profil

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

(74)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca85%

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu trawiennego

1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy Najczęściej owrzodzenia tworzą się na krzywiźnie mniejszej żołądka i opuszce dwunastnicy. Wrzód trawienny powstaje w wyniku zniesienia śluzuwkowej bariery ochronnej żołądku lub niewłaściwego...

poleca89%

Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej i edukacji pacjenta.

Edukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrwalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku,...

poleca93%

PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Profilaktyka- ogół działań podejmowanych przez lekarzy w celu zapobiegania stanom zagrożenia zdrowotnego, kulturalnego, moralnego i społecznego jednostki. -pierwszorzędowa(pierwotna)- zapobieganie powstawaniu chorób, zakres działania ograniczony...

poleca85%

Techniki treningowe w psychoterapii - prezentacja

Prezentacja znajduje się w załączniku

poleca85%

Człowiek niepełnosprawny jako element środowiska

Na drodze zaspokajania potrzeb jednostki niepełnosprawnej, wykorzystania i rozwoju tkwiących w niej możliwości i całej osobowości, m.in. przez społeczną integrację, piętrzą się przeszkody o charakterze psychospołecznym, liczne i niejednokrotnie...

poleca88%

Wpływ doświadczenia zawodowego na postawy

WSTĘP 5 ROZDZIAŁ I - POSTAWY. MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA SIĘ POSTAW 1.1. Postawy i ich istota 1.2. Rodzaje postaw. Cechy 1.3. Źródła postaw 1.4. Doświadczenie jako czynnik istotnie determinujący postawy ROZDZIAŁ II - SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA...

poleca85%

Wpływ doświadczenia zawodowego na postawy wobec mieszkańców DPS

1. BIBLIOGRAFIA 2. ANKIETA BIBLIOGRAFIA 1. Arson E. : Człowiek –Istota Społeczna, PWN, Warszawa, 1978 2. Czapiński J. : Psychologia pozytywna-nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, tom IV, PWN, Warszawa 2004 3....

poleca85%

Wpływ doświadczenia zawodowego Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego na postawy wobec mieszkańców DPS

. BIBLIOGRAFIA 2. ANKIETA BIBLIOGRAFIA 1. Arson E. : Człowiek –Istota Społeczna, PWN, Warszawa, 1978 2. Czapiński J. : Psychologia pozytywna-nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, tom IV, PWN, Warszawa 2004 3....

poleca91%

Projekt realizacji prac z zakresu zapewnienia kompleksowej opieki nad podopieczną, osobą niewidomą P.X.

Projekt realizacji prac z zakresu zapewnienia kompleksowej opieki nad podopieczną, osobą niewidomą P.X. „P.X jest osobą niewidomą w wieku 60 lat. P.X utraciła wzrok z powodu guza mózgu, jest po operacji neurochirurgicznej. Prowadzi wspólne...

poleca85%

Opiekun w domu pomocy społecznej

Trzymasz w ręku los drugiego człowiek. Opieka i pielęgnacja geriatryczna nie są rzemiosłem, którego można się wyuczyć raz na zawsze (J.Gielas) Personel opiekuńczy, w większym stopniu niż by się to zdawało przy okazji pierwszej pobieżnej...

poleca89%

Budowa aparatu do znieczulenia

We wszystkich dziedzinach medycyny- oprócz wiedzy służącej terapii, diagnostyce, rekonwalescencji itp. wynikającej z doświadczenia, badań, teoretycznej obserwacji i doświadczeń- wielką rolę odgrywa aparatura medyczna. Jest to tym istotniejsze,...

poleca90%

Opis przypadku chorobowego.

Pacjent J.C. Lat 84.zgłosił wizytę domową do lekarza POZ z powodu duszności i kaszlu. Parametry życiowe: RR 155/90,Tętno-126u/minTem.37,8C. Pacjent osłabiony,brak apetytu,wezwano lekarza rodzinnego z powodu,że pacjent jest po amputacji kończyny...

poleca85%

Pielęgniarki - migracja

Dane zamieszczone w tabeli 6 pokazują, że zjawisko migracji pielęgniarek znacznie zmalało po 2007r. Jednak należy pamiętać, że świadectwa kwalifikacji mogły być pobrane wcześniej, a wyjazd nastąpił dopiero po jakimś czasie. Ponadto wiele...

poleca88%

Teoria pielęgniarstwa

Charakterystyka 3 twórczyń teorii pielęgniarstwa.

poleca85%

Rehabilitacja zawodowa niepełnosprawnych w Polsce

SPIS TREŚCI DEFINICJA NEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 3 ZNACZENIE PRACY ZAWODOWEJ W ŻYCIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 6 ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ 8 RÓŻNICA MIĘDZY ZAZ A ZPCH 10...

poleca89%

Rehabilitacja w RZS

SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA CHOROBY…………………………………………………2 PATOMORFOLOGIA………………………………………………………………....2 PRZEBIEG I OBJAWY…………………………………………………………...…..2 ZMIANY W STAWACH……………………………………………………….………3 LECZENIE………………………………………………………………………..…….4...

poleca87%

Poród naturalny, przygotowanie i prowadzenie.Pozycje wertykalne w II okresie porodu i poród w wodzie.

