profil

Maszynoznawstwo

(175)
Więcej przedmiotów
Pokaż więcej
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca95%

Do czego służy klimatyzator samochodowy?

Klimatyzator samochodowy służy do zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz kabiny auta, w ścisłej współpracy z systemem jej ogrzewania i wentylacji. W jaki sposób klimatyzator reguluje wilgotność powietrza wewnątrz pojazdu?...

poleca72%

Klasyfikacja i zastosowanie stali

Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i plastycznie obrabialny o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,06% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w...

poleca83%

Budowa tokarek i obrabiarek

Tokarka jest to obrabiarka przeznaczona do obróbki zewnętrznych i wewnętrznych, które są zawsze obrotowe. Kształtowanie tych powierzchni odbywa się przez dokonanie ruchu głównego przedmiotu obrabianego oraz prostoliniowego ruchu narzędzia.Skrzynka...

poleca85%

Frezarki, budowa i zastosowanie

Podział frezarek Pod względem rozpowszechnienia frezarki zajmują drugie miejsce, po tokarkach. Ze względu na przeznaczenie frezarki dzielą się na trzy grupy: 1) ogólnego przeznaczenia, umożliwiające obróbkę, różnych powierzchni na różnych...

poleca85%

Zasady dokonywania przeglądów oraz naprawa średnich i bieżących.

Przegląd techniczny wykonuje się bez wyłączania z pracy maszyny lub urządzenia, wykorzystując przestoje podczas wolnej zmiany albo dni wolne od pracy. Terminy przeglądów technicznych oraz ich zakres określa dla każdej maszyny lub urządzenia...

poleca84%

Elastyczność tłokowych silników spalinowych

1. Wstęp 2. Elastyczność silnika 3. Sposób określania elastyczności silnika 4. Elastyczność wybranych grup silników wysokoprężnych 5. Literatura WSTĘP Od chwili zbudowania silników spalinowych ich konstruktorzy poszukują metody...

poleca82%

Trasowanie

Trasowanie sa to czynności wyznaczania na powierzchni półwyrobu środków i okręgów kół, osi symetrii, obrysu naddatków obróbczych i wykreślanie rozwinięć konstrukcjii według wymiarów podanych na rysunkach warsztatowych przed obróbką. Wyróżnia się...

poleca88%

Polityka celna

Cło jest opłatą pobieraną przez państwo według określonych stawek za przejście towaru za granicę obszaru celnego, czyli granicę celną. Obszar celny pokrywa się najczęściej z terytorium państwa, ale może także obejmować kraje wchodzące w unię...

poleca85%

Sklasyfikuj piece piekarskie pod względem rodzaju trzonu i sposobu ogrzewania oraz omów 2 wybrane piece z uwzględnieniem ich systemu grzewczego i zaparowania komory

sklasyfikuj piece piekarskie pod względem rodzaju trzonu i sposobu ogrzewania oraz omów 2 wybrane piece z uwzględnieniem ich systemu grzewczego i zaparowania komory Spośród wszystkich urządzeń wykorzystywanych w piekarnictwie piec został...

poleca85%

Mechanizm różnicowy

Mechanizm różnicowy (przekładnia różnicowa), potocznie dyferencjał (od słowa dyferencja - dawn. różnica) – przekładnia mechaniczna zębata, wynaleziona w starożytnych Chinach, stosowana od czasów Carla Friedricha Benza w układzie napędowym...

poleca87%

Klasyfikacja silnika spalinowego

Klasyfikacja silnika Suzuki SJ413 Ze względu na sposób zapłonu -silnik o zapłonie iskrowym Ze względu na rodzaj ruchu organu roboczego -silnik z tłokiem posuwisto-zwrotnym Ze względu na układ cylindrów -silnik rzędowy Ze względu...

poleca85%

Połączenia kołkowe

Wykład w załączniku

poleca85%

Połączenia sworzniowe

Wykład w załączniku

poleca87%

Kotły parowe

kotły parowe

poleca85%

Turbiny wodne

Turbiny wodne

poleca85%

Etapy powstawania środka technicznego

ETAPY POWSTAWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO. 1. WSTĘP Środek techniczny w metodologii projektowania i konstruowania to uogólnione narzędzie maszynowe lub niemaszynowe, bądź uogólnione pomieszczenie służące do zaspokajania potrzeb materialnych....

poleca85%

Łożyska toczne

Rodzaje i rozwiązania konstrukcyjne

poleca85%

Opowiadanie z dialogiem

1 SPOSÓB IZA:POPROSZZ GAZETĘ Z PROGRAMEM TELEWIZYJNYM SPRZEDAWCA; DZISIAJ NIEDOWIEZIONA NAM JESZCZE ZADNEJ GAZETY Z PROGRAMAM TELEWIZYJNYM IZA;;DLACZEGO ALE MIAŁ BYĆ SPRZEDAWCA;PRZECIERZ MÓWIE ŻE NIEMA IZA;ALE TAM SA GAZETY ..... 2 SPOSÓB...

poleca85%

Przekładnie

PRZEKŁADNIE STOPNIOWE Z KOŁAMI PRZESUWNYMI (DWU?WAŁKOWE) Trójka przesuwna Schemat kinematyczny odboczki dwustopniowej Schemat strukturalny frezarki Dwójka przesuwna Wszystko w załączniku !!!

poleca82%

Modele parametryczne sygnałów AR, ARMA, ARX, ARMAX, Box-Jenkins, OE, PEM - wyznaczenie rzędów modeli w MATLAB ie - sprawko z AGH u

1. Teoria 2. Co było na zajęciach - m-pliki 3. Wyznaczenie rzędu modelu stosując kryteria AIC oraz FPE Rozpatrywane modele to : AR A(q) y(t) = e(t) ARMA A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) C(q) e(t) gdzie B(q)=0 ARX A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) e(t) ARMAX...

poleca85%

Urządzenie - "Wybrane zagadnienia z maszynoznawstwa ogólnego"

1. Przyrządy kontrolno-pomiarowe W świecie nas otaczającym zachodzi mnóstwo zjawisk. Aby ograniczyć ich wpływ na środowisko człowiek potrzebuje wielu różnych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Każde z nich ma swoje zastosowanie wyłącznie w...

poleca83%

Podstawy eksploatacji maszyn

Użytkowanie-jest to praca sprawnej maszyny plus bieżąca kontrola jej stanu technicznego Obsługiwanie-jest to przywracanie pierwotnego stanu technicznego (obsługa i naprawa techniczna) Połączenia części: *połączenia ruchowe *połączenia spoczynkowe...

poleca89%

Cięcie plazmowe

Cięcie plazmowe Wykorzystanie łuku plazmowego pozwalającego na cięcie wszystkich materiałów przewodzących prąd elektryczny znalazło zastosowanie w przemyśle w latach 50-tych ubiegłego wieku. Rozwój technologii cięcia oraz specjalistycznych...

poleca85%

Proces spalania w silniku ZI

Procesy spalania w silniku ZI Obieg pracy w cylindrze tłokowego silnika ZI obejmuje cykl powtarzających się procesów fizykochemicznych , do których zaliczamy: - napełnianie cylindra mieszanką paliwowo powietrzną -sprężanie mieszanki paliwowo...

poleca88%

Protokół z przeglądu bezpieczeństwa i higieny pracy na wydziale obróbki mechanicznej

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA WYDZIALE OBRÓBKI MECHANICZNEj: 1. Cel przeglądu stanu BHP. 2. Przepisy dotyczące obróbki mechanicznej. 3. Stan rzeczywisty. 4. Zalecenia dotyczące poprawy warunków BHP. 5. Literatura...

poleca81%

Charakterystyka osi i wałów

Charakterystyka osi i wałów Osią lub wałem nazywa się element maszyny podparty w łożyskach i podtrzymujący osadzone na nim części maszyn, które wykonują ruchy obrotowe lub wahadłowe. Głównym zadaniem wału jest przenoszenie momentu obrotowego,...

poleca87%

Frezarki

WSTĘP Jednym z podstawowych elementów dobrze funkcjonującej produkcji jest system planowania. System ten pozwala na przygotowywanie planów długo, średnio lub krótkoterminowych z uwzględnieniem pełnej charakterystyki procesu produkcyjnego. Ważnym...

poleca85%

Osłony

Osłony i zabezpieczenia maszyn oraz mechanizmów można podzielić na: a)osłony stałe, b)osłony nastawne, c)osłony działające samoczynnie (automatycznie), d)osłony i zabezpieczenia blokujące, e)urządzenia wyłączające, f)urządzenia...

poleca84%

Zasady bezpieczeństwa przy obróbce ręcznej

Mimo szerokiej mechanizacji i automatyzacji przemysłu niektóre podstawowe operacja przy obróbce części i wyrobów muszą być w dalszym ciągu wykonywane ręcznie. Na przykład montaż i regulacja wielu obrabiarek, maszyn i przyrządów produkowanych przez...

poleca83%

Budowa tokarek i obrabiarek

Budowa tokarek i obrabiarek Tokarka jest to obrabiarka przeznaczona do obróbki zewnętrznych i wewnętrznych, które są zawsze obrotowe. Kształtowanie tych powierzchni odbywa się przez dokonanie ruchu głównego przedmiotu obrabianego oraz...

poleca85%

Silniki spalinowe z wirującym tłokiem.

Temat : Silniki spalinowe z wirującym tłokie Wstęp Spośród silników spalinowych najbardziej rozpowszechnione są obecnie silniki tłokowe. Zarówno jedne, jak i drugie, poza licznymi zaletami, obarczone są pewnymi wadami. Zasadniczą wadę...

poleca83%

Przyrządy mikrometryczne

Przyrządy mikrometryczne. Przyrządy pomiarowe Wykonanie wielu części o identycznych wymiarach nie jest możliwe. Wynika to z Nie dokładności obrabiarek i narzędzi produkcyjnych , drgań obrabiarek , nie sztywności przedmiotów obrabianych ,...

poleca85%

Proces produkcji agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT TECHNICZNY III rok IM Procesy i techniki produkcyjne w IM Proces produkcji agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem. Prowadzący:...

poleca85%

Księga Jakości TEKPUD

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT TECHNICZNY III rok IM Księga Jakości TEKPUD Wykonali: Popardowski Michał Turek Jakub Księga Jakości TEKPUD Spółka z o.o....

poleca85%

Projekt promocji nowego typu maszyny - rozdrabniarka spożywcza

Projekt dotyczy dwuwirnikowej rozdrabniarki odpadów kości zwierzęcych. Podstawowe części składowe to wirnik i koło tnące. Rozdrabniarka posiada przynajmniej jeden wirnik składający się z: pierścieniowego wspornika, wprawianego...

poleca82%

Diagnostyka - badanie układu hamulcowego

Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Diagnostyka pojazdów Laboratoriu Temat ćwiczenia : Geometria kół Prowadzący mgr inż. Przemysław Najdychor Data wykonywania 22.X.2006r. Studenci...

poleca86%

Projekt prasy (ścisk stolarski)

PRACA WYKORZYSTUJE EDYTOR RÓWNAŃ W WORDZIE, TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU

poleca81%

Rodzaje sprzęgieł

1. Sprzęgłem nazywamy zespół elementów służący do połączenia dwóch obrotowo niezależnie osadzonych elementów maszyny (najczęściej wałów): czynnego i biernego., tzn. napędzanego i napędzającego, o osiach leżących na wspólnej prostej (sprzęgła...

poleca85%

Turbina peltona

W roku 1889, Amerykanin Lester A. Pelton opatentował turbinę natryskową, mającą podzielone, zakrzywione komory, służące do rozszczepiania strumienia na dwa strumienie wody , działające po obu stronach komór. Urządzenie to znane jako turbina...

poleca84%

Układy hamulcowe

UKŁAD HAMULCOWY- jest to zamontowany w pojeździe układ, którego zadaniem jest zmniejszenie prędkości, zatrzymanie pojazdu lub utrzymanie w stanie spoczynku. Ukł. Hamulcowy składa się z mechanizmu hamującego, podukładu uruchamiającego hamulce,...

poleca84%

Frezarki ,frezy,oprzyżądowanie

FREZARKI,FREZY,OPRZYŻĄDOWANIE Pod względem rozpowszechnienia frezarki zajmują drugie miejsce, po tokarkach. Ze względu na przeznaczenie frezarki dzielą się na trzy grupy: 1) ogólnego przeznaczenia, umożliwiające obróbkę,...

poleca85%

Stanowisko do montażu i demontażu łożysk

Wstęp: Tematem mojej pracy jest stanowisko do montażu i demontażu łożysk. Łożyska są to ruchome elementy potrzebne w celu zapewnienia prawidłowej pracy elementów maszyn poruszających się ruchem obrotowym (osi, wałów oraz części maszyn na nich...

poleca81%

Klasyfikacja i charakterystyka hamulców

KLASYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA HAMULCÓW Hamulce – są to urządzenia służące do zatrzymywania, zwalniania lub regulacji ruchu maszyn. W budowie maszyn stosuje się najczęściej hamulce cierne. Hamulce te działają na podobnej zasadzie jak...

poleca85%

Łożyska

ŁOŻYSKA Części maszynowe, które podtrzymują osie i wały lub osadzone na nich ruchome części nazywamy łożyskami. Każde łożysko składa się z dwóch zasadniczych elementów: kadłuba i osadzonego w nim w odpowiedni sposób gniazda, które służy do...

poleca89%

Silnik wysokoprężny

Silnik wysokoprężny, choć z wyglądu podobny do iskrowego, różni się od niego w sposób zdecydowany, zwłaszcza systemem zasilania i spalania paliwa. W czasie suwu ssania cylinder napełniony jest filtrowanym powietrzem. W trakcie sprężania (ok....

poleca90%

Wyważanie kół samochodowych praca dyplomowa

1.Wiadomości wprowadzające Stan techniczny całego układu jezdnego ma bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy samochodem. Waż¬nym elementem układu jezdnego są koła. Koła jezdne tocząc się po powierzchni jezdni,...

poleca82%

Układ kierowniczy

Wstęp POMIAR LUZU W UKŁADZIE KIEROWNICZYM Reakcja przednich kół na ruchy kierownicą maleje stopniowo wraz ze wzrastaniem zużycia elementów układu kierowniczego. Po osiągnięciu zbyt dużych luzów w układzie podatność samochodu na kierowanie...

poleca86%

Układ hamulcowy

1. BADANIE WSTĘPNE UKŁADU HAMULCOWEGO Wstępna ocena układu hamulcowego ma na celu określenie stopnia zużycia elementów układu oraz przyczyn stwierdzonych objawów jego niesprawno¬ści. W zakres stacjonarnego badania układu hamulcowego...

poleca85%

Czujniki spalania stukowego

Czujniki stuku systemu Motronic 3.8: a) silnika 20V, b) silnika V5 Jednymi z najczęściej stosowanych czujników są czujniki przyśpieszeń zwane akcelerometrami. Detektory pracujące z tym rodzajem czujników dokonują analizy widmowej lub czasowej...