profil

Język polski

(1924)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

1566 online
poleca85%

Problem buntu w domu Stomilów – bohaterów "Tanga" Sławomira Mrożka. Analiza fragmentu utworu.

Analizując podany fragment, objaśnij na czym polega problem buntu w domu Stomilów – bohaterów „Tanga” Sławomira Mrożka. Odwołaj się do całości utworu. Konflikt pokoleń to odwieczny problem ludzi, który miał swój początek lata temu. Walka...

poleca85%

Analiza i interpretacja wiersza Johanna Wolfganga Goethe "Król Olch".

Romantyzm jest epoką przypadającą na wiek XVIII i XIX, w Polsce był w latach 1822-1863. Pisano wówczas o uczuciach, tęsknocie i patriotyzmie, ważnym elementem była także ożywiona przyroda, która łączyła się z emocjami podmiotu lirycznego....

poleca89%

Interpretując wskazany fragment "Mistrza i Małgorzaty" M. Bułhakowa określ jak kształtują się i jak zostały przedstawione relacje władza-artysta.

FRAGMENT: "Dom ów nazywano "Domem Gribojedowa", ponieważ jego właścicielką była niegdyś córka pisarza Aleksandra Gribojedowa. [...] sprzedawano po nader przystępnych, bynajmniej nie wygórowanych cenach" Powieść „Mistrz i...

poleca88%

Interpretacja fragmentu rozdziału VII powieści "Granica".

Autorka w powieści wyraźnie dzieli bohaterów na bogatych i biednych. Relacje pomiędzy wyższą i niższą warstwą społeczeństwa ukazane zostały na przykład we fragmencie rozdziału VII. Można określić to mianem granicy społecznej. Warunki zamieszkania...

poleca87%

Cechy pisarstwa Witolda Gombrowicza"Ferdydurke".

"Ferdydurke" jest specyficzną, nowatorską powieścią, inną niż "Przedwiośnie" czy "Granica". Jest powieścią groteskową ukazującą świat, w którym rządzą formy. Cała problematyka pisarstwa Gombrowicza skupia się wokół...

poleca85%

Jakie postawy życiowe i filozoficzne ujawniają Orgon i Kleant, jaki jest ich charakter oraz stosunek do Tartuffe'a

pełny temat pracy: Dokonaj analizy i interpretacji sc. 6 akt 1 "świętoszka" Moliera i rozważ jakie postawy życiowe i filozoficzne ujawniają Orgon i Kleant, jaki jest ich charakter oraz stosunek do Tartuffe'a. W rozważaniach odnieś się do...

poleca85%

"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego jako utwor - pytanie o trzy drogi rozwojowe Polski

W 1918r. Polska odzyskała upragnioną wolność. Rozpoczął się nowy okres w dziejach naszego kraju. Po latach zaborczej polityki, Polacy musieli dokonać wyboru dalszej drogi rozwoju kraju. Problemy naszej ojczyzny znalazły odzwierciedlenie w...

poleca83%

Analiza i interpretacja "Wielkiej Improwizacji" III części "Dziadów"

"Wielka Improwizacja" to rozmowa Konrada z Bogiem, który nie odpowiada na zadane pytania, więc jest to monolog. Konrad uważa się za samotnika. Narzeka, że nikt nie rozumie jego poezji, a w niej wyraża najwięcej uczuć. Zwraca się do...

poleca85%

Tren IX („Kupić by cię, mądrości, za drogie pieniądze”). Interpretacja

Mądrość to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. Inaczej można to ująć, mówiąc, że mądrość to zdolność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. W...

poleca85%

Świętoszek – jak kreuje swoją postać i w jaki sposób zdradzał swą prawdziwą naturę.

Świętoszek – jak kreuje swoją postać i w jaki sposób zdradzał swą prawdziwą naturę. Świętoszek nie ujawnia swojego prawdziwego „ja”. Ukrywa się pod osobą dobrą i religijną, cały czas kreuje samego siebie, tak aby inni widzieli jedynie jego...

poleca84%

Maria Konopnicka "Miłosierdzie Gminy" - streszczenie i problematyka.

Szwajcaria II połowa XIX wieku. W budynku urzędu gminnego w pewnej szwajcarskiej wiosce zbiera się grupa ludzi – licytujących i obserwatorów – przybyłych na licytację, której przedmiotem jest 82-letni tragarz Kuntz Wunderli. Licytację rozpoczyna...

poleca85%

Obraz Powstania Warszawskiego w utworze Mirona Białoszewskiego.

z chwila wybuchu powstania warszawskiego Białoszewski miał 22 lata, nie należał do żadnej organizacji konspiracyjnej i nie brał udziału w walkach. Pierwsze di powstania przeżył na pograniczu Woli Śródmieścia, gdzie mieszał z matką, Potem wraz z...

poleca86%

Kształt narracji powieści Zofii Nałkowskiej „Granica” .

Zofia Nałkowska była córką profesora Wacława Nałkowskiego, który napisał utwór o forpocztach. Zofia Nałkowska to jedna z najwybitniejszych pisarek Młodej Polski i okresu międzywojennego. • „Romans Teresy Hennert” • „Medaliony” • „Granica”...

poleca84%

"Cierpienia Młodego Wertera" - analiza i interpretacja fragmentów listów.

Podane fragmenty pochodzą z powieście epistolarnej Johana Wolfganga von Gothego ,,Cierpienia młodego Wertera" opublikowana w 1774 roku. Narracja pierwszoosobowa w formie korespondencji do najlepszego przyjaciela Wertera Wilhelma. Fragmenty...

poleca85%

Idea mesjanizmu – widzenie księdza Piotra.

Mesjanizm jest jednym z głównych nurtów filozofii i literatury romantyzmu. Romantycy w swych dziełach nawiązywali zarówno do wiary w męczeńskąśmierć, będącą odkupieniem win, jak i do zmartwychwstania Jezusa. Do przedstawicieli tej ideologii należy...

poleca83%

Heroizacja i deheroizacja w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall

Heroizacja i deheroizacja w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. Hanna Krall jest polską dziennikarką żydowskiego pochodzenia. Tematyką jej dzieł jest szoah czyli zagłada. Utwór „Zdążyć przed Panem Bogiem” został wydany w roku 1977 jest to...

poleca82%

Biblia - budowa, podział, styl, przesłanie, języki.

BIBLIA- to najpopularniejsza księga świata i jest otoczona szczególnym szacunkiem, bo spisane jest w niej Boże objawienie: wydarzenia i słowa przez, które Bóg odkrywa przed ludźmi samego siebie. Biblia dzieli się na Stary Testament(46 ksiąg) i...

poleca85%

Lamentacje Jeremiasz -opracowanie ksiąg.

Tematem jest opłakiwanie klęski królestwa judzkiego w okresie najazdu babilończyków. Punktem kulminacyjnym było zburzenie Jerozolimy i niewola babilońska. Wstęp pokazuje refleksje w okół zdarzeń historycznych, nie tylko same zdarzenia. Nie jest...

poleca86%

Polacy i ich losy wg III cz. Dziadów – „Salon warszawski” i „Scena więzienna” oraz widzenie księdza Piotra i mesjanizm.

Widzenie księdza Piotra i mesjanizm: Mesjanizm to pogląd głoszący wiarę w nadejście wybawiciela, mesjasza, który przyniesie narodowi lepszą przyszłość. Polski romantyzm przypisywał narodowi polskiemu posłannictwo zbawienia ludzkości i wyznaczył...

poleca85%

"Nie-boska komedia, jako tekst przeciw rewolucyjny"

„Zbigniew Krasiński Nie-boska komedia” „Nie-boska komedia” napisana na rewolucję społeczną. Nie- boska komedia napisana przez Zbigniewa Krasińskiego pochodzącego arystokracji i będącym ideologiem feudałów. Wymowa społeczna dramatu jest wyrazem...

poleca84%

Fiodor Dostojewski - "Zbrodnia i kara" - Rodion po dokonaniu zbrodni

Przyczyny dokonania zbrodni: - idea – „O przestępstwie” - lichwiarka=szkodnik– autosugestia i okoliczności - bieda – obraz Petersburga Przed zbrodnią: pewny siebie, perfekcyjny, opanowany, kieruje się rozumem, zdeterminowany, silny...

poleca86%

Eliza Orzeszkowa - "Panna Antonina" - problematyka

Eliza Orzeszkowa w noweli pt. „Panna Antonina” opisuje prace wychowawczą i dydaktyczną tytułowej bohaterki. Pełne odzwierciedlenie znajduje w utworze hasło emancypacji kobiet. Panna Antonina to nauczycielka, która całe życie poświęca na zdobywanie...

poleca85%

Maria Konopnicka "Dym" - problematyka

W krótkim utworze pt. „Dym” konopnicka podejmuje problem matczynej miłości, a także samotności. Akcja noweli toczy się w niewielkiej izdebce, w której mieszka starsza kobieta wraz z synem. Marcyś niedawno został kotłowym w pobliskiej fabryce,...

poleca85%

"Kordian" - symbolika podróży po Europie oraz dwie wizje narodu polskiego u Słowackiego i Mickiewicza

Podróż Kordiana po Europie – symbolika: Życie wykreowanego przez Słowackiego bohatera było z początku puste i pozbawione jakiegokolwiek działania. Dopiero , gdy Kordian zostaje odrzucony przez ukochaną kobietę i rezygnuje z samobójstwa wyrusza w...

poleca86%

"Hymn do Nirwany" Kazimierz Przerwa - Tetmajer

Utwór pt. „Hymn do Nirwany” Kazimierza Przerwy-Tetmajera już w tytule jawi się jako podniosły i pochwalny, a adresat ukazuje zafascynowanie autora filozofią Schopenchauera. Podmiot liryczny będzie więc oczekiwał pojawienia się stanu Nirwany,...