profil

Mikroekonomia

(87)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

0 online
poleca86%

Mikroekonomia

MIKRO- zajmuje się badaniem rynku konsumenck (konkret badanie). EKON. POZYT.- nie dokonuje oceny, wychwytuje wartości. EKON. NORMATY.- zaczyna dokonywać oceny. KOSZT ALTER.- koszt zaniechanych możliwości Wybieramy 1 kosztem 2). POPYT-...

poleca86%

Ściąga alfabetyczna

Wyodrębnienie ekonomii politycznej jako samodzielnej dyscypliny nauki miało miejsce w Anglii za sprawa Adama Smitha (1723-1790) twórcy klasycznej szkoły ekonomii politycznej. Thomas Malthus – znany jako autor tzw. Prawa ludnościowego – ludność...

poleca86%

Analiza ekonomiczna

jak w temacie, wszystko i na temat

poleca86%

Mikroekonomia

1. CELE MAKROGOSPODARCZE: 1) wysoki i stale rosnący wzrost gospodarczy, czyli wysoki i rosnący PKB 2) stosunkowo niska inflacja 3) niskie bezrobocie 4) ustabilizowanie stosunków gospod. Z zagranica co przejawia się w utrzymaniu stabilnej...

poleca85%

Ekonomia

Ekonomia Ekonomia - nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów – które mogą mieć także inne, alternatywne,...

poleca85%

Mikroekonomia

W ekonomii możemy wyróżnić trzy metody badawcze: Metoda systemowa-dotyczy rozwiązania danego problemu w ujęciu całościowym. Podejście systemowe narzuca konieczność uwzględnienia wszystkich akceptów rozpatrywanego zagadnienia. Metoda rozwoju-jej...

poleca85%

Polityka społeczna

3. Definicje polityki społecznej w Polsce od okresu międzywojennego do czasów współczesnych 1938 Stanisław Rychliński ? Polska Polityka społeczna to naukowo usystematyzowany zbiór wskazówek jak usuwać albo chociaż łagodzić niesprawiedliwości i...

poleca85%

Wykłady zaoczne

w załącznikach

poleca85%

Opracowanie zagadnień dotyczących mikroekonomii

Ekonomia... ...czyli kilka informacji o gospodarce, które lepiej znać. Mikroekonomia Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Ekonomia-w starożytności oznaczała wiedzę o prawach rządzących gosp. domowym. Obecnie nauka o procesach gospodarczych....

poleca85%

Wykłady z AE Poznań

Temat: Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu. Temat: Analiza marginalna. Temat: Zasada optymalizacji. Temat: Prawo podaży rynkowej. Temat: Elastyczność popytu. Temat: Elastyczność podaży. Temat: Elastyczność a przychody przedsiębiorstw....

poleca85%

Zachowania nabywcze konsumenta

2. Zachowania nabywcze konsumenta Postępowanie nabywcze konsumenta jest pewnym ciągiem zachowań i działań jednostek, na który składają się aspekty fizyczne i psychiczne. Należy je rozpatrywać zarówno na poziomie mikro – poszczególnych jednostek,...

poleca85%

Podstawowe pytania i odpowiedzi z ekonomii

1. Definicja ekonomii. Ekonomia nauka badająca jak ludzie sobie radzą sobie z rzadkością wszelkich zasobów. Ta rzadkość decyduje o wyborze między różnymi zastosowaniami. Ekonomia zajmuje się badaniem podmiotów gospodarczych w zakresie sposobu...