profil

Język polski

(1524)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

5470 online
poleca91%

Czy w imię wierności sobie należy poświęcić wszystko, czy są jakieś granice poświęcenia?

Każdy człowiek w swoim życiu musi dokonywać trudnych wyborów, w których nie da się pogodzić ze sobą dwóch rozwiązań. Czy człowiek kierując się swoimi wartościami, swoją wiernością powinien dokonując wyboru poświęcić wszystko, czy są jakieś granice...

poleca90%

Czym jest tożsamość człowieka - świadomością własnej odrębności czy poczuciem przynależności do jakiegoś środowiska?

Każdy człowiek w swoim życiu musi odnaleźć samego siebie i pogodzić się ze swoją tożsamością, której nie da się zmienić. Niektórzy nie chcą przyznawać się do tego kim naprawdę są, bo boją się prześladowań z tym związanych. Czym jest tożsamość...

poleca87%

Czy literatura science fiction oraz fantasy dają autorowi więcej możliwości opisania świata rzeczywistego niż proza literacka?


Proza literacka w dzisiejszych czasach może być męcząca. Nie dość, że ludzie są zmęczeni swoim życiem, czytając prozę czytają też często o problemach innych ludzi, które są opisane w sposób naturalny i codzienny. Literatura science fiction i...

poleca85%

Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu „Ziemi, planety ludzi” Antoniego de Saint-Exupery’ego oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć minimum 250 słów.

     Żyjemy w świecie, gdzie praca stała się obowiązkiem każdego z Nas. Jest to czynnik, który wyróżnia ludzi spośród istot żyjących na Naszej planecie. Musimy pracować, aby żyć. Aby się rozwijać. Aby dążyć do odnalezienia sensu swojego istnienia....

poleca85%

Realizm magiczny – przypadek, czy przemyślana strategia

”Czym jest dzisiaj Europa? – Kupą gruzu, kostnicą, wylęgarnią zarazy i nienawiści.” Te słowa wyrzekł w 1947 r. Winston Churchill i było w nich mało przesady. Teraz w XXI w. trudno zrozumieć jest jego wizję, ponoć Europa Zachodnia od 50 lat...

poleca85%

Wpływ zapożyczeń na język polski. Omów na wybranych przykładach literackich.

Język jest d najwygodniejszym systemem porozumiewania się. Użyteczność języka wynika między innymi z jego powszechności i zrozumiałości. Słowa mają swoje utarte znaczenie i nie jest łatwo owo znaczenie zmienić, jedna i ta sama treść jest niemal na...

poleca85%

Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę

Każdy język ulega na przełomie lat licznym przemianom, szczególnie widocznym w zakresie leksyki. Oczywiście dynamika tego procesu uzależniona jest setek czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Różne są również motywacje wprowadzania zmian....

poleca91%

Porównanie ofiar "Dziadów" cz. III Adama Mickiewicza i Opowiadań Tadeusza Borowskiego pt: "U nas w Auschwitzu"

"Dziady cz. III" opisują wydarzenia ukazujące Stowarzyszenie Filomatów i Filaretów. Możemy znaleźć opisy represji pastwiących się nad Polakami Rosjan.  W opowiadaniu pt: "U nas w Auschwitzu" Tadeusz Borowski przedstawia...

poleca91%

Przedstawienie wizerunku wampira na przestrzeni epok z wykorzystaniem tekstów kultury obcej.

I Literatura podmiotu: 1. Rice Anne. Wywiad z wampirem. Przeł. Tomasz Olszewski. Warszawa: Rebis, 2007. ISBN 9788373016866. 2. Cast Phyllis Christine, Cast Kristin. Naznaczona. Przeł. Renata Kopczewska. Katowice: Książnica, 2009....

poleca88%

Makbet zbrodniarz czy bohater tragiczny.

  W wielu dziełach literackich spotykamy się z postaciami wielkich, walecznych rycerzy, obrońców słabych i uciśnionych, którzy walczą by krzewić wiarę i w imię Boga. Są jednak tacy bohaterowie, którzy ulegają niekorzystnym metamorfozom sprawiając...

poleca90%

Dokonaj analizy porównawczej fragmentów „Romantyczności” A. Mickiewicza i „Wesela”. We wnioskach Interpretacyjnych określ rolę, jaką spełnia scena 5. w dramacie S. Wyspiańskiego.

„Romantyczność” jest dziełem Adama Mickiewicza, który tworzył w epoce romantyzmu, zaś „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego powstało w Młodej Polsce. Oba te utwory łączy ukazany w różny sposób motyw nieszczęśliwej,...

poleca85%

Wizja literacka jako sposób mówienia o Polsce. Rozwiń temat, odwołując się do znanego Ci z III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza widzenia ks. Piotra i analizując fragment „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima.

Adam Mickiewicz stworzył III część. „Dziadów” podejmującą tematykę martyrologii narodu polskiego oraz narodowowyzwoleńczą w epoce romantyzmu, gdy przebywał w Dreźnie. Julian Tuwim napisał „Kwiaty polskie” na emigracji w...

poleca85%

Stwórca i jego dzieło. Analizując „Hymn” Jana Kochanowskiego i fragment hymnu „Święty Boże” Jana Kasprowicza, porównaj sposoby przedstawienia Boga, świata i człowieka.

Motyw Boga jako stwórcy, stworzonego przez niego świata i człowieka jest często podejmowany w literaturze różnych epok. Tak też renesansowy poeta Jan Kochanowski stworzył „Hymn” („Czego chcesz od nas, Panie”), a młodopolski Jan Kasprowicz...

poleca85%

Ojczyzna jako temat rozmów dwóch powieści- omów na podstawie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i "Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza.

W obydwu powieściach toczą się podobne rozmowy dotyczące ojczyzny i najważniejszych kategorii jej dotyczących. Są one zderzeniem dwóch przeciwstawnych postaw Andrzejowa oraz Gombrowicz są przekonani, że ojczyzna jest najważniejszą wartością, a w...

poleca86%

Człowiek wobec cierpienia innych. Na podstawie cytowanych fragmentów „Dżumy” Alberta Camus i „Ludzi Bezdomnych” Stefana Żeromskiego omów postawy oraz motywy postępowania ich bohaterów: doktora Rieux, Tarrou, ks. Paneloux i Tomasza Judyma

Człowiek jako istota społeczna jest obdarzony zdolnością do empatii – potrafi wczuć się w sytuację innych i zrozumieć ich uczucia. U jednych zmysł ten jest rozwinięty bardziej, u innych mniej. Z tego też powodu ludzie w różny sposób reagują na...

poleca85%

Porównanie Tadeusz Różewicz "Poeta w czasie pisania" i "Pieśń XXIV" Jan Kochanowski.

Określenie roli poety i jego miejsca w świecie jest niezwykle trudne, bowiem każda epoka kreuje jego wizerunek zgodnie z własnym światopoglądem. Poświadczeniem tych słów jest analiza wierszy twórcy renesansowego i współczesnego poety. Pieśń XXIV...

poleca85%

Rozważania o tym jak być szczęśliwym. Przedstaw i porównaj postawy wobec życia zaprezentowane w utworze „O co prosi poeta Apollina” Horacego oraz fraszce Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie”. Wykorzystaj kontekst filozoficzny i history

W wierszu Horacego „O co prosi poeta Apollina” oraz Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie” występuje liryka bezpośrednia, a podmiot liryczny jest poeta. W obu tekstach pojawia się apostrofa. W przypadku wiersza Horacego jest to zwrot do...

poleca85%

Poeci o sobie i znaczeniu poezji. Omów temat, porównując fragment „Wielkiej improwizacji” i wiersza Wyznanie Miłosza . Zwróć uwage na stosunek podmiotu mówiącego do Boga.

Wielka Improwizacja czyli fragment z Dziadów Adama Mickiewicza oraz wiersz Czesława Miłosza wyznanie, przedstawiają dwie całkiem odrębne kreacje poetów i ich zdanie na temat poezji. Na podstawie tych dwóch dzieł możemy dostrzec jak na przestrzeni...

poleca85%

Porównanie obrazów młodego pokolenia w "Odzie do młodości" Mickiewicza i "Któż nam powróci" K. Przerwy-Tetmajera.

Analizując fragment Ody do młodości Adama Mickiewicza i wiersz Któż nam powróci Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj Konflikt pokoleń to...

poleca90%

Judym, Cezary Baryka czy Ziembiewicz – która postać jest mi bliższa i dlaczego?

Zofia Nałkowska i Stefan Żeromski – to dwoje wybitnych pisarzy. Tworzyli oni w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Był to czas, w którym odradzała się niepodległa Polska. Żeromski rozpoczął już wcześniej swoją twórczość, w okresie Młodej...

poleca83%

Modele wychowania w literaturze. Na podstawie analizy fragmentów "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza.

Rodzina jest środowiskiem wychowawczym, ponieważ w niej rozwija się i wychowuje dziecko. Jako podstawowa komórka życia społecznego, rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem dla wychowania dziecka. Jest podstawową wspólnotą, w której...

poleca83%

Motyw domu rodzinnego w literaturze polskiej

Ważne miejsce, w życiu każdego człowieka, zajmuje dom rodzinny. Jesteśmy z nim związani przez cale życie. Powinien on stanowić dla nas ostoję, być miejscem, w którym czujemy się bezpieczni, potrzebni i kochani. Jednak nie zawsze tak bywa. Czasem...

poleca85%

Miłość w epoce pozywityzmu, romantyzmu i sensualizmu.

Miłość- jedno proste słowo, a tkwi w nim cała potęga ludzkich dążeń i kwintesencja szeroko pojętego szczęścia. Bez względu na epokę czy dzieje historyczne, to miłość zawsze była głównym powodem życia. Wszystko co najpiękniejsze i najwznioślejsze...

poleca85%

W oparciu o wybrane utwory zinterpretuj słowa Hemara: Że tak blisko jest stąd do Saturna, a do Ciebie daleko aż strach

Miłość jest chyba najważniejszym uczuciem, które towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Najpierw jest to uczucie rodziców do dzieci. Ta miłość jest chyba najpiękniejsza, bo bezinteresowna i prawdziwa. Później uczucie łączy kobietę i mężczyznę....

poleca85%

Motyw rodziny i domu rodzinnego w utworach Młodej Polski i dwudziestolecia międzwojennego

W 1918 roku Polska uzyskała upragnioną wolność. Po latach niewoli stała się niepodległym państwem. Rozwinął się także nowy okres w dziejach literatury, dwudziestolecie międzywojenne. W epoce tej tworzyło wielu wybitnych pisarzy m.in.:...

poleca85%

Rola lektur w życiu bohatera literackiego. W pracy na ten temat zawrzyj wnioski z analizy fragmentów „Lalki” Bolesława Prusa i „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Jako kontekst wykorzystaj wiedzę o Wokulskim i Kostylewie.

Literatur często okazuje się kluczowym elementem wpływającym na decyzję. Czytane książki stają się drogowskazami w codziennym życiu. Podobny wpływ lektura ma na niektórych bohaterów literackich. Świetnym przykładem takiego postępowania może być...

poleca85%

Przeanalizuj powyższy fragment „ Świętoszka ” Moliera jako ilustrację odmiennych doktryn religijnych i filozoficznych. Odwołując się do całego utworu, określ ich wartość moralną

Akcja „ Świętoszka” Moliera rozgrywa się w Paryżu, w domu Orgona. Są to czasy współczesne Molierowi, tj. XVII wiek. „ Świętoszek” Moliera jest komedia klasyczną, której celem jest przedstawienie czytelnikowi całej prawdy o człowieku, o jego...

poleca85%

Hierarchia społeczna w Lipcach -" Chłopi ".

W podanym fragmencie powieści młodopolskiej „Chłopi” autor podejmuje problematykę hierarchii społecznej w Lipcach. Temat zostaje zobrazowany z punktu widzenia Macieja Boryny najbogatszego gospodarza i jego parobka Kuby. Narrator opisujący...

poleca83%

Na podstawie fragmentu „ Tanga” Sławomira Mrożka oraz w kontekście całego utworu scharakteryzuj wizerunek artysty i koncepcję sztuki w świecie chaosu i dezintegracji.

„ Tango” Sławomira Mrożka powstało w latach sześćdziesiątych. Akcja dramatu rozgrywa się w nieokreślonym czasie, w mieszkaniu Stomilów. Tematem „ Tanga ” Sławomira Mrożka jest konflikt pokoleń wsytępujący w rodzinie Stomila i Eleonory. Rodzina...

poleca85%

Jaki obraz krainy dzieciństwa przedstawili Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” i Stefan Żeromski w „Ludziach bezdomnych”? Zwróć uwagę na portrety psychologiczne głównych bohaterów zaprezentowanych w poniższych fragmentach oraz na relacje

Czas dzieciństwa dla każdego znaczy co innego. Można wręcz powiedzieć, że ile jest na świecie ludzi, tyle rozmaitych rodzajów dzieciństwa da się wyróżnić. Są jednak dwie podstawowe składowe pamięci o czasach dziecięcych: wspomnienia dobre i...

poleca85%

Dokonaj analizy poniższych fragmentów „ Nie – Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego i „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz w kontekście całych utworów porównaj literackie obrazy rewolucji

„ Przedwiośnie ” Stefana Żeromskiego powstało w Dwudziestoleciu Międzywojennym, natomiast „ Nie – Boska komedia ” Zygmunta Krasińskiego to utwór romantyczny. „ Przedwiośnie” jest uznane za próbę szkicu sytuacji społeczno – politycznej młodego...

poleca81%

Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach „Lalki” B. Prusa i „Ludzi bezdomnych” S. Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróc uwagę na okoliczności, które miały wpływ

Powiesc „Lalka” Bolesława Prusa ukazała się w pozytywizmie, natomiast „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego pochodzą z Młodej Polski. Postawa życiowa jest to stosunek świata do danej hierarchii wartości, jednakże w zależności od doświadczeń...

poleca86%

Cierpiące matki. Porównaj ich wizerunki przedstawione w średniowiecznym wierszu „ Posłuchajcie, bracia miła… ‘’ i fragmencie III części „ Dziadów” Adama Mickiewicza

III część „ Dziadów” Adama Mickiewicza powstała podczas pobytu poety w Dreźnie. Zarówno „Lament świętokrzyski ”, jak i utwór dramatyczny naszego wybitnego poety dobry romantyzmu ukazują wizerunki matek cierpiących. W „ Lamencie świętokrzyskim”...

poleca85%

Różne wizje zaświatów. Analizując Tren X Jana Kochanowskiego o wiersz „Urszula Kochanowska” Bolesława Leśmiana, zwróc uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych bohaterów

Różne wizje zaświatów. Analizując Tren X Jana Kochanowskiego o wiersz „Urszula Kochanowska” Bolesława Leśmiana, zwróc uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych bohaterów „Treny” Jana Kochanowskiego powstały na początku 1579 roku, kiedy to...

poleca85%

Wpływ przyrody na życie człowieka na podstawie Chłopów Władysława Reymonta oraz wiersza Na lipę Jana Kochanowskiego

Władysław Reymont i Jan Kochanowski to pisarze, którzy w sposób szczególny upodobali sobie wieś oraz przyrodę. Jednak są to dwa różne ich obrazy. Należy pamiętać, iż okresy, w jakich tworzyli wymienieni pisarze, znacząco się od siebie różniły,...

poleca85%

Model patriotyzmu wyłaniający się z „Hymnu do Ojczyzny” Ignacego Krasickiego i fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

W „Hymnie do miłości” Ignacego Krasickiego jak również we fragmencie „ Pana Tadeusza’’ Adama Mickiewicza, przedstawiającym koncert Jankiela ukazany jest model patriotyzmu. Obydwa utwory mają na celu pobudzenie miłości i przywiązania do ojczyzny w...

poleca85%

Rozczarowania romantycznych kochanków w oparciu o "Kordiana" Słowackiego i "Lalkę" Prusa.

Rozczarownia romantycznych kochanków. Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów "Kordiana" J. Słowackiego oraz "Lalki" B. Prusa i porównaj postawy bohaterów. Zwróc uwagę na postaci kobiet. Uwzględnij...

poleca85%

Wizerunek anioła w poezji Herberta "Siódmy Anioł" oraz Norwida "Litania".

Anioł, istota zamieszkująca niebieskie przestworza, przebywająca z Bogiem. Z języka greckiego oznacza zwiastuna, posłannika. Motyw wykorzystywany chętnie w literaturze, także przez naszych, polskich poetów. Tu na przykładzie twórczości Norwida i...

poleca89%

Dyskusja na temat codzienności na przykładzie wiersza Staffa "Symbol" oraz Tuwima "Mieszkańcy".

Codzienność, motyw bardzo ciekawy, czym właściwie ona jest. Jest tym co otacza nas każdego dnia, zawsze się powtarza i jest na swoim miejscu, więc przystajemy to zauważać i wrzucamy do jednego worka z nalepką „codzienność”. Poeci jednak potrafili...

poleca91%

Rozczarowania romantycznych kochanków w oparciu o "Kordiana" Słowackiego i "Lalkę" Prusa.

Rozczarowania romantycznych kochanków. Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów „Kordiana” Juliusza Słowackiego oraz „Lalki” Bolesława Prusa i porównaj postawy bohaterów. Zwróć uwagę na postać kobiet. Uwzględnij znajomość o Tytułowy...

poleca89%

Obcowanie z innością na podstawie przykładów z życia i literatury.

Punktem wyjścia jest dla tych rozważań zagadnienie inności.Zdaniem współczesnego filozofa Martina Bubera (1878-1967) przeznaczeniem człowieka jest nieustanny dialog.Dopiero związki ze światem i z innymi pozwalają mu w pełni zrealizować swe...

poleca84%

Jaki obraz krainy dzieciństwa przedstawili Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu i Stefan Żeromski w Ludziach Bezdomnych? Zwróć uwagę na portrety psychologiczne głównych bohaterów zaprezentowanych w poniższych fragmentach oraz na relacje łączące ich

Motyw domu i krainy lat dziecinnych funkcjonuje w literaturze polskiej na przestrzeni wielu epok. Obraz ten był ukazywany na różne sposoby. Jeden z najpiękniejszych opisów ojczyzny znajduje się w Panu Tadeuszu. Przedstawiony jest tam dworek...

poleca85%

Różne sposoby wyrażania miłości w poezji.

Miłość to emocje i doświadczenia zachodzące z powodu silnej więzi. Jest ona też przedmiotem i źródłem inspiracji dla poetów, czy też twórców sztuki. Sposobów wyrażania miłości jest wiele – poprzez słowa, gesty, czyny… Adam Asnyk – poeta z epoki...

poleca83%

Porównanie wiersza Ernesta Brylla do obrazu Pietera Bruegla.

W wierszu Ernesta Brylla pojawiają się nawiązania do antycznego mitu o Dedalu i Ikarze oraz do obrazu Piotra Breughla. Obraz Breughla ukazuje chwilę śmierci Ikara w morzu. Na pierwszym planie przedstawiono spokojne życie zwykłych ludzi. Nikt...

poleca85%

Porównanie filozofii życiowej Horacego i Kochanowskiego na podstawie utworów "O co poeta prosi Apollina" i "Na dom w Czarnolesie".

Na podstawie utworów Horacego "O co poeta prosi Apollina" i Kochanowskiego "Na dom w Czarnolesie" porównaj filozofię życiowa obydwu poetów. Porównując pieśń Horacego, rzymskiego poety lirycznego, którego dzieła pochodzą ze...

poleca87%

Problematyka ludzkiej egzystencji.

Problematyka ludzkiej egzystencji, to temat chętnie podejmowany przez autorów w każdej epoce. Jest to zawsze aktualne zagadnienie, bo człowiek chce znac odpowiedzi na nurtujące go pytania, jakim z pewnością jest sens ludzkiego cierpienia. Od...

poleca86%

Dwa spojrzenia na kulturę i tradycję polską na przykładzie "Potopu" Sienkiewicza i "Dzienników" Gombrowicza.

Żyjemy w kraju, w którym przez setki lat istnienia, tradycja i poczucie tożsamości osiągnęły niewyobrażalną wartość dla jego obywateli. To właśnie ojczyzna opiewana w pieśniach, wierszach, powieściach stała się wartością niemalże równą Bogu. W...

poleca85%

Porównaj kulturę i nastawienie do tematu śmierci człowiek średniowiecznego i współczesnego.

Śmierć towarzyszyła człowiekowi od samego początku. Ale stosunek do niej zmieniała się na przestrzeni wieków....

poleca84%

Porównanie "Pana Tadeusza" i "Nad Niemnem"

W literaturze często widoczne jest podobieństwo jednego utworu z drugim. Czytając „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, powieść pozytywistyczną, której akcja umieszczona jest w latach osiemdziesiątych XIX wieku, czytelnik może odnieść wrażenie...

poleca89%

"Jedna z większych bibliotek usiłuje bezskutecznie odzyskać pożyczone przez czytelnika książki...". List - Artykuł

„Nie dla psa kiełbasa”, czyli dramat miejskiej biblioteki Hieronim Skośnooki jest uważany za najwybitniejszego twórcę literackiego okresu renesansu. Dziś jego dzieła to prawdziwe „białe kruki” wśród całej sterty wypocin podrzędnych autorów...

poleca84%

Analizując hymn ''Smutno mi Boże'' Juliusza Słowackiego określ funkcję załamania konwencji hymnu jako gatunku literackiego.

Juliusz Słowacki autor hymnu ,napisał go 20 października 1836 roku podczas podróży na Wschód , '' o zachodzie słońca przed Aleksandrią''.Sam Słowacki tworzył w okresie romantyzmu popowstaniowego , na emigracji ,był jednym z czołowych pisarzy...

poleca87%

Patriotyzm w literaturze

Charles Dickens powiedział „Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej.” Dla jednych patriotą jest człowiek, który za ojczyznę gotów...

poleca85%

Prezentacja i porównanie sposobów kreowania postaw kobiecych w literaturze i malarstwie dwóch epok Romantyzmu i XX-lecia międzywojennego.

Zaprezentuj i porównaj sposoby kreowania postaw kobiecych w literaturze i malarstwie dwóch wybranych epok ( romantyzm, XX lecie międzywojenne) Kobieta - postać pojawiająca się od niepamiętnych czasów w literaturze. Prezentowana na wiele...

poleca68%

Książki i ich czytelnicy. Rozwiń temat, analizując podany fragment Lalki Bolesława Prusa i wiersz Czytelnicy Leopolda Staffa. Zwróć uwagę na stosunek bohaterów do literatury i jej znaczenie w ich życiu.

Bolesław Prus, Lalka (fragment) Wzrok jego machinalnie padł na stół, gdzie leżał niedawno kupiony Mickiewicz. Książka otworzyła się sama i Wokulski przeczytał: "Zrywam się biegnę, składam na pamięć wyrazy, którymi mam złorzeczyć...

poleca84%

Starożytne wzorce osobowe

Myślę, że starożytne ideały mają wielką wartość dla człowieka współczesnego. Głównymi cechami bohatera starożytnego były męstwo, piękno fizyczne, odwaga, dobre wychowanie, wykształcenie i patriotyzm oraz siła. Każdy człowiek przez całe swoje...

poleca83%

Ściąga z epok: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie

Rota – maria konopnicka 1908, muzyka feliks nowowiejski Sredn: straszono bogiem, Cechy lit: dydaktyzm, moralizatorska, anonim, do nasladow, poszerz wiedzy i wzorce osob. Filozofia: augustynizm-czł miedzy zw. A aniolami,swiat=walka dobra ze zlem...

poleca85%

Bunt romantyków i współczesnej młodzieży.

„Romantyzm to bunt kwiatów przeciw swym korzeniom.” - Stanisław Leopold Brzozowski, lecz czy ten cytat nie obrazuje również współczesności? Uważam, że tak. Bunt to niedostosowanie się do jakiś nakazów, sprzeciw przeciw czemuś niezgodnemu z naszym...

poleca77%

Soplicowo i Nawłoć - porównanie w tabeli.

zapraszam do załącznika ;)

poleca85%
poleca90%

"Pieśń o Rolandzie" i "Konrad Wallenrod" - sztuka umierania rycerza średniowiecznego.

Dwa spojrzenia na sztukę umierania rycerza średniowiecznego. Zanalizuj fragmenty „Pieśni o Rolandzie” i „Konrada Wallenroda” A. Mickiewicza. We wnioskach interpretacyjnych uwzględnij konteksty historyczne. W sztuce i literaturze...

poleca84%

Porównaj obrazy rewolucji w "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego i "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego.

dokonując analizy fragmentów i odwołując się do całych utworów. Rewolucja jest powszechnie uważana jako szybka , gwałtowna i poważna zmiana, odbywająca się przy stosunkowo szerokim udziale społeczeństwa. Cel każdej rewolucji to zniszczenie...

poleca85%

Porównaj sposób kreowania obrazu przyrody i określ jego funkcje w wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Andrzeja Stasiuka.

Wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera pt: " widok ze Świdnicy do Doliny Wierchcichej" oraz tekst epicki Andrzeja Stasiuka pt: " Biały kruk" pochodzą z różnych epok. Pierwszy pochodzi z okresu Młodej Polski, zaś drugi reprezentuje...

poleca83%

Obraz sarmaty w literaturze baroku i oświecenia

Sarmatyzm jest to ruch społeczno- obyczajowy, a także postawa wywodząca polską szlachtę od rycerza bądź też od koczowniczego ludu zamieszkującego ziemie Polskie. Określa obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczypospolitej szlacheckiej od...

poleca85%

Jak kształtowały się relacje Bóg – człowiek w tradycji antycznej, średniowiecznej i współczesnej?

Bóg w życiu człowieka odgrywał zawsze bardzo ważną rolę, począwszy od antyku poprzez średniowiecze, aż do czasów współczesnych. W czasach antycznych główną księgą, która opowiadała o przygodach ówczesnych herosów była mitologia. Mitologia...

poleca85%

Różne rodzaje cierpienia w literaturze Starożytności i Średniowiecza.

TEMAT: Różne rodzaje cierpienia w literaturze Starożytności i Średniowiecza. Cierpienie to przykre doznanie wynikające z doznanego zła. Osoba cierpiąca przeżywa ból - fizyczny bądź moralny. Jest ono nieodłącznym elementem naszego życia....

poleca86%

Tragizm Makbeta, a tragizm Edypa.

Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego. Makbet to bohater dramatu Wiliama Szekspira pod tym samym...

poleca85%

"Oni walczyli o niepodległą Polskę".

„Oni walczyli o niepodległą Polskę” „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę Zaraz idę w nocy mrok Nie wyglądaj za mną oknem W mgle utonie próżno wzrok Po cóż Ci kochanie wiedzieć Że do lasu idę spać Dłużej tu nie mogę siedzieć Na mnie czeka...

poleca83%

Soplicowo i Nawłoć- podobne czy odmienne światy (rozprawka)

Sopliowo i Nawłoć całkiem odmienne miejsca akcji dwóch powieści „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Przedwiośnia” Stanisława Żeromskiego. Soplicowo- fikcyjna wieś położona na terenach Litewskich i Nawłoć miejscowość w okolicy Częstochowy....

poleca83%

„Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów temat na przykladach wybranych utworów”

Głównym poglądem ludzi żyjących w epoce romantyzmu było to, że świata nie można poznać w całości, a jedynie we fragmentach. Miłość była fundamentem życia, a wyznaczone przez romantyków cele były niemożliwe do osiągnięcia, gdyż przekraczały nieraz...

poleca83%

Średniowieczni rycerze i damy ich serc, a współczesna młodzież.

W średniowieczu bycie rycerzem oznaczało cieszenie się szacunkiem i sławą, a czyny rycerskie były godne naśladowania. Ideałem rycerza był człowiek który był męski, odważny, waleczny i pobożny. Takim właśnie człowiekiem był, np. Roland, który...

poleca84%

Być poetą dawniej i dziś - postawa artystów wobec własnej twórczości Horacy i Szymborska.

Być poetą dawniej i dziś. przedstaw postawę artystów wobec własnej twórczości oraz ich opinie na temat znaczenia poezji, porównując utwory Horacego i W. Szymborskiej Wybudowałem pomnik: W tym utworze zastosowana jest liryka bezpośrednia ....

poleca83%

Romantyczny i współczesny bunt pokoleń.

Bunt jest sprzeciwem, protestem, często spontanicznym wystąpieniem przeciwko władzy, niesprawiedliwości , czy złu na świecie. W literaturze było wielu bohaterów, którzy buntowali się przeciwko różnym sprawom. Wielu zwyciężało, ale także wielu...

poleca85%

Problemy wsi polskiej w literaturze polskiej okresu Średniowiecza, Renesansu i Oświecenia.

Już w średniowieczu powstawały utwory zawierające w swej treści motyw wsi i jej problemy. Jednym z najwcześniejszych jest „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” Mikołaja Reja. Jest to jak gdyby zapis rozmowy pomiędzy...

poleca86%

Być poetą dawniej i dziś. Przedstaw postawę artystów wobec własnej twórczości oraz ich opinie na temat znaczenia poezji, porównując utwory Horacego i Wisławy Szymborskiej.

Poezja ma wielką silę i moc. Od zawsze pełni niezwykłą rolę w świadomości człowieka. Poeci poprzez tworzenie swoich utworów wyrażali uczucia, głębokie myśli i przekonania. Literatura stała się więc przez to zwierciadłem duszy...

poleca87%

Obraz pospolitego ruszenia w Potopie Henryka Sienkiewicza. Porównaj wizję pisarza do przedstawionej w wierszu Wacława Potockiego.

Tematem fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza „Potop” jest woja szwedzka. Opowiada o zachowaniu szlachty podczas pospolitego ruszenia. Żołnierze stojący po stronie polskiej nie są odpowiednio przygotowany do owej bitwy. Nie mają doświadczenia,...