1.Wstęp Poród jest trudnym, wymagającym wielkiego wysiłku i poświęcenia aktem Matki na rzecz dziecka. Od zarania dziejów w tej ważnej chwili towarzyszyły kobiecie osoby starające się ją wspierać i pomagać, dbać o pomyślne zakończenie porodu....

poleca91%

Diagnoza pielęgniarska u chorej z miażdżycą kończyn dolnych

Diagnoza pielęgniarska u chorej z miażdżycą kończyn dolnych

poleca85%

Diagnoza i plan opieki nad chorą po operacji tarczycy.

Chora przyjęta do szpitala celem leczenia operacyjnego nawrotowego wola guzkowego.Zoperowana sposobem klasycznym Okres pooperacyjny bez powikłań , jest w stanie ogólnym dobrym w 3-ej dobie po operacji,z raną powłoki gojącą się przez rychłozrost.

poleca88%

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe należą do najbardziej rozpowszechnionych, są one bowiem wyrazem reakcji organizmu na niebezpieczeństwo, na sygnały zagrażające bezpośrednio lub symbolicznie. Organizm reaguje na te zewnętrzne i wewnętrzne – nie zawsze...

poleca85%

Pielęgnacja i Rehabilitacja po zawale serca

Budowa i położenie serca Serce człowieka jest położone w centralnej części klatki piersiowej, przesunięte nieco w lewo od środka. W niezwykle rzadkich przypadkach jest położone po stronie prawej. Serce ma kształt stożka i jest wielkości...

poleca85%

Komunikowanie się z osobą w starszym wieku, w tym niedowidzącą i niedosłyszącą

Każdy zdrowy człowiek jest zdolny do wymiany informacji. Często starzy ludzie nie są gotowi udzielać wywiadu, odpowiadać na bardzo osobiste pytania, wyjaśniać przyczyny swych niepokojów lub kłopotów, dopóki nie uzyskają zadawalających wyjaśnień....

poleca88%

Pielęgnowanie dzieci gorączkujących

Ze względu na niedojrzałość centralnego ośrodka termoregulacji niemowlęta, dzieci szybko reagują na infekcje i zaburzenia od¬żywiania np. na niedostateczną podaż płynów, podwyższeniem cieploty ciała i pogorszeniem stanu ogólnego. Objawy...

poleca85%

Wstrzyknięcia

Wstrzyknięcia śródskórne, domięśniowe, podskórne,

poleca82%

Pielęgniarska ocena stanu pacjenta

Imię i nazwisko: BT Wiek: 54 Płeć: K Stan cywilny: mężatka Wykształcenie: średnie Zawód: emerytka (wcześniej ekonomistka) Miejsce zamieszkania: miasteczko Nr Sali: 7 Pacjentka przebyła wiele poważnych chorób między innymi nadciśnienie,...

poleca95%

Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego...

poleca84%

Choroby zawodowe i sposoby ich zapobiegania.

CHOROBAMI ZAWODOWYMI- nazywamy wszelkie zaburzenia stanu zdrowia związane ze środowiskiem pracy zawodowej lub sposobem jej wykonywania. Za chorobę zawodową uważa się chorobę spowodowaną działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w...

poleca85%

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Zadania pielęgniarki w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym wobec pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy Chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy nazywamy ubytki błony śluzowej...

poleca86%

Prawo oświatowe

PRAWO OSWIATOWE Oświata - pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to ogół odpowiednio powiązanych ze sobą placówek i instytucji wychowania bezpośredniego i...

poleca86%

Pedagogika: werbalne, niewerbalne, bezpośrednie

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ (TECHNIKI WYCHOWAWCZE) I Formy oddziaływań werbalnych. II Formy oddziaływań niewerbalnych. III Formy oddziaływań doraźnych. I Formy oddziaływań werbalnych. 1.Wyzwalanie pomysłów ? ?burza mózgów?. Zainicjowana i...

poleca89%

Pielęgniarstwo- ściąga

Temperatura ciała-to wartość pomiarowa odczytywana na skali termometru. W Polsce pomiar ten odbywa sie w skali Celsjusza. Temp ciała ulega nieznacznym wahaniom w ciagu dnia, jej wzrost lub spadekmogą spowodowac różne czynniki. Temp ciała mierzy...

poleca85%

Aspekty prawne i moralne transplantacji

Uchwalona 26 października 1995 r. ustawa o pobieraniu i przeszczepia-niu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 1995 r. Nr 138, poz. 682), która weszła w życie dnia 6 marca 1996 r., postrzegana jest jako ważny krok na drodze porządkowania prawa,...

poleca93%

Pielęgnierstawo zawód czy powołanie?

Pielęgniarstwo jest pięknym lecz trudnym i bardzo odpowiedzialnym zawodem, w którym pielęgniarka spełnia swoje obowiązki wobec pacjenta i jego potrzeb medycznych,psychicznych, fizjologicznych oraz społecznych. Jest to jeden z nielicznych zawodów...

poleca85%

Prawo wykonywania zawodu w zawodzie pielęgniarki

Pielęgniarka/pielęgniarz to samodzielny pracownik ochrony zdrowia sprawujący opiekę medyczną nad pacjentem (podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystujący przy zabiegach, operacjach, wypełniający zlecenia lekarskie w procesie...

poleca87%

Rozwój pielęgniarstwa polskiego- historyczne i społeczne uwarunkowania.

Rozwój pielęgniarstwa polskiego- historyczne i społeczne uwarunkowania.

poleca85%

Bariery komunikacyjne w kontaktach z pacjentami - próba analizy i metody ich rozwiązywania.

Bariery komunikacyjne w kontaktach z pacjentami - próba analizy i metody ich rozwiązywania.

poleca83%

Anoreksja i bulimia

anoreksja i bulimia prezentacja multimedialna

poleca89%

Rola opiekunek w środowisku domowym

Zabezpieczenie potrzeb osób starszych ?Jeżeli dzieciństwo i młodość są czasem, w którym człowiek stopniowo uczy się człowieczeństwa i rozpoznaje swoje możliwości, to starość jest szczególną wartością, ponieważ łagodząc namiętności pomnaża...

poleca85%

Zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej...

poleca89%

Kardiowerter- defibrylator serca

Kardiowerter-defibrylator serca - (ang. ICD-implantable cardioverter defibrillator) - to wszczepialne urządzenie medyczne, mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przewrócić rytm zatokowy serca. Wszczepienia urządzenia...

poleca84%

Przygotowanie do embolektomii

Embolektomia jest operacja wykonywaną w trybie nagłym. Przygotowanie pacjenta do operacji obejmuje dwa zasadnicze etapy: Przedoperacyjną ocenę stanu pacjenta Psychiczne i fizyczne przygotowanie do operacji W okresie przedoperacyjnym,...

poleca87%

Program profilaktyczny dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych

1. TYTUŁ: Program profilaktyczny dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych. Nazwa programu : "Pijane dzieci", czyli jak reagować na "eksperymenty" naszych pociech z alkoholem program z POZ

poleca85%

Podstawy żywienia -mleko ludzkie,zwierzęce,karmienie kobiet w ciazy,karmienie niemowlat

Mleko ludzkie-poczatkowo wydziela się siara i jest zolty kolor,alkaliczne,wieksza gęstość.Pokarm wydzielany pozniej zawiera wiecej bialka,duzo przeciwcaial,nabywanie odporności,ma wlasciwa temperature,zawsze swieze i bez bakterii.Mleko...

poleca85%

Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym

ZADANIA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD CHORYM Z URAZEM CZASZKOWO-MÓZGOWYM

poleca85%

Historia ortopedii i rehabilitacji

Historia ortopedii i rehabilitacji Historia ortopedii Zafascynowani postępem chirurgii ortopedycznej ostatnich dziesiątków lat, często zapominamy, że jej osiągnięcia stanowią wynik doświadczeń wieków i lat minionych. Kształtowaniu wiedzy...

poleca88%

Zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych

Program studiów powinien obejmować co najmniej 6 semestrów zajęć dydaktycznych oraz praktykę zawodowa Kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim minimum 3 – letnim

poleca85%

Psychoterapia

Psychoterapia jest to inaczej leczenie poprzez rozmowę. Stosuje ona techniki psychologiczne, które mają ulżyć pacjentowi cierpiącemu na depresję lub na inne zaburzenia psychiczne. W trakcie trwania psychoterapii pacjent opisuje swoje problemy i...

poleca86%

Edukacyjna rola pielęgniarki w stosunku do rodziny chorego psychicznie.

Choroba stwarza w rodzinie specyficzną sytuacja psychologiczną, która można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach : - potrzeb członków rodziny - zadań podejmowanych przez członków rodziny. Choroba nasila potrzeby, które są zazwyczaj...

poleca83%

Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z zaburzeniami widzenia

Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z zaburzeniami widzenia