profil

Pierwsza pomoc

(21)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca85%

Ochrona przecwipożarowa - podstawowe wiadomości na temat pożaru, pierwsza pomoc

Ochrona przeciwpożarowa: to zapobieganie i zwalczanie pożarów. Przyczynami powstawania pożarów mogą być: - wadliwa instalacja urządzeń elekt, lub nieprawidłowe używanie urządzeń instalacji urządzeń elekt. - użytkowanie urządzeń elektrycznych...

poleca90%

Udary mózgu - skrypt do prezentacji

Udar mózgu - jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. Czynniki ryzyka udaru {Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego...

poleca85%

Ściąga podręczna

podręczna ściąga z pierwszej pomocy

poleca90%

BLS, ostra niedrożność dróg oddechowych, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, napad padaczki, hipoglikemia, wstrząs mózgu, rany głowy.

BLS - (ang. basic life support) podstawowe zabiegi resuscytacyjne - polega m.in na uciskaniu klatki piersiowej i oddechach ratowniczych; Działania reanimacyjne podejmujemy w następującej kolejności: A (airways) - udrożnić drogi oddechowe; B...

poleca85%

Omdlenie

Omdlenie stanowi bodaj najczęstszą, a zarazem najmniej groźną formę przemijających i nawracających zaburzeń świadomości. Istota omdlenia polega na chwilowym niedokrwieniu mózgu, wskutek czynnościowych zaburzeń regulacji krążenia ogólnego, w wyniku...

poleca85%

Dydaktyka Ratownictwa Przedmedycznego - konspekt fr.

PRZEDMIOT: Dydaktyka Ratownictwa Przedmedycznego TEMAT: Zatrucia PROWADZĄCY: CZAS: 45 minut ILOŚĆ OSÓB: 26 AUDYTORIUM: klasa I wydziału ratownika medycznego CEL OGÓLNY: wiedza na temat zatruć i postępowania z nimi CELE...

poleca85%

Katastrofy i wypadki tramwajowe.

Większość rejestrowanych wypadków i katastrof tramwajowych ma tragiczne następstwa, giną bowiem w wyniku tych zdarzeń zarówno pasażerowie, jak i inni użytkownicy dróg. Jednakże w skali kraju zjawisko to nie stanowi większego problemu. Związane...

poleca89%

BTLS (Basic Trauma Life Suport)

BTLS (z ang. Basic Trauma Life Suport), to w prostym tłumaczeniu szybkie badanie urazowe. Czynności zawarte w tym elastycznym szkielecie postępowania mają na celu szybkie wykrycie urazów zagrażających życiu poszkodowanej osoby. Sformułowanie...

poleca86%

Medycyna sportowa

2.Dysfunkcje nadgarstka- skręcenia, zwichnięcia, złamanie wyrostka haczykowatego k. haczykowatej, konflikt promieniowi łódeczkowaty, 3.Uszkodzenie łękotki – blok kolana 4. Skręcenie nadgarstka – upadek, działanie siły kinetycznej 5.kolano...

poleca86%

Wstrząs septyczny - fazy

I - Faza hiperdynamiczna/wstzrąs ciepły/: przyspieszenie i pogłębienie oddechu, lęk, gorączka, obniżone ciśnienie krwi, przyspieszone tętno, skóra gorąca, sucha, czerwona. II - Faza hipodynamiczna/zimny/: ciśnienie krwi obniżone,...