profil

Prawo

(76)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca85%

Świadomość prawna i kultura prawna w Polsce

Jesteśmy częścią społeczeństwa i musimy przestrzegać reguł . Wiele reguł przyswajamy sobie nie zauważając tego , obserwując innych dopasowujemy nasze po-stępowanie do ich postępowania . Współcześnie autorytetem jest...

poleca89%

Prawa człowieka w Polsce.

Ponad połowa Polaków (58%) uważa, że prawa człowieka są u nas przestrzegane. Przeciwnego zdania jest garstka (4%) - wymieniają naruszenia: • prawa do pracy i godziwego za nią wynagrodzenia • prawa do sądu • prawa do prywatności • praw...

poleca89%

Zaliczka czy Zadatek

ZALICZKA CZY ZADATEK O tym czy kwota wpłacona jest zadatkiem czy zaliczką decyduje zawarta pomiędzy stronami umowa. Kwota wręczona drugiej stronie staje się zadatkiem tylko wtedy, gdy zostanie to jasno określone w umowie - bez tego zaznaczenia...

poleca88%

Artykuły Normatywne Organów Ustawodawczych I Wykonawczych

Na początku należy zapytać co oznacza termin artykuły normatywne organów ustawodawczych i wykonawczych Artykuł normatywny – jednostka redakcyjna (w języku potocznym określana jako "fragment") tekstu zawierającego przepisy prawne,...

poleca89%

Opisz kontrolę konstytucyjności prawa przez Trybunał Konstytucyjny - Elementy prawa

Kontrola konstytucyjności prawa jest następstwem zgodności całego zbudowanego systemu prawa w państwie. Bez względu na różnice ustrojów poszczególnych państw, kontrola konstytucyjności prawa realizowana może być w formie politycznej bądź w formie...

poleca85%

Władza sądownicza

1.wymiar sprawiedliwości – ma za zadanie rozstrzygać spory powstałe między osobami i instytucjami, przedstawicielami władzy sądowniczej inaczej jurysdykcyjnej albo judykatywy są sądy i trybunały. Każdy wyrok rozpoczyna się od słów w imieniu...

poleca85%

System płac

Temat:Systemy płac. 1.System płac - to zespół zasad obejmujących organizację płac oraz metody ich ustalania i obliczania. Systemy płac:czasowy,czasowo-premiowy,czasowo-prowizyjny,prowizyjny,akordowy 2.System czasowy - płaca w tym systemie...

poleca87%

Prawo a Filozofia

Essej cz.II Muszę zwrócić uwagę jeszcze ,że w neoplatońskiej bądź co bądź kulturze prawosławia wolność wyboru wartości jest typu „pokerzysty” ,podczas gdy w protestantyzmie wolność wyboru jest typu „szachisty”- z każdym wyborem ograniczają...

poleca90%

Wydalenie i przyjęcie członka do spółdzielni (Referat)

Przyjęcie w poczet członków Spółdzielnia swobodnie decyduje o przyjęciu danej osoby w poczet członków. Nie może jednak odmówić przyjęcia osób uprawnionych na mocy przepisów ustawy, innych przepisów prawa, statutu lub umowy ze spółdzielnią....

poleca87%

Prawo i postępowanie administracyjne

Charakterystyka postępowania administracyjnego. Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA reguluje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze...