profil

Język polski

(1879)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

488 online
poleca85%

Świętoszek – jak kreuje swoją postać i w jaki sposób zdradzał swą prawdziwą naturę.

Świętoszek – jak kreuje swoją postać i w jaki sposób zdradzał swą prawdziwą naturę. Świętoszek nie ujawnia swojego prawdziwego „ja”. Ukrywa się pod osobą dobrą i religijną, cały czas kreuje samego siebie, tak aby inni widzieli jedynie jego...

poleca83%

Maria Konopnicka "Miłosierdzie Gminy" - streszczenie i problematyka.

Szwajcaria II połowa XIX wieku. W budynku urzędu gminnego w pewnej szwajcarskiej wiosce zbiera się grupa ludzi – licytujących i obserwatorów – przybyłych na licytację, której przedmiotem jest 82-letni tragarz Kuntz Wunderli. Licytację rozpoczyna...

poleca85%

Obraz Powstania Warszawskiego w utworze Mirona Białoszewskiego.

z chwila wybuchu powstania warszawskiego Białoszewski miał 22 lata, nie należał do żadnej organizacji konspiracyjnej i nie brał udziału w walkach. Pierwsze di powstania przeżył na pograniczu Woli Śródmieścia, gdzie mieszał z matką, Potem wraz z...

poleca86%

Kształt narracji powieści Zofii Nałkowskiej „Granica” .

Zofia Nałkowska była córką profesora Wacława Nałkowskiego, który napisał utwór o forpocztach. Zofia Nałkowska to jedna z najwybitniejszych pisarek Młodej Polski i okresu międzywojennego. • „Romans Teresy Hennert” • „Medaliony” • „Granica”...

poleca83%

"Cierpienia Młodego Wertera" - analiza i interpretacja fragmentów listów.

Podane fragmenty pochodzą z powieście epistolarnej Johana Wolfganga von Gothego ,,Cierpienia młodego Wertera" opublikowana w 1774 roku. Narracja pierwszoosobowa w formie korespondencji do najlepszego przyjaciela Wertera Wilhelma. Fragmenty...

poleca85%

Idea mesjanizmu – widzenie księdza Piotra.

Mesjanizm jest jednym z głównych nurtów filozofii i literatury romantyzmu. Romantycy w swych dziełach nawiązywali zarówno do wiary w męczeńskąśmierć, będącą odkupieniem win, jak i do zmartwychwstania Jezusa. Do przedstawicieli tej ideologii należy...

poleca79%

Heroizacja i deheroizacja w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall

Heroizacja i deheroizacja w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. Hanna Krall jest polską dziennikarką żydowskiego pochodzenia. Tematyką jej dzieł jest szoah czyli zagłada. Utwór „Zdążyć przed Panem Bogiem” został wydany w roku 1977 jest to...

poleca81%

Biblia - budowa, podział, styl, przesłanie, języki.

BIBLIA- to najpopularniejsza księga świata i jest otoczona szczególnym szacunkiem, bo spisane jest w niej Boże objawienie: wydarzenia i słowa przez, które Bóg odkrywa przed ludźmi samego siebie. Biblia dzieli się na Stary Testament(46 ksiąg) i...

poleca85%

Lamentacje Jeremiasz -opracowanie ksiąg.

Tematem jest opłakiwanie klęski królestwa judzkiego w okresie najazdu babilończyków. Punktem kulminacyjnym było zburzenie Jerozolimy i niewola babilońska. Wstęp pokazuje refleksje w okół zdarzeń historycznych, nie tylko same zdarzenia. Nie jest...

poleca86%

Polacy i ich losy wg III cz. Dziadów – „Salon warszawski” i „Scena więzienna” oraz widzenie księdza Piotra i mesjanizm.

Widzenie księdza Piotra i mesjanizm: Mesjanizm to pogląd głoszący wiarę w nadejście wybawiciela, mesjasza, który przyniesie narodowi lepszą przyszłość. Polski romantyzm przypisywał narodowi polskiemu posłannictwo zbawienia ludzkości i wyznaczył...