profil

Prawo

(76)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

16 online
poleca85%

Funkcje prawa

FUNKCJE PRAWA

poleca85%

Sądowe postępowanie cywilne.

Należy ono w Polsce do sądów powszechnych. Rozstrzygane są w nim sprawy z zakresu prawa cywilnego, a także p. rodz. i opiekuńczego oraz p. pracy (art. 1 k.p.c.). Są to w większości sprawy majątkowe, niekiedy tylko mają one charakter osobisty....

poleca85%

Idealny policjant czyli kto?

W obecnych czasach wielu z nas zadaje sobie pytanie – jaki powinien być idealny policjant? Czy powinien być miły czy może nie koniecznie? Zawód policjanta jest jednym z najbardziej intrygujących na rynku pracy. Ja postaram się opisać jaki...

poleca85%

Kara śmierci za i przeciw

Kara śmierci, znana też często jako kara główna albo ostateczna, to kara wymierzana sprawcy przestępstwa polegająca na pozbawieniu go życia. Karę tą stosuje się w przypadku popełnienia przez sprawcę czynu karalnego ciężkich zbrodni, takich jak np....

poleca85%

Zasady postępowania administracyjnego oraz jego przebieg

Zasady ogólne to reguły, które przenikają całokształt regulacji prawnych. Dookreślają je najczęściej inne reguły procesowe. Zasady te są zawsze ukształtowane z woli ustawodawcy. W wypadku postępowania administracyjnego zasady ogólne wynikają nie...

poleca85%

Prawo spadkowe.

Prawo spadkowe - zespół przepisów regulujących losy majątku pozostawionego przez zmarłą osobę fizyczną. <BR> <BR>Spadek - ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego w chwili jego śmierci. Nie należą do spadku prawa i obowiązki...

poleca85%

Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje.

Odpowiedzialność pracownika 1.Odpowiedzialność pracownika. Wyróżniamy 3 rodzaje odpowiedzialności pracowników: - odpowiedzialność porządkową -odpowiedzialność dyscyplinarną - odpowiedzialność materialną Odpowiedzialność porządkowa pracownika...

poleca85%

Notariusz, radca prawny, prokurator, adwokat

Notariusz, rejent, osoba zaufana publiczna powołana do dokonywania czynności, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną. W Polsce notariusza powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości po zasięgnięciu właściwej opinii izby...

poleca85%

Prawa rzeczowe ograniczone

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE 1. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych * In. Prawo na rzeczy cudzej ale nie można stosować zamiennie. * Są to prawa, które dla uprawnionego gwarantują ściśle określone uprawnienia względem rzeczy. * Należą...

poleca85%

Normy

NORMA to dokument powstały na zasadzie porozumienia grona ekspertów w danej dziedzinie techniki. Zawiera informacje zawierające zasady, przepisy, wzory, ustalenia jakościowe i ilościowe. Jest powszechnie dostępna, a jej stosowanie dobrowolne....