profil

Prawo

(76)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

10 online
poleca87%

Prawo w znaczeniu przedmiotowym

Prawo w znaczeniu przedmiotowym-oznacza wszystkie sformalizowane i powszechnie obowiązujące na terytorium określonego państwa normy postępowania których przestrzeganie jest przymusem państwowym. prawo w znaczeniu podmiotowym-rozumiane jest jako...

poleca85%

Pojęcia z prawa.

Jest to kilka zagadnien podawanych na lekcji z Elemetów prawa moze komuś sie to przyda PRAWO CYWILNE jest gałęziom prawa obejmująca normy regulujące stosunki majątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, będące podmiotami...

poleca86%

Pełnomocnictwo szczegółowe w sprawie rejestracji pojazdu.

....................................... , ...................................

poleca85%

Oszustwa i przestępstwa podatkowe (specjalizacja)

Zaległość podatkowa. Dotyczy ona sytuacji, w których podatek nie zostanie zapłacony w terminie. Przy czym bez znaczenia jest przyczyna uchybienia terminów. Powstanie zaległości podatkowej rodzi dla podatnika skutek w postaci obowiązku uiszczenia...

poleca86%

Ustanie Stosunku Pracy

USTANIE STOSUNKU PRACY (wg H.Szurgacza,) 1.Pojęcie ustania stosunku pracy Obejmuje : rozwiązanie stosunku pracy – następstwo czynności prawnej (oświadczenia woli) jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Katalog czynności powodujących...

poleca85%

Czas pracy

1.Czas pracy - jest to czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Do czasu pracy wlicza się w niektórych przypadkach czas niewykonywania pracy np. a)15 MINUTOWĄ...