profil

Materiałoznawstwo

(217)
Teksty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

22 online
poleca85%

Wykończenia specjalne powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

Źródła: „Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego” – Jerzy Szczuka i Jan Żurowski Internetowa Encyklopedia Powszechna Strony internetowe zakładów przemysłu drzewnego oraz związków artystycznych Cele...

poleca85%

Stale węglowe i obróbka cieplna

Praca w całości w załączniku Cel laboratorium Celem laboratorium nr 3 jest zapoznanie się z wpływem zawartości węgla na własności mechaniczne i strukturę po obróbkach cieplnych. Podstawowe pojęcia dotyczące stali węglowych i obróbek...

poleca85%

Nauka o materiałach

1. Wewnętrzna budowa atomów. Równanie Schroedingera. Atom wodoru.Liczby kwantowe. Orbitale. WEWNĘTRZNA BUDOWA ATOMÓW: Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, składa się z jądra, zawierającego dodatnio naładowane protony i obojętne...

poleca86%

Huta Katowice

W dniu 15.01.2005 roku w ramach zajęć laboratoryjnych z Procesów i Technik Produkcyjnych byliśmy z wycieczką w Hucie Katowice. Podczas pobytu w hucie zwiedziliśmy: wydział wielkopiecowy, wydział ciągłego odlewania stali (COS), wydział konwertorowy...

poleca85%

Wytrzymalość materialów- badanie sprężyn - sprawozdanie

1. Cel ćwiczenia Celem było zbadanie odkształceń sprężyny śrubowej w celu wyznaczenia jej sztywności oraz modułu sztywności postaciowej materiału sprężyny. 2. Przebieg ćwiczenia Badana sprężyna przedstawiona jest na rys.1. ..........

poleca85%

Tworzywa sztuczne

Załączniki w formacie .pdf

poleca85%

Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – cegły zwykłe, sitówki, dziurawki, pustaki ścienne, stropowe, dachówki.

Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – cegły zwykłe, sitówki, dziurawki, pustaki ścienne, stropowe, dachówki. Ceramiką – nazywamy tworzywo uformowane, a następnie wypalone lub spieczone z glin naturalnych albo ich mieszanin. Wyroby...

poleca85%

Płyty produkowane technologią POSTFORMING

Płyty typu Postforming są wynikiem nowoczesnej technologii uszlachetniania powierzchni płyt wiórowych o różnie ukształtowanych profilach i promieniach krawędzi. Do postformowania płyt wiórowych używamy laminatów produkowanych przez najlepsze...

poleca85%

Surowce wykorzystywane do produkcji mebli biurowych

Zgodnie z Polskim Komitetem Normalizacji, Miar i Jakości Meble biurowe są to meble użytkowe stanowiące zasadniczą część wyposażenia wnętrz biurowych, przeznaczone do wykonywania prac biurowych. W zależności od przeznaczenia meble biurowe...

poleca85%

Technologia odzieży

1.FUNKCJE ODZIEŻY 1.1 Podstawowe funkcje odzieży -Funkcja ochronna -Funkcja zdobnicza -Funkcja wyróżniająca Wymagania dotyczące odzieży a)wymagania ogólne -przeznaczenie odzieży -wygląd odzieży -trwałość -właściwości użytkowe...

poleca85%

Oznaczenie nasiąkliwości cegły

Cel ćwiczenia: Ustalenie maksymalnej ilości wody, jaką wyroby ceramiczne mogą wchłonąć w warunkach próby zwykłej. Przebieg ćwiczenia: 1. Użyte próbki: Losowo wybrane cegły: a. Szamotówka (s) – szt. 3 b. Pełna czerwona (p) – szt. 3 c....

poleca85%

Nom- Ceramika

Budowa atomu Elementarne cząstki budowy atomu Od początku dwudziestego stulecia, z informacji zawartych w pracach Ernesta Rutherforda, wiadomo, że atomy są zbudowane z jądra i krążących wokół niego elektronów. Jądro atomowe, którego promień...

poleca92%

Koniec spawania teraz lutujemy aluminium Alumilut

Informacje ogólne Spawanie aluminium nigdy nie było tak dostępne, tanie i łatwe jak obecnie, dzięki amerykańskiemu stopowi Alumi-Lut. -------------------------------------------------------------------------------- Spawanie i lutowanie...

poleca85%

Doświadczalne użytkowanie materiałów odzieżowych.

Wartość użytkową wyrobów odzieżowych, określają stopień ich przydatności do spełniania funkcji wynikających z warunków użytkowania, ocenia się za użytkowania, ocenia się za pomocą badań laboratoryjnych oraz doświadczalnego użytkowania. Badania...

poleca85%

Określanie możliwości pobierania pasz przez zwierzęta.

Pobranie paszy U zwierząt domowych pobieranie pokarmu odbywa się za pomocą warg, języka i zębów. Sposób pobierania jest charakterystyczny dla poszczególnych gatunków, np. świnie chwytają karmę zębami i językiem, równocześnie charakterystycznie...

poleca85%

Poliuretany

Poliuretany są wielkocząsteczkowymi związkami, w których powtarzającym się segmentem, złączonym z różnymi innymi ugrupowaniami, jest człon uretanowy. O O ║...

poleca85%
poleca85%
poleca85%

Elementy Indukcyjne

Transformatory Transformator składa się w swojej najprostszej formie z żelaznego rdzenia z nawiniętymi dwoma uzwojeniami, które są ze sobą sprzężone magnetycznie. Sprzężenie oznacza, że pole magnetyczne wytworzone w jednym uzwojeniu obejmuje...

poleca85%

Klejenie metali

1.Zastosowanie połączeń klejonych: Łączenie metali za pomocą klejenia jest coraz częściej stosowane ze względu na dużą wytrzymałość połączenia, brak naprężeń w złączu oraz niskie koszty tej technologii łączenia. Zaletami połączeń klejonych są...

poleca85%

Analiza termiczna

•faza - jest to jednorodna część stopu, oddzielona od pozostałej jego części granicą międzyfazową. Poszczególne fazy stopu, zwykle dość znacznie różnią się między sobą właściwościami. Liczba, rodzaj i własności faz są uzależnione od składu...

poleca85%

CVD

Do podstawowych metod CVD dyfuzyjnego nasycania należą procesy w których w wyniku reakcji chemicznych w gazach lub w proszkach powstaje atmosfera zawierająca atomy pierwiastka powłokotwórczego. Do materiałów CVD zaliczyć możemy: -...

poleca86%

Odlewanie form wirujących

Odlewanie w formy wirujące wirujące polega na wykorzystaniu do kształtowania odlewu siły odśrodkowej działającej na metal w wyniku wirowania formy. Popularnie w ten sposób odlewania jest nazywany odlewaniem odśrodkowym. Rozróżnia się trzy rodzaje...

poleca85%

Klejenie i kitowanie tworzyw sztucznych.

Klejeniem nazywa się łączenie materiałów za pomocą kleju, natomiast kitowaniem określa się uzupełnianie ubytków materiału lub wypełnienie nierówności powierzchni materiału i usuwanie niektórych anomalii za pomocą kitu. Tak zdefiniowane kitowanie...