profil

Język polski

(1524)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

3564 online
poleca91%

Czy w imię wierności sobie należy poświęcić wszystko, czy są jakieś granice poświęcenia?

Każdy człowiek w swoim życiu musi dokonywać trudnych wyborów, w których nie da się pogodzić ze sobą dwóch rozwiązań. Czy człowiek kierując się swoimi wartościami, swoją wiernością powinien dokonując wyboru poświęcić wszystko, czy są jakieś granice...

poleca91%

Czym jest tożsamość człowieka - świadomością własnej odrębności czy poczuciem przynależności do jakiegoś środowiska?

Każdy człowiek w swoim życiu musi odnaleźć samego siebie i pogodzić się ze swoją tożsamością, której nie da się zmienić. Niektórzy nie chcą przyznawać się do tego kim naprawdę są, bo boją się prześladowań z tym związanych. Czym jest tożsamość...

poleca89%

Czy literatura science fiction oraz fantasy dają autorowi więcej możliwości opisania świata rzeczywistego niż proza literacka?


Proza literacka w dzisiejszych czasach może być męcząca. Nie dość, że ludzie są zmęczeni swoim życiem, czytając prozę czytają też często o problemach innych ludzi, które są opisane w sposób naturalny i codzienny. Literatura science fiction i...

poleca86%

Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu „Ziemi, planety ludzi” Antoniego de Saint-Exupery’ego oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć minimum 250 słów.

     Żyjemy w świecie, gdzie praca stała się obowiązkiem każdego z Nas. Jest to czynnik, który wyróżnia ludzi spośród istot żyjących na Naszej planecie. Musimy pracować, aby żyć. Aby się rozwijać. Aby dążyć do odnalezienia sensu swojego istnienia....

poleca85%

Realizm magiczny – przypadek, czy przemyślana strategia

”Czym jest dzisiaj Europa? – Kupą gruzu, kostnicą, wylęgarnią zarazy i nienawiści.” Te słowa wyrzekł w 1947 r. Winston Churchill i było w nich mało przesady. Teraz w XXI w. trudno zrozumieć jest jego wizję, ponoć Europa Zachodnia od 50 lat...

poleca86%

Wpływ zapożyczeń na język polski. Omów na wybranych przykładach literackich.

Język jest d najwygodniejszym systemem porozumiewania się. Użyteczność języka wynika między innymi z jego powszechności i zrozumiałości. Słowa mają swoje utarte znaczenie i nie jest łatwo owo znaczenie zmienić, jedna i ta sama treść jest niemal na...

poleca85%

Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę

Każdy język ulega na przełomie lat licznym przemianom, szczególnie widocznym w zakresie leksyki. Oczywiście dynamika tego procesu uzależniona jest setek czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Różne są również motywacje wprowadzania zmian....

poleca91%

Porównanie ofiar "Dziadów" cz. III Adama Mickiewicza i Opowiadań Tadeusza Borowskiego pt: "U nas w Auschwitzu"

"Dziady cz. III" opisują wydarzenia ukazujące Stowarzyszenie Filomatów i Filaretów. Możemy znaleźć opisy represji pastwiących się nad Polakami Rosjan.  W opowiadaniu pt: "U nas w Auschwitzu" Tadeusz Borowski przedstawia...

poleca91%

Przedstawienie wizerunku wampira na przestrzeni epok z wykorzystaniem tekstów kultury obcej.

I Literatura podmiotu: 1. Rice Anne. Wywiad z wampirem. Przeł. Tomasz Olszewski. Warszawa: Rebis, 2007. ISBN 9788373016866. 2. Cast Phyllis Christine, Cast Kristin. Naznaczona. Przeł. Renata Kopczewska. Katowice: Książnica, 2009....

poleca88%

Makbet zbrodniarz czy bohater tragiczny.

  W wielu dziełach literackich spotykamy się z postaciami wielkich, walecznych rycerzy, obrońców słabych i uciśnionych, którzy walczą by krzewić wiarę i w imię Boga. Są jednak tacy bohaterowie, którzy ulegają niekorzystnym metamorfozom sprawiając...

poleca90%

Dokonaj analizy porównawczej fragmentów „Romantyczności” A. Mickiewicza i „Wesela”. We wnioskach Interpretacyjnych określ rolę, jaką spełnia scena 5. w dramacie S. Wyspiańskiego.

„Romantyczność” jest dziełem Adama Mickiewicza, który tworzył w epoce romantyzmu, zaś „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego powstało w Młodej Polsce. Oba te utwory łączy ukazany w różny sposób motyw nieszczęśliwej,...

poleca85%

Wizja literacka jako sposób mówienia o Polsce. Rozwiń temat, odwołując się do znanego Ci z III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza widzenia ks. Piotra i analizując fragment „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima.

Adam Mickiewicz stworzył III część. „Dziadów” podejmującą tematykę martyrologii narodu polskiego oraz narodowowyzwoleńczą w epoce romantyzmu, gdy przebywał w Dreźnie. Julian Tuwim napisał „Kwiaty polskie” na emigracji w...

poleca85%

Stwórca i jego dzieło. Analizując „Hymn” Jana Kochanowskiego i fragment hymnu „Święty Boże” Jana Kasprowicza, porównaj sposoby przedstawienia Boga, świata i człowieka.

Motyw Boga jako stwórcy, stworzonego przez niego świata i człowieka jest często podejmowany w literaturze różnych epok. Tak też renesansowy poeta Jan Kochanowski stworzył „Hymn” („Czego chcesz od nas, Panie”), a młodopolski Jan Kasprowicz...

poleca85%

Ojczyzna jako temat rozmów dwóch powieści- omów na podstawie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i "Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza.

W obydwu powieściach toczą się podobne rozmowy dotyczące ojczyzny i najważniejszych kategorii jej dotyczących. Są one zderzeniem dwóch przeciwstawnych postaw Andrzejowa oraz Gombrowicz są przekonani, że ojczyzna jest najważniejszą wartością, a w...

poleca86%

Człowiek wobec cierpienia innych. Na podstawie cytowanych fragmentów „Dżumy” Alberta Camus i „Ludzi Bezdomnych” Stefana Żeromskiego omów postawy oraz motywy postępowania ich bohaterów: doktora Rieux, Tarrou, ks. Paneloux i Tomasza Judyma

Człowiek jako istota społeczna jest obdarzony zdolnością do empatii – potrafi wczuć się w sytuację innych i zrozumieć ich uczucia. U jednych zmysł ten jest rozwinięty bardziej, u innych mniej. Z tego też powodu ludzie w różny sposób reagują na...

poleca85%

Porównanie Tadeusz Różewicz "Poeta w czasie pisania" i "Pieśń XXIV" Jan Kochanowski.

Określenie roli poety i jego miejsca w świecie jest niezwykle trudne, bowiem każda epoka kreuje jego wizerunek zgodnie z własnym światopoglądem. Poświadczeniem tych słów jest analiza wierszy twórcy renesansowego i współczesnego poety. Pieśń XXIV...

poleca85%

Rozważania o tym jak być szczęśliwym. Przedstaw i porównaj postawy wobec życia zaprezentowane w utworze „O co prosi poeta Apollina” Horacego oraz fraszce Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie”. Wykorzystaj kontekst filozoficzny i history

W wierszu Horacego „O co prosi poeta Apollina” oraz Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie” występuje liryka bezpośrednia, a podmiot liryczny jest poeta. W obu tekstach pojawia się apostrofa. W przypadku wiersza Horacego jest to zwrot do...

poleca85%

Poeci o sobie i znaczeniu poezji. Omów temat, porównując fragment „Wielkiej improwizacji” i wiersza Wyznanie Miłosza . Zwróć uwage na stosunek podmiotu mówiącego do Boga.

Wielka Improwizacja czyli fragment z Dziadów Adama Mickiewicza oraz wiersz Czesława Miłosza wyznanie, przedstawiają dwie całkiem odrębne kreacje poetów i ich zdanie na temat poezji. Na podstawie tych dwóch dzieł możemy dostrzec jak na przestrzeni...

poleca85%

Porównanie obrazów młodego pokolenia w "Odzie do młodości" Mickiewicza i "Któż nam powróci" K. Przerwy-Tetmajera.

Analizując fragment Ody do młodości Adama Mickiewicza i wiersz Któż nam powróci Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj Konflikt pokoleń to...

poleca90%

Judym, Cezary Baryka czy Ziembiewicz – która postać jest mi bliższa i dlaczego?

Zofia Nałkowska i Stefan Żeromski – to dwoje wybitnych pisarzy. Tworzyli oni w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Był to czas, w którym odradzała się niepodległa Polska. Żeromski rozpoczął już wcześniej swoją twórczość, w okresie Młodej...

poleca82%

Modele wychowania w literaturze. Na podstawie analizy fragmentów "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza.

Rodzina jest środowiskiem wychowawczym, ponieważ w niej rozwija się i wychowuje dziecko. Jako podstawowa komórka życia społecznego, rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem dla wychowania dziecka. Jest podstawową wspólnotą, w której...

poleca86%

Motyw domu rodzinnego w literaturze polskiej

Ważne miejsce, w życiu każdego człowieka, zajmuje dom rodzinny. Jesteśmy z nim związani przez cale życie. Powinien on stanowić dla nas ostoję, być miejscem, w którym czujemy się bezpieczni, potrzebni i kochani. Jednak nie zawsze tak bywa. Czasem...

poleca85%

Miłość w epoce pozywityzmu, romantyzmu i sensualizmu.

Miłość- jedno proste słowo, a tkwi w nim cała potęga ludzkich dążeń i kwintesencja szeroko pojętego szczęścia. Bez względu na epokę czy dzieje historyczne, to miłość zawsze była głównym powodem życia. Wszystko co najpiękniejsze i najwznioślejsze...

poleca85%

W oparciu o wybrane utwory zinterpretuj słowa Hemara: Że tak blisko jest stąd do Saturna, a do Ciebie daleko aż strach

Miłość jest chyba najważniejszym uczuciem, które towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Najpierw jest to uczucie rodziców do dzieci. Ta miłość jest chyba najpiękniejsza, bo bezinteresowna i prawdziwa. Później uczucie łączy kobietę i mężczyznę....

poleca85%

Motyw rodziny i domu rodzinnego w utworach Młodej Polski i dwudziestolecia międzwojennego

W 1918 roku Polska uzyskała upragnioną wolność. Po latach niewoli stała się niepodległym państwem. Rozwinął się także nowy okres w dziejach literatury, dwudziestolecie międzywojenne. W epoce tej tworzyło wielu wybitnych pisarzy m.in.:...