ma chyba nic...

poleca85%

Poczet papieski

" Leon XIII (20.02.1878 — 20.07.1903) - To pierwszy papież tego stulecia. Walczył z masonerią. Wydał on dwie ważne encykliki: Humanum generis w 1884 roku oraz Inimica vis (1892). Nazwał w nich masonerię „Świątynią szatana” - ruchem,który...

poleca87%

Po czym można poznać człowieka który na codzień żyje słowem bożym ?

Myślę, że ktoś taki na zewnątrz nie różni się od reszty. Po wyglądzie nie można poznać takiego człowieka. Jednak po zachowaniu-tak. Taka osoba nie jest wcale perfekcyjna, ale pracuje bardzo nad sobą i stara się pokonywać swoje słabości. Nie...

poleca88%

Zatracanie poczucia grzechu

Słownikowa definicja grzechu ujmuje go jako przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Dokładniej mówi, iż jest to dobrowolne zerwanie przymierza z Bogiem. Jest to oczywiście prawda. Wiadome jest, że w dzisiejszych czasach nie jest...

poleca85%

Abraham i Mojżesz

1. WSTĘP Dzieje Abrahama, Izaaka i Jakuba są pełne najdonioślejszych momentów w historii chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Powszechnie się uznaje, że plemiona arabskie i izraelskie wywodzą się od tych trzech postaci; podobnie trzy wielkie...

poleca85%

Odpowiedzi do egzaminu z bierzmowania.

Pytania: 1. Jaka jest moja modlitwa i uczestnictwo w niedzielnej Mszy sw.? (znajomosc modlitw, streszczenie kazania niedzielnego) 2. Co wiesz o sakramentach? (liczba, znaczenie) 3. Co wiesz o Kosciele? (załoyciel, chrzest, papie) 4. Jakie...

poleca85%

Kościół w czasach totalitaryzmu.

Postawa kościoła wobec Hitlera. Poczynania Papieża Piusa XII. Pius XII po stronie Hitlera? Pierwszą głową państwa z którą Pius podzielił się radością ze swojej elekcji był Adolf Hitler. W specjalnym telegramie Pius XII przekazał Hitlerowi...

poleca85%

Młodzież a kościół katolicki

Jeżeli chodzi o młodzież to ja myślę ,że młodzi ludzie nie czują potrzeby chodzenia do kościoła, co raz więcej młodych ludzi uważna się za ateistów, uważają ze jest im to niepotrzebne, głównie w miastach. Na wsi jest trochę lepiej bo tam się żyje...