profil

Język polski

(1819)
poleca85%

Tragedia młodych w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego.

Wybuch II wojny światowej zmienił sytuację polskiej kultury i literatury. Zlikwidowane zostały wszelkie instytucje życia artystycznego, a środowisko pisarzy uległo rozproszeniu. Literatura rozwijała się nadal w konspiracyjnych podziemnych...

poleca89%

,,Czemu wolność mamy?” – pyta Mikołaj Sęp Szarzyński, zastanawiając się nad prawem człowieka do wolnej woli.

,,Czemu wolność mamy?” – pyta Mikołaj Sęp Szarzyński, zastanawiając się nad prawem człowieka do wolnej woli. Rozważ czym była możliwość wyboru dla wybranych bohaterów literackich: najwyższą wartością czy przekleństwem? ,,Czemu wolność mamy?” –...

poleca82%

Jakie aspekty miłości są przedstawione w wybranych utworach dramatycznych z zalecanej lektury? Podaj przykłady i wskaż na różne ujęcia zagadnienia.

Miłość, a więc „pragnienie zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest najpotężniejszym dążeniem ludzi.” Są to słowa filozofa Ericha Fromma z jego eseju „O sztuce miłości”. Warto zadać pytanie czym jest miłość oraz kto może być jej przedmiotem?...

poleca85%

"Medaliony" Nałkowskiej obraz Holokaustu.

Medaliony Zofii Nałkowskiej są zapisem „czasu Apokalipsy” i jako relacja świadka ukazują przeraźliwą prawdę o wojnie. Jest to zbór 8 opowiadań, w które ukazują czas, kiedy to jedni ludzie zabijali innych, oraz bezduszność wobec cierpienia...

poleca90%

Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że człowiek współczesny stracił umiejętność nawiązywania kontaktu z przyrodą i cieszenia się jej darami?

W mojej opinii ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie. Przecież każdy człowiek jest inny, nie można wrzucać wszystkich ludzi do przysłowiowego „jednego worka” i trzeba wziąć pod uwagę w jakim otoczeniu człowiek żyje....

poleca88%

Znajdź i poddaj analizie środki jakimi posłużył się Golding w pierwszym rozdziale Władcy Much, aby ostrzec czytelnika przed mającymi wydarzyć się zdarzeniami.

„Władca Much“ jest uważany za ripostę na przygodową powieść R.M. Ballantaine'a Koralowa Wyspa, która w sielankowy sposób pokazywała społeczeństwo wiktoriańskiej Anglii. William Golding stara się przedstawić w swym dziele prawdziwą naturę ludzką....

poleca87%

Poddaj analizie rozdział pt. ,,Przebudzenie“ H.Hesse, Siddartha.

Każdy z nas, kiedy dorasta, zadaje sobie wiele pytań. Podobnie Siddartha bohater indyjskiej powieści Hermanna Hesse, nie może odnaleźć spokoju, ponieważ cały czas próbuje odnaleźć sens rzeczy. Pomimo, że dorasta on jako potomek rodu braminów,...

poleca85%

Portrety ofiar i ich oprawców we fragmencie „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego.

Portrety ofiar i ich oprawców we fragmencie „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego. W wypracowaniu wykorzystaj znajomość innych opowiadań pisarza. Tadeusz Borowski w cyklu swoich opowiadań ukazuje rzeczywistość obozów koncentracyjnych,...

poleca82%

Analiza i interpretacja wiersza "Liczba Pi" Wisławy Szymborskiej.

Utwór Wisławy Szymborskiej „Liczba Pi” to ironiczne rozważania na temat sensu wiecznego trwania z konieczności oraz istoty nieuniknionego przemijania. Fascynacja fenomenem liczby pi staje się w utworze punktem wyjścia dla postawienia sobie...

poleca85%

„Zakładając, że ma Pani/Pan w Rosji znajomych lub przyjaciół, jaką formę tekstu wybrałaby Pani/Pan aby podzielić sie z nim swoimi odczuciami po katastrofie pod Smoleńskiem. Proszę swój wybór uzasadnić.”

Antoni Czechow napisał kiedyś o sobie: „Będą mnie czytać jakieś siedem lat, może nawet siedem i pół, a potem zapomną”. Ale stało się inaczej. Od chwili gdy zaczęły się pojawiać w druku jego opowiadania, upłynęło już całe stulecie, wiele się...

poleca87%

Dramat zwykłych uwikłanych ludzi w oparciu o powieść "Zdążyc przed Panem Bogiem" oraz wiersz pt. "Budując barykadę".

Analizując i interpretując wiersz Anny Świrszczyńskiej „Budując barykadę” oraz wykorzystując znajomość powieści Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”, przedstaw i porównaj dwa sposoby prezentacji dramatu zwykłych ludzi uwikłanych Dramat wojny...

poleca78%

Co jest grane - analiza wiersza Barańczaka.

CO JEST GRANE Wierz rozpoczyna tytułowy frazeologizm „co jest grane” jest to pytanie o to, co się dzieje, jaki jest sens zdarzenia. W grze nie zawsze mówimy prawdę. Podmiot liryczny ujawnia się już w pierwszym wersie utworu. Liryczne ja...

poleca83%

Czy współczesne państwo polskie jest tolerancyjne? w czym się to przejawia? jakie są przyczyny nietolerancji?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania należy najpierw wyjaśnić co oznacza słowo tolerancja. Jest to pojęcie obecnie bardzo popularne i zarazem szerokie. Samo słowo tolerancja (łac. tolerantio) oznacza dosłownie tyle, co „znosić”, „dopuszczać”,...

poleca83%

Mieszkańcy Oranu podczas epidemii dżumy

Spokój w jednym ze zwykłych miasteczek zmąciła epidemia dżumy. Spowodowała ona nie tylko śmierć dużej ilości osób. Zasiała również panikę wśród mieszkańców, zachwiała ich wartości moralne i poczucia wspólnoty z innymi ludźmi. W obliczu zagrożenia,...

poleca85%

Portrety ofiar i ich oprawców we fragmencie "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego.

Tadeusz Borowski jest autorem opowiadań, pt.: „Pożegnanie z Marią”, w których stara się odtworzyć tragizm czasów okupacji i przybliżyć nam życie w obozach koncentracyjnych. Przedstawia również portrety ofiar i ich oprawców Akcja podanego...

poleca83%

Charakterystyka Alka z "Kamieni na szaniec"

Charakterystyka Alka z „Kamieni na szaniec” Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek lub Glizda, to jeden z bohaterów powieści Aleksandra Kamińskiego pt.: „Kamienie na szaniec”. Urodził się 3 listopada 1920 roku. Jego ojciec był człowiekiem...

poleca83%

"Inny świat" - opracowanie.

⇒„Witebsk-Leningrad-Wołogda” Marzec 1940 – Grodno Lato 40 – Witebsk nad Dźwina z 200 wiezniami (złodzieje, mordercy, katolicy, polit, wojskowi) Jedzenie: goracy odwar z zielska, czarny chleb. Pazdz: Wywolanie 50 wiezniow, wyroki, przeniesienie...

poleca88%

Współczesna młodzież.

Współczesna młodzież to temat dość drażliwy, zwłaszcza dla nastolatków, którzy nie wyrobili sobie jeszcze poglądów na otaczający ich świat. Zwyczaje i zainteresowania młodych ludzi są bardzo różnorodne i nie da się określić czym się tak...

poleca84%

Opowiadania Borowskiego.

Opowiadania Borowskiego są pozbawione tendencji moralizatorskich, pisarz nie dzieli ludzi na katów, ofiary, dobrych, złych. Zło, przemoc i podłość podniesione do rangi prawa stają się czymś oczywistym i banalnym, nie dziwią i nie oburzają, są...

poleca82%

Umberto Eco - "Imię Róży".

I.Umberto z Bolonii i imię (Jego) Róży Umberto Eco urodził się 5 stycznia, 1932 roku w małym miasteczku – Aleksandrii. Lud zamieszkujący to górzyste terytorium byli skłonni raczej przypominać Francuzów, niż ognistych i pełnych temperamentu...

poleca79%

Literatura Fantasy.

Od razu zaznaczam, że nie była to praca pisana na prezentację maturalną tylko na zwykłą lekcje j. polskiego. Długość tekstu i plan nie jest dostosowany do potrzeb maturalnych. Ale treść zawsze przydać się może :) Opierałem się głównie na...

poleca85%

"Inny świat" - plan wydarzeń.

. Pobyt Gustawa w więzieniu witebskim. 2. Transport więźniów do Leningradu. 3. Obserwacja życia w celi 37. 4. Droga do Jercewa. 5. Historia obozu. 6. Pobyt Gustawa w szpitalu. 7. Przydział do brygady tragarzy. 8. Historia Kowala i Marusi....

poleca90%

Czas i miejsce akcji w "Innym świecie".

Akcja „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego obejmuje pięć lat – rozpoczyna się w ostatnich dniach lata 1940 roku, a kończy w czerwcu 1945. Akcja właściwa trwa dwa lata, w czasie których główny bohater utworu, Gustaw, odbywa wyrok w...

poleca83%

Historia obozu w Jercewie "Inny świat" Grudzińskiego.

Obóz w Jercewie został założony w roku 1937 koło Archangielska. W dziewiczym lesie, niedaleko stacji zostało wtedy wysadzonych 600 więźniów. Ich zadaniem było zbudowanie obozu, który miał być zakładem przemysłowym. Więźniowie pracowali w...

poleca83%

Kultura wczoraj i dziś

Kultura kreuje nasz charakter, wpływa na nasze zachowania w dorosłym życiu. Kultura jest terminem wieloznacznym, interpretowanym w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Można ją określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych,...

poleca90%

Portrety ofiar i ich oprawców we fragmencie „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego. W wypracowaniu wykorzystaj znajomość innych opowiadań pisarza.

Temat: Portrety ofiar i ich oprawców we fragmencie „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego. W wypracowaniu wykorzystaj znajomość innych opowiadań pisarza. Obraz życia w obozach koncentracyjnych stworzonych przez hitlerowców poznajemy z...

poleca86%

Podziękowania dla dziadków na ich 50-leciu

Kochani rodzice, dziadkowie, pradziadkowie! Nauczyliście nas cierpieć i walczyć , otwarcie i wprost... I kochać , kochać tak mocno jak tylko potrafi człowiek... Dlatego w dzień tak szczególny pragniemy Wam z głębi serca podziękować... ... za...

poleca77%

Analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza, pt: "Lament"

Lament Różewicza może być porównywany z lamentem Świętokrzyskim(matka bolesna opłakująca syna pod krzyżem). wywodzącym się ze średniowiecza. Lament jako gatunek literacki związany jest z opłakiwaniem, wyrażaniem smutku, wspomnieniem. Wiersz...

poleca84%

Czy lektura "Stary człowiek i morze" może wpłynąc na kształtowanie osobowości?

Santiago, to główny bohater opowiadania Ernesta Heminway' a pt. "Stary człowiek i morze. Mieszka on samotnie w starej chacie nad Zatoką Meksykańską. Jego najlepszy przyjaciel to chłopiec o imieniu Manolin. Analizując zachowanie...

poleca85%

Przyczyny bierności człowieka zlagrowanego. Rozważ je, odwołując się do podanych fragmentów ''Opowiadań'' Tadeusza Borowskiego. Odwołaj się również do swojej wiedzy dotyczącej opowiadań ''U nas w Auschwitzu'' , '' Proszę państwa do gazu''.

Tadeusz Borowski w swoich opowiadaniach przedstawił nam nowy typ bohatera, którego nazywamy – człowiekiem zlagrowanym (nazwa pochodzi od słowa ''lagr'' - niemieckiej nazwy obozu koncentracyjnego). Człowiek zlagrowany to taki,...

poleca84%

Biografia Czesława Miłosza

Czesław Miłosz był wybitnym poetą polskim. Istnieją różne opinie na jego temat. Jedni uważają go za wspaniałego artystę, inni za wroga narodu polskiego. Skąd ta różnica zdań? Zobaczmy. Miłosz urodził się w 1911 roku, a więc jeszcze przed I wojną...

poleca85%

Jakie są przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła? W swoim wypracowaniu wykorzystaj wnioski z analizy załączonych fragmentów „Jądra ciemności” Josepha Conrada i wiedzę zaczerpniętą z lektury utworu.

Każdy człowiek w chwili narodzin jest dobry. Niestety, zdarza się, że w pewnym momencie życia przechodzi na stronę zła. Wpływ na taką przemianę jednostki może mieć rodzina, środowisko, w którym przebywa, czy jakieś dramatyczne wydarzenia. Czasami...

poleca81%

Zanalizuj fragment prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta "Historia minotaura" i porównaj go z mitem o Tezeuszu, przedstaw, w jaki sposób współczesny poeta wykorzystuje antyczną opowieść.

Inspirację dla twórców współczesnej literatury i kultury stanowią mity. Jeden z takich poetów, którego dzieło zainspirowane jest starożytnymi opowieściami, to Zbigniew Herbert. Jego proza poetycka ukazuje mit o Tezeuszu w zupełnie inny sposób, niż...

poleca85%

Napisz wywiad z podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim

Dzień dobry państwu, Monika Waligórska, dzisiaj przeprowadzę wywiad z słynnym podróżnikiem i osobowością telewizyjną Wojciechem Cejrowskim, który występuje w programie ?Boso przez świat?. P: Dzień dobry. O: Dzień dobry. P: Może zaczniemy od...

poleca81%

Przemówienie na przewodnicząego klasy - autoprezentacja.

Koleżanki i Koledzy! Proszę Pani! Jak wiecie już jutro wybieramy szefa naszej klasy. Z tej okazji przygotowałam to wystąpienie, by zgłosić swoja kandydaturę i powiedzieć parę słów na temat mojej osoby. Nazywam się Beata Ryczkowska i mam 16...

poleca85%

Władza prezydenta w Polsce – zmniejszyć ją czy rozszerzyć?

Władza prezydenta w Polsce – zmniejszyć ja czy rozszerzyć?? CHINY „Chiny to kraj konstytucyjnie socjalistyczny, jednak tak naprawdę w ChRL nastąpiła kapitalizacja, a rządząca krajem Komunistyczna Partia Chin odeszła od idei marksizmu”...

poleca83%

Paulo Coelho "Alchemik".

„- Dlaczego mam zatem słuchać serca? - Bo nie uciszysz go nigdy. I nawet gdybyś udawał, że nie słyszysz, o czym mówi, nadal będzie biło w twojej piersi i nie przestanie powtarzać tego, co myśli o życiu i o świecie.” Paulo Coelho, Alchemik...

poleca90%

Manifest naszego pokolenia.

Manifest Mojego pokolenia, czyli to co jest złe na świecie. Ten manifest to mój bunt! Bunt na czasy współczesne, gdzie nastolatek w wieku 14 lat pije alkohol i zatacza się idąc chodnikiem, albo też co gorsza londuje w rowie, gdzie budzi się cały...

poleca85%

Analiza porównawcza wierszy "Na ciało gdy umiera" Rymkiewicza i "Dla zakochanych..."Grochowiaka.

Analizując porównawczo wiersze-„ Na ciało gdy umiera” Jarosława Marka Rymkiewicza i „Dla zakochanych..” Stanisława Grochowiaka- uzasadnij ich związek z kulturą baroku Kulturę baroku cechowały kontrasty. Była to epoka bardzo religijna, ale nie...

poleca84%

Opracowanie wiersza "Nowa Atlantyda"

Jednym z dzieł współczesnego poety urodzonego w 1935 roku- Jarosława Marka Rymkiewicza jest utwór pt. „Nowa Atlantyda”. Wiersz jak z tytułu można wywnioskować nawiązuje do słynnego miasta- Atlantydy, która z niewiadomych przyczyn została...

poleca85%

Moralistyka biblijna we współczesnym świecie - moje spostrzeżenia, sądy, refleksje.

"Moralistyka - ogół norm i wartości moralnych uznanych w danej zbiorowości za właściwe". Niestety, to tylko definicja. Coraz częściej we współczesnym świecie występuje zjawisko odrzucenia tego, czym każdy człowiek w swym życiu powinien...

poleca85%

Wątki religijne w literaturze polskiej XX wieku

W literaturze polskiej XX wieku można odnaleźć tak wiele utworów podejmujących wątki religijne, że aby wyczerpać temat trzeba by przygotować szereg wykładów. Dlatego z konieczności ograniczę się do utworów, które moim zdaniem są najbardziej...

poleca83%

Interpretacja wiersza Czesława Miłosza pt. "Oeconomia Divina"

OECONOMIA DIVINA GROŹBA CHAOSU Wiersz Oeconomia divina należy do liryki bezpośredniej, w której podmiot liryczny w formie „ja” lirycznego snuje przed czytelnikiem osobiste refleksje. Jest to zatem również typ liryki refleksyjnej. Oeconomia...

poleca86%

Interpretacja wiersza Andrzeja Bursy pt. "Kopniaki"

Andrzej Bursa (1932- 1957) „Kopniaki” Przyszedł rzeczowo żeby coś osiągnąć ale już w pierwszych drzwiach kopniak uśmiechnął się kopniak wydał mu się dosyć dowcipny spróbował znowu kopniak postanowił iść piętro wyżej spadł znów na...

poleca85%

Realia łagrowego życia i próby ratowania ludzkiej godności w "Innym świecie" Gustawa Herlinga Grudzińskiego

Gustaw Herlng Grudziński w swojej powieści biograficznej przedstawił warunki życia w rosyjskich łagrach. Głównego bohatera można utożsamiać z autorem. Życie w łagrze było bardzo trudne i wyniszczające. Więźniowie trafiali tam po długich...

poleca85%

"Pan Cogito" Z.Herbert

Pan Cogito to postać wykreowana przed samego Herberta. Jest to bohater cyklu wierszy pod tym samym tytułem z 1974r. Jego imię nawiązuje do słów cogito ergo sum ("myślę więc jestem „ – tylko ten kto myśli ,kto jest aktywny potrafi wzbudzić w...

poleca85%

Postawy ludzi w sytuacji zagrożenia przedstawione w "Dżumie" Alberta Camusa.

Akcja „Dżumy” , która ze względu na sposób przedstawienia wydarzeń nazywana jest kroniką, toczy się w Oranie. Składa się z wielu relacji naocznych świadków tamtych wydarzeń, które zostały spisane przez jednego z mieszkańców miasta. Pozwala...

poleca83%

Siedem polskich grzechów głównych, czyli krótkie rozważania o byciu Polakiem. Andrzej Bursa "Modlitwa dziękczynna z wymówką".

Andrzej Bursa "Modlitwa dziękczynna z wymówką" Nie uczyniłeś mnie ślepym Dzięki Ci za to Panie Nie uczyniłeś mnie garbatym Dzięki Ci za to Panie Nie uczyniłeś mnie dziecięciem alkoholika Dzięki Ci za to Panie Nie...

poleca85%

Recenzja książki "Sieroty Zła" Nicolasa d’Estienne d’Orvesa.

Sieroty Zła - Nicolas d’Estienne d’Orves – książka z gatunku tych, od których nie można się oderwać. Uwagę przyciąga już sama okładka wraz z tytułem i tak jest do samego końca. Autor w znakomity sposób bawi się z nami intrygą i zawiłymi wątkami,...

poleca85%

Stephen King "Martwa Strefa".

"Martwa Strefa" to bez wątpienia najlepsza książka Stephena Kinga. Pewnie dzieje się tak dlatego, że King potrafi stworzyć wiarygodne postacie i świetnie ukazać związki międzyludzkie. Autor wykorzystał te zdolności do przedstawienia jak